1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Főrendiház - VIII. Herczegek - Szász-Coburg-Góthai Fülöp

A főrendiháznak örökös jogon tagjai. (VIII., IX. és X. fejezet.) VIII. Herczegek. Szász-Coburg-Góthai Fülöp, szász herceg. Született 1844. márczius 28-án Parisban; atyja Coburg Ágost herczeg, anyja Mária Clementine herczegnő, Fülöp Lajos franczia király leánya. Gyermekéveiben Coburgban élt és mivel a katonás­kodás iránt nagy hajlama volt, kinevezték zászlótartónak. Mikor nagyatyja, Coburg Ferdinánd herczeg, ki az utolsó Koháry herczeg­asszony férje volt, elhalt, a herczegi család Bécsbe költözött, de többnyire nagykiterjedésű magyarországi birtokain nyaralt. Tanul­mányai befejezése után Fülöp herczeg, mint osztrák vértes-lovas­tiszt Győrött, Székesfejérvárott és Siófokon szolgált. Báró Box­berg tábornok kíséretében résztvett 1866-ban a köntggrátzi ütkö­zetben, ahol életét valósággal csak a véletlennek köszönhette, ugyanis egy golyó épen a sisakját fúrta keresztül. Két évvel később fivérével Ágost Lajossal Braziliába utazott és ugyanakkor egyszersmind beutazta az Egyesült Államokat, Kanadát és Kali­forniát. Útjából hazatérve sok növényt hozott magával, melyek Európában eddig egészen ismeretlenek voltak és melyek József föherczeg alcsuthi üvegházában helyeztettek el. Ezután Európá­ban tett több utat és Izlandban is megfordult; végre fivérével együtt egy földkörüli utazást tett. Vadászkalandjai Kariudo álnév

Next

/
Oldalképek
Tartalom