1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - A) Hercegek - Szász-Coburg-Gothai Fülöp

IV ÖRÖKÖS JOGON. A) HERCEGEK. Uralkodói házból. Szász-Coburg-Gothai Fülöp herceg 1844. március 28-án Parisban született ; atyja Ágost tábornok, anyja Fülöp Lajos francia király leánya, Mária Clementine hercegnő. Gyermekéveit Coburgban töltötte, hol a katonaság iránt nagy előszeretettel viseltetvén, zászlótartóvá nevezték ki. Nagyatyja Ferdinánd herceg, a Coburg-huszárezred tulajdonosa és az utolsó Koháry hercegasszony férje, elhalálozván, a család Bécsbe költözött, a nyarakat azonban terjedelmes magyar­országi birtokain töltötte. Fülöp herceg, miután tanulmányait Bonnban befejezte, az osztrák hadsereg lovasságába állott s mint vértestiszt Győrött, Siófokon és Székesfehérváron szolgált. 1866-ban Boxberg báró tábornok mellett részt vett a königgrátzi csatában, ahol egy golyó sisakját fúrta át. 1868-ban fivérével, Ágost Lajos herceggel, a brazíliai császár neje látogatására Braziliába utazott, ugyanekkor bejárta sok viszontagság közt Kaliforniát, az Egyesült-Államokat és Kanadát. Utazásából sógorának, néhai József főhercegnek sok, Európában ismeretlen növényt hozott, melyek jelenleg az alcsuthi üvegházban vannak. Amerikából visszatérvén, kisebb utazásokat tett Európa kontinensén és Izlandban. 1872-ben a két hercegi testvér a föld körül új utazásra indult. Vadászélményeit »Jagden in vier Weltteilen« című, magyarul és franciául is megjelent müvében írta le Kariudo álnév alatt. Mint szenvedélyes numizmatikus irodalmi tevékenységet fejt ki ez irányban is. A vértesektől saját kérelmére a honvédhuszárokhoz helyeztetvén át őrnagyi rang-

Next

/
Oldalképek
Tartalom