Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-23 / 292. szám

6. oldal. Trianon 15.) 1934. december hó 23. ™ - - - ~ ^ ^ ™ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — | Nagy karácsonyi Vásár! Az eddiginél még olcsóbb árak! ® A Gyermek kötött ruha 1 90 Leányka szvetter 3 20-től Férfi pu'óver 1 90-tői Sveici combiné 2 — A » . ^ _« - - — — - - - — ™ — — - J 4 Gyermek kötött ruha 1 90 Leányka szvetter 3 20-től Női m. selyem harisnya —96 Női v. selyem harisnya 1 "48 Mackó garnitúrák, retiktilök. GFB harisnyák! Friedmann Testvéreknél Rákóczi-utca 4. szám. 1 vármegye Mezőgazdasági Bizottsága megválasztotta a törvényhatósági bizottsági tagjait Szerdán választotta meg az öt ven tagu Mezőgazdasági Bizott­ság a törvényhatóság érdekkép­viseleti tagjait. A választás elnöke csicseri Orosz Sándor, mig he­lyettese gróf Dessewffy Aurél volt. A tagok közül negyvenen szavaztak le és hatan kimentették elmaradásukat. A választás a Nemzeti Egység pártjának teljes győzelmével végződött, mert a megválasztottak egytől­egyig a párt tagjai. A megválasztottak a követ­kezők : I. csoport. Rendes tagok: Váradi József fm. napszámos Ujfehértó, id. Gergely József kis­birtokos Nyírbátor, "Ágostpn Pál fm. napszámos Dombrád, Gom­bás Balint törpe birt. Büdszent­mihály, vitéz Tamás András g. munkás Nyíregyháza, Bara János mg. munkás Gava. Portanok : Boldizsár János föld­míves Oros, Pivarnyik János mg cseléd Mándok, Fancsovits Jenő tiszttartó Polgár. II. csoport. Rendes tagok: Hadadi Elek kisbirtokos Ro­hod, B. Dajka Sándor kisgazda Mándok, »Kiss János törpebirt. Nyíregyháza (Dankő b.). báró Buttler Sándor kisbirtokos Nyir­pazony, Szilágyi Ferenc kisbirt., Nyírbogát, vl éz Balogh Lajos kis­birt. Tiszaladány. Póttagok: vitéz Molnár Illés törpebirt. Buj, B. Kerezsi János törpebirt. Nyiradony, Kovács Ba­lázs kisbirt. Pap. III. csoport. Rendes tagok: Pokol Bálint kisbirt. Záhony, László Ferenc kisbirt. Demecser, Kovács Dániel kisbirt. Nyírbátor, Görömbey István kisbirt. Tisza­bercel, Kosáros János kisbirt. Ófehértó, vitéz Reznek István kisbirt. Tiszabüd. Póttagok: vitéz Juhász András kisbirt. Kisvárda, Nagy Miklós kisbirt. Érpatak-Geszteréd, Fe­czák Miklós kisbirt. Máriapócs. IV. csoport. Rendes tagok: Tomasovszkí Mihály kisbirtokos Nyíregyháza, Béni József birt. Tiszalök, Kóder Frigves kisbirt. Rakamaz, László Albert kisbirt. Demecser, Erdélyi Miklós kisbirt. Nyírbogát, Pelsőczy Béla birt. Nagykalló Póttagok: Lecnhés László föld­bérlő Gemzse, Damjanovics Jó­zsef gk esperes Nyirgyulaj, Di­ner István középbirt. Kisvárda. V. csoport Rendes tagok : Lipthay László nagybirt. Pap, dr. Jármy Miklós földbirt. Ko­3338 Radió-Laboraórium ^l^^s^SÓÍ; azonnal. Accumulator töltés és javítás. Elechtrótechnikai és mechanikai műhely. Hó és sárcipő javítás. Rádiá-Herékpir-Viiiamossígi-Válíalat utca 2. (Takarékpalota) Telefon 6-61. pócsapáti, Görömbey Péter ref. lelkész Nagykálló, Viczmándy Gyula birt. Nyiradony, Diner Pál nagybirt Szabolcsbáka, Bertalan Kálmán birtokos Nyíregyháza. Póttagok: Kiss Dénes urad. tiszttartó Pátroha, Elek Endre középbirt. Demecser, Tóth István középbirt. Papp. A korzó latyanyossaga HŐSEK GYÖZÖ virágüzletének színpompás gyönyörű virágai. A pompás szépségű vágott virágok minden fajtája kapható feltűnő olcsó árban. Cserepesvirágok már I P tői. Vidéki megrendeléseket pontosan eszközlünk. Telefon 519. — Adomány. Egressy Péter járásbirósági irod .tiszt, Varga Jánosné és nyomorgó családja részére 5 pengőt adományozott. Tessik Jánosné a szociális misz­szió segélyei javára 2 pengőt adományozott. Az adományo­kat rendeltetési helyére jut­tattuk. b fi fi b fi b fi b fi fi b fi b Megszűnik a gondja, mert karácsonyra a CIPŐKÜLÖNLEGESSÉGI ÁRUHÁZ ^ hihetetlen oksón vásárolhat Dus választék! Kitűnő minőségek! Egyes pár női cipők 3, 4, 5, 6 P Női divatcipők 7, 8, 9, 10 P Férfi cipők 8, 9, 10, 11 P Teveszőr papucs 2*30 P Nyíregyháza, Rákóczi-utca 4. szám. •a A 1 A A 1 A 1 A 1 A Sl A * A ama

Next

/
Oldalképek
Tartalom