1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Horváth Mihály - Hoványi Géza

301 Horváth Mihály (Kecskemét város, II. kerület) 1859-ben született Kecskeméten s középiskolai tanulmányait is ott végezte a református kollégiumban, többször ösztön­díjat és egy nagyobb történelmi pályadíjat nyerve. A budapesti egyetemen nyerte orvosi képesítését s előbb műtő-növendék volt, később a katonaságnál első osztályú ezredorvos lett. Huszonöt éve gyakorló orvos szülővárosában. A kecskeméti jogakadémián a közegészségügy magántanára s az iskolai és közegészségügyi bizottságoknak tagja. Virilis tagja a törvény­hatóságnak s választott tagja a közigazgatási bizottságnak. Vezérszerepet visz társadalmi és gazdasági téren is: a kaszinó elnöke s a kecskeméti orvos-szövetség alelnöke, két pénzintézet igazgatósági tagja, a gazdasági egyesület s az első kecskeméti pinceszövetkezet választmányi tagja. Gyakorlati téren is működik mint gazda és mint szőlőbirtokos. A kecskeméti függetlenségi pártnak kezdettől fogva vezérbizottsági tagja volt, ez idő szerint pedig vezérelnöke. Kecskemét szabad királyi város II. kerülete, amelyet a múlt országgyűlésen Szappanos István képviselt, Kossuth-párti programmal képviselővé válasz­totta. A gazdasági bizottság tagja. Hoványi Géza (Nagyvárad város). Köröstarjáni Hoványi Géza Nagyváradon 1853 június 4-én született. Gimnáziumi és jogi tanulmányait Nagyváradon vé­gezte, a tudori oklevelet pedig a budapesti egyetemen szerezte meg; ezenkívül a kereskedelmi szaktanfolyamot Budapesten magánúton végezte el. Mint egyéves önkéntes a 37-ik gyalog­ezrednél szolgált. 1875-ban a nagyváradi takarékpénztár kötelékébe lépett, 1882-töl mint vezértitkár, illetve vezér­igazgató működött. Nagyvárad közgazdasági életében és különféle vállalatok vezetéséhen vezető szerepe van ; az ottani kereskedelmi és iparkamara választott tagja, a kereskedelmi csarnok másodelnöke, a kereskedelmi tanonciskolái bizottság elnöke, a törvényszék kereskedelmi ülnöke. Elnöke továbbá a magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja r.-t. fel­ügyelő bizottságának, alelnöke a magyar pénzintézetek országos

Next

/
Oldalképek
Tartalom