1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Zsitvay Tibor dr.

Fitz Arthur, I., Horthy Miklós-ut 57. Te­lefon: 58-6—65. Flandorfíer Ignác, IV., Piarista-u. 2. (Sopron, Kossuth Lajos-u. 12. Gyertyá­nos, u. p. Cscpreg.) Fráter Jenő, VIII., Kisfaludy-köz 4. Tele­fon: J. 30-5—15. (Nagyléta.) Frey Vilmos, VI., Révay-u. 10. (Esztergom.) Friedrich István, I., Mátyás király-ut 32. Telefon: 65—0—85. Frühwirth Mátyás, X., Simor-u. 43. Hiva­tal: IV.. Veres Pálné-u. 9. Telefon: 85 2-37. Gaal Gaston, I. Zenta-u. 3. (Balatonboglár.) Gaál Endre, VIII., Rökk Szilárd-u. 31. Telefon: J. 30—8-80. Gallasz Ágost Rudolf, IX., Bakáts-tér 2. Püski. Győr-Moson-Pozsony vm.) Gál Jenő. V., Lipól-körut 12. Telefon: 21— 1-41. Nyári lakás: I., Zugligeti-ut 33. Telefon: 64—2-18. Gálffy Dénes, VI,, Benczur-u. 47. Telefon: 29—1-30. Gáspárdy Elemér. II., Török-u. 6. (Heves.) vitéz Gömbös Gyula, I. Uri-u. 48. Telefon: 60-0—30. Görgey István, VIÍI.. Mária-u. 34. Tele­fon: .1. 39-9-21. (Sátoraljaújhely.) vitéz Görgey József, I.. Logodi-u. 62. Te­lefon: 55—0—83. Gratz Gusztáv. V., Rudolf-rakpart 9. Tele. fon: 18-^2-^14. Griger Miklós (Bicske). Gjfömőrey Sándor, IV., Veres l'álné-u. 33. (Ukk. Zala vm.) Györky Imre, V., Honvéd-u. 16. Telefon; 18-4-57. vitéz Hadházy Ferenc, VI., Britannia­szálló. Telefon: 20-6-46. (Hajduhad­liáz.) Hajós Kálmán, IV., Kossuth Lajos-u 14. Telefon: 89-7-05. Hegedűs Kálmán, I., Tafbor-u. 2. Telefon: 50—8—30. (Jászkisér. Telefon: 8.) Hegymegi Kiss Pál, (Debrecen, Porosz­lai-u. 45. Telefon: 16-67.) Herczegh Béla, I., Bőszörményi-ut 8. (Kisújszállás. Telefon: 13.) Herrmann Miksa, I., Orom-u. 20. Telefon: 52—0—66. Hivatal: 59—6—47. Héjj Imre, V., Visegrádit. 9. Telefon: 19-5-37. Hodossy Gedeon, IV., Kossuth Lajos-u. 2. Telefon: 89-3-17. Hoffer László, IV., Királyi Pál-u. 9. (Ör­kény, Pest vm. Telefon: 4.) HolitseW Károly, IV. Gróf Tisza Isl­ván-u. 22. (Csetény, Veszprém vm.) llomonnay Tivadar L, Tamás-u. 17. Tele­fon: 65-2-33. Hunyady Ferenc gróf, II., Ermclléki-ut 13. Telefon: 53-5—43. Huszár Dezső, I., Horthy Miklós-ul 21. (Sárbogárd.) Huszár Mihály, IV., Erzsébet királyné, szálló. Telefon: 86—5—69. (Sárvár.) Igmándy Aladár, IV., Eskü-tér 5. (Nagybajom.) Illés József, IV., Ferenc József-rakpart 13— 15. Telefon: 80-3—99. Inkey Pál báró, I., Szent János-u. 1. Tele­fon: 54—5— 87. (Iharos, u. p. Iharos­berénv, Somogy vm.) lvády Béla, VIII., Baross-u. 47. Telefon: 26-1-80. 28—3-20. (Ivád, Heves vm.) Jánossy Gábor, VIII.. Park-szálló Telefon: J. 33—0-81. (Szombathely, Szabó M.-u 33.) Kabók Lajos, VIII., Kisfaludv-u. 40. Tele­fon: (hivatal) J. 41—0—75. Karaíláth Jenő. V., Alkotmány-u. 6. Tele­fon: 20-9—90. Káger József. IV., Erzsébe.1 királyné-szálló. Telefon: 86—5—69. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna vm.) Kállay Miklós, II., Mész-u. 5. KáUay Tamás, IV.. Muzeuin-u. 15/a. Tele­fon: J. 40—8—58. Kállay Tibor, L, Budafoki-ul 9. Telefon: 59—7—45. Kálmán István. (Túra. Telefon: 3.) Károlyi Gyula gróf, VIII., Reviczky-u. 0 Telefon: 60—0—40. Keglevich Gyula gróf, IV., Ferenciek-tere 2. Telefon: 83-6-46. Kelemen Kornél, VIII., Bérkocsis-u. 11. Te­lefon: J. 33—1—36. Kenéz Béla, L, Váralja-u. 4. Telefon: 52— 1—88. Nyári lakás: őzike-u. 13. Telefon: 65-2-89. Egyetem: 84-2-29. Hivatal: 50-4—78. vitéz Kenyeres János. IV. Bristol-szálló. Telefon: 89—9—25. (Pusztaecseg, Jász­Nagykun-Szolnok vm.) vitéz Keresztes-Fischer Fererw, IV., Fe­renc József-rakpart 27. Telefon: 88 - <J —70. Hivatal: 60—0—20. vi'téz Keresztes-Fischer Miklós (Pécs­várad.) Kertész Miklós, VI.. Szondy-u. 23. Kéthly Anna, VII., Damjanuh-u. 51. Tele­fon: (hivatal) 18—5—01. Kiss István, IV., Ferenc József-rakpart 22. Telefon: 85—0—95. (Kiskunfélegyháza.) Klebelsberg Kuno gróf. (Pesthidegkut.) Klein Antal, I., Fadrusz-u. 6. (Biritó­puszta, u. p. Paks, Tolrta vm.) Kocsán Károly. III., Fő-tér 2. Telefon: (hivatal) 85-2-37. Kohut Adorján, IV., Hungária-szálló. Te­lefon: 82-8—30. (Kozárd, Nógrád vm.) Komis Gyula, IV., Semmelweis-u. 2. Kossalka János, L, Bertalan-u. 26. Telefon: 65—4—90. Hivatal: 59—5—03. Kozma Jenő, II., Corvin-tér 6. Telefon: Iroda: 50—0-12. Nyáron: II., Pasaréti­ül 41—43. Telefon: 64-2—16. Kóródi Katona János. IX, Soroksári-ut 42 22* 339

Next

/
Oldalképek
Tartalom