1922–1926. évi nemzetgyűlés Lengyel László, Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyűlési Almanach 1922–1927. Budapest, 1922.

Az 1922/1927. évi nemzetgyűlés tagjai kerületek szerint - Vármegyei törvényhatóságok

218 Sásd (Baranyám.): Szily Tamás (Kerese György). Sátoraljaújhely (Zemplénin.): Görgey István (Kutkafalvy Miklós). Siklós (Baranyám.): Simon János (Simon János). Somorja (Pozsonyin.): Németh, Vince (Bárány Imre). Sopronkörnyék (Sopronm.): Ostor József. (A korábbi nugyinartoni kerü­letet (Scholtz Ödön) beolvasztották a korábbi kismartoni kerületbe (Sabel János) és sopronkörnyéki kerületté alakították át. Soroksár Pestm.): Knaller Győző (Frühwirth Mátyás). Szabadszállás (Pestm.): Varsányi Gábor (új kerület). Szalánta (Baranyám.): Muszti István (Miiszti István). Szalárd (Biharm.): Erödi-Harrach Béla (Erődi-Harrach Béla). Szarvas (Békésm.): Borgulya Pál (Borgulya Pál). Szeghalom (Békésm.) :„ Temesváríj Imre (Temosváry Imre). Szekzárd (Tolnám.): Orffy Imre (Őrffy Imre). Szentes* (Csongrádm.): Bugyi Antal (Négyessy László). Szentgotthárd (Vasm.): Vargha Gábor (Bleyer Jakab). Szentlőrincz (Baranyám.): Patacsi Dénes (Patacsi Dénes). Szepsi (Abaujm.): Hedry Lőrinc (Szentimrey Ákos). Szécsény (Nógrádm.): Éakovszky István (Hentz Károly). Székelyhíd (Biharm.): Fráter Pál (Orbók Attila). Szigetvár (Somogym.): Barla-Szabó József (Barla-Szabó József). Szikszól (Abaujm.): Putnoky Sándor (Szalánczy József). Szirák (Nógrádm.): Kohuth Adorján (Gunda Jenő). Szolnok (Szolnokm.): Kenéz Béla (Kenéz Béla). Szombathely (Vasm.): Cziráky József gróf (Beniezky Ödön). Tab (Somogym.): Ileinrich Perem (Pákozdy András). Tamási (Tolnám.): Nagy János (tamásii) (Nagy János). Tapolcza (Zalám.): Forster Elek (Fangler Béla). Tata (Komáromra.): Boqya János (Henczor István). Tatabánya (Komáromra.): Kohók Lajos (új kerület). Tiszaföldvár (Szolnokm.): Erödi-Harrach Tihamér"(uj kerület). Tiszafüred (Hevesm.) Graeffl Jenő (Vedlik Béla). Tiszalök (Szabolcsin.): Szabó Sándor (Benkő Gábor). Tokaj (Zemplénin.): Maillot Nándor báró (Bernát Béla). Tolna (Tolnám.): Renczes János (Renczes János). Tompa (Bács-Bodrogm.): Podmaniczky Endre báró (Kórody-Katona János). Torna (Abaujm.): Gseley Ferenc (Sréter István). Tótkomlós (Békésm.): Dénes István (új kerület). Törökbálint (Pestm.); Gschivindt Ernő (új kerület). Törökkanizsa (Torontálra.): Bodó János (Bodó János). Törökszentmiklós (Szolnokm.): Horánszky Dezső (Gömbös Gyula). Túra (Pestm.)* Kálmán István (új kerület). Ugod (Veszprémin.): Jankovics-Bésán Endre gróf (Bartos János). Vasvár (Vasm.): Betöltetlen (Vass József). Vál (Pehérm.): Vasadi-Balogh György (Vasadi-Balogh György). Vácz (Pestm.): Krakker Kálmán (Hornyánszky Zoltán). Veszprém (Veszprémin.): Rainprecht Antal (Rakovszky István). Villány (Baranyám.): Wild József (Gossman Márton). Zalaegerszeg (Zalám.): Farkas Tibor (Szmreesányi György). Zalaszentgrót (Zalám.): 'Parányi Ferenc (Tarányi Ferenc). Zircz Veszprémin.): Gubicza Ferenc (Letenyei Pál). Zurány (Mosonm.): Pintér László (Nitsoh Mátyás),

Next

/
Oldalképek
Tartalom