1920–1922. évi nemzetgyűlés Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyülési almanach 1920–1922. Budapest, 1921.

ELŐSZÓ. A szokottnál jóval későbbi időpontban jelenik meg e könyv a nyilvánosság előtt. Nyomdatechnikai s egyéb, a mai nehéz viszonyokkal összefüggő akadályok okai ennek a késedelemnek, s azokat csak jelentékeny nehézségek árán sikerült leküzdenünk. De ez a késés talán előnyére szolgált a könyvnek, mert az tette lehetővé, hogy az egyes kép­viselők életrajza keretében az ő nemzetgyűlési szereplésük­kel is foglalkozva, a nemzetgyűlésnek közel másféléves története is hiven visszatükröződjék a műből Még igy is olyan időben kellett lezárnunk a könyvet, amikor a legutóbbi napoknak még olyan fontos eseményé­ről sem vehettünk már tudomást mint az, hogy Friedrich Istvánnal szemben a Tisza-bünpörben elejtették a vádat. Budapest, 1921 július hó. A Nemzetgyűlési Almanach szerkesztősége. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom