1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Kelemen Samu - Keller István - Kerese György

142 V Kelemen Samu, Szatmár város 1862. október 23-án született Nagyváradon. A gimnáziumot szülővárosában, az egyetemet pedig Budapesten végezte. Itt szerezte meg a jogtudori oklevelet is. Mint ügyvédjelölt Szat­máron volt joggyakorlaton, ott telepedett le mint ügyvéd is és csakhamar egyike lett a vidék legnevesebb védőinek. Országos névre tett szert mint a testvérgyilkos Pap Béla védője. Beutazta Németországot, Belgiumot és Olaszország jó részét. Szatmár város életében nagy szerepet visz; a törvényhatósági bizottság tagja, a Szatmári Kereskedelmi Banknak előbb igazgatója volt, most pedig jogtanácsosa. Szervezte a szatmári függetlenségi pártot. Az 1905.-i általános választások alkalmával független­ségi és 48-as programmal Szatmár város Hieronymi kereskedelmi miniszterrel, a város volt képviselőjével szemben választotta meg. 1906-ban újra elnyerte a szatmári mandátumot. A IX. biráló s a közgazdasági bizottság tagja. Keller István, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Alsódabas kerület/ 1866. február 16-án született Gyulán. Középiskoláit Beszterce­bányán, az egyetemet pedig Kolozsváron és Budapesten végezte. 1895-ben szerezte meg Budapesten az ügyvédi oklevelet és azóta a fővárosban gyakorló ügyvéd. Az 1905. -i általános választások alkalmával az alsódabasi kerületben választották képviselővé függetlenségi és 48-as programmal. Jelenleg ugyanezt a kerületet képviseli. A VIII. biráló s az igazságügyi bizottság tagja. Kerese György, Tolnamegye, Sásd kerület 1879. november 28-án született Pécsett. A gimnáziumot szülő­városában végezte, azután pedig a budapesti egyetemen jogi és államtudományokat hallgatott. Közben nagyobb utazásokat tett a külföldön, bejárta Olasz-, Francia- és déli Németországot. Svájcot, azután kitöltötte katonaévét az 52. gyalogezredben, amelynek jelenleg tartalékos hadnagya. A jogtudori oklevelet 1902-ben szerezte meg. Az 1905-i általános választások alkalma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom