1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Hlatky-Schlichter Lajos - Hock János

'297 tárca vezetésétől és a magánéletbe vonult, azonban oszlopos tagja maradt a szabadelvüpárl tagjaiból alakult Nemzeti Társaskörnek. Wekerle koalíciós kabinetjének felmentése után i") Felsége 1910. január 17-én a Khuen-Héderváry-kabinetben a kereskedelmi tárca élére állította. Az időközben megüresedett iglói kerületijén mandátummal kínálták meg s Batthyány Pál gróf ellenzéki jelölt visszalépése után egyhangúlag képviselővé meg is választották. A nemzeti munkapártnak alakulásánál és szervezésénél tevékeny részt vett. Az 1910. évi június 21-ére összehívott országgyűlésre három kerület is jelölte nemzeti munkapárti programmal, Pozsony I. kerületében és Iglón meg is választották tekintélyes szótöbbséggel, míg Csongrá­don Faragó Antal Justh-párti jelölttel szemben kisebbségben maradt A pozsonyi mandátumot tartotta meg. Hlatky-Schlichter Lajos (Győr város) 1855-ben született. Műszaki tanulmányokat végzett. Hpítész Győrben. Tevékenyen részt vesz a közéletben A magyar építőiparosok országos szövetségének alelnöke, ipari alelnöke a győri kereskedelmi és iparkamarának, amely az országos közlekedési tanácsba és a tarifabizottságba tagú' küldötte ki. Igazgatósági tagja a gvöii Lloyd-részvénytáisaságnak, Győr városát ezúttal másodízben képviseli. A kossuth-párt tagja. A képviselőház az országos ipartanácsba küldötte ki. Hock János (Kecskemét város, 1. kerület) [859-ben Devecserben, Veszprémmegyében született ; közép­iskolai tanulmányait Pápán a bencéseknél, majd az ottani református kollégiumban végezte ; azután teológiát hallgatott Veszprémben s még mint teológus Költemények cím alatt vers­gyűjteményt adott ki. 1882-ben befejezvén teológiai tanul mányait, Gogánfára, Zalamegyébe káplánná nevezték ki. ahol egy esztendeig működött. 1883-ban Kaposvárra helyezték át káplánnak s nemsokára a megye a kaposvári gimnáziumhoz hittanaira nevezte ki. 1885-ben Hervadt levelek cím alatt bcszélygyüjteményt írt és adott ki. Lelkészi és iro-

Next

/
Oldalképek
Tartalom