1927–1931. évi országgyűlés Szemerjai Dr. Deák Imre, szerk.: Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. (Dr. Deák–féle) Budapest, 1927.

Névmutató

Oldal ... Oldal Oldal Végh Károly 139 Wenkheim Lásxió gr. 59 vardy János 340 Vértes Vilmos 349 Werner Adolf 19 Ugrón Gábor 340 Viczián István 349 Wéber János 104 Ljfalussy Dezső 102 Vida Jenő 174 Wilczek Frigyes gr. 364 Urbán Péter br. 342 Virava János 424 Wimpffen Szigfried gr 362 Urbanics Kálmán 341 Virágh Ferenc 18 Wlassics Gyula br. 38 Usetty Béla 343 Visnya Ernő 75 Wolff Károly 352 Vitéz Győző 350 412 Wolkenberg Alajos 126 Vizdos Géza 447 Vojnics Sándor br. 80 Vörös János 503 anczák János 343 Vörösváry Miklós 453 Z^ala Zsigmond Vargha Ferenc 41 Z^ala Zsigmond 456 Vargha Gábor 344 Zelenski Róbert gr. 59 Vargha Gyula 382 Zeöke Antal 353 Vargha Kálmán 136 475 w " achtler István Zichy Aladár gr. 60 Varsányi Emil 399 w " achtler István 350 Zichy M. Jakab gr. 364 Vasady-Balogh György 344 Waigandt Antal 478 Zichy Géza Lipót gr. 61 Vass József 21 345 Waldbott Kelemen br 109 Zichy Gyula gr. 13 Vay László br. 63 Walko Lajos 351 Zichy János gr. 354 Vay Tibor gr. 58 Walter Gyula 20 Ziegler Géza 439 Várnai Dániel 347 Weicher Miklós 352 Zlinszky István \ 355 Váry Albert 348 Weiller Ernő 502 Zoltán Béla 99 Vásári József 405 Weiss Fülöp 175 Zoványi Jenő 476 Verebély Jenő 500 Wekerle Sándor 98 Zubkovics György \ 30 Vécsey Miklós br. 64 Wenkheim Dénes gr. 58 Zsigmondy Jenő 28 Végh Endre 418 Wenkheim József gr. 363 Zsitvay Tibor 356 •&

Next

/
Oldalképek
Tartalom