Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-15 / 185. szám

8 JMVíryidék, 1930. augusztus 15. Szombaton újra nagy premier filmet perget a Diadal Hiába, a szép filmek mindig szé­pek, mindig vonzók maradnak, — még ha régiek is. Ezt igazolta »A csókok városa«, a »Parysia« s ez jutott eszünkbe tegnap a »Cáre­vics« reprizén is. Szinte el is fe­lejtettük ennek a szép Petrovics Szvetiszláv-filmnek a meséjét s teg­nap valósággal jól esett újra át­élni a szimpatikus trónörökösnek és a bájos kis táncosnőnek ro­mantikus •zerelmi történetét. »Nuri« a csodaelefánt premierfilm valódi hindu szereplőkkel és indiai felvé­telekkel. Ez a két szép film még ma és holnap marad a Diadal mű­során. Szombaton újra premier ­nap van a Diadalban. A szezon legszebb Phillys Haver filmje, »A szingapúri lelenc« kerül bemutatás­ra. Ez a darab tengerészfilm, gyö­nyörű tengeri felvételekkel és iz­galmas mesével. A történet fősze­replői egy szingapúri táncosnő, — egy csónakban felejtett csecsemő, és Jameson hajóskapitány. A me­sefüzés annyira bonyodalmas, hogy nehéz lenne itt elmondani, de kár is volna vele elrontani a film ha­tását. A kisérő film »A pokolkerék« a legizgalmasabb vasutas dráma William Boyd és Jobyna Realston főszereplőkkel. Már most elárul­juk, hogy a jövő hét zónaelőadá­sain Maedy Christianst, a legszebb német filcsillagot, »A mámorkerin­gő« c. hangosfilm főszereplőjét fogjuk viszontlátni a Diadalban. — Kedvezményes utazás Bécsbe! Az őszi vásár alkalmából szep­tember hó 3—20-ig a Bécsbeuta­zó közönség vasúti kedvezmény­ben részesül. Részletes felvilágosí­tás és vásárigazolvány a Menet­jegyirodában kapható. Zrinyi Ilo­na-utca 7. Telefon 112. ? APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindé* további szó 8 fillér. Hirdetések otáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a hiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltőntetett szám bemondást! esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Gazdasági ispán 1931. évi január hó 1-ére állást keres. Cim a Riadóban. 5104—2 Használt ajtók, százhatvan 1 magas ablakok jutáuyos i áron eladók. Ref. egyház Nyirpazony. 6595­Két jó megjelenésű, el­adásban jártas tivztviselönőt alkalmrz egyiket helyben, másikat Mátészalkán. Smger varrógép R T. Részletes Írásbeli ajánlatokat J5éa délig Vay Adám utca 3. ÍZ. alá kérjük benyújtani. 4654-2 ELADÓ potom árért lakbéitörlesztésre gyönyörű 4 szobás adómentes ház. Csatári-iroda, Szarvas n, 1. 4960—2 2 szoba mellékhelyiséggel, esetleg botorozva azonnalra kiadó. Arany János-D. 23. 5151 Két jó megjelenésű, el­adásban jártas tivztviselönőt alkalmrz egyiket helyben, másikat Mátészalkán. Smger varrógép R T. Részletes Írásbeli ajánlatokat J5éa délig Vay Adám utca 3. ÍZ. alá kérjük benyújtani. 4654-2 ELADÓ potom árért lakbéitörlesztésre gyönyörű 4 szobás adómentes ház. Csatári-iroda, Szarvas n, 1. 4960—2 Két bútorozott Jszoba ki­adó, esetleg bútor nélkül is. Ugyanott favágást vállalok. 5 ís fél lóerős favágógép eladó, mindenre alkalmas. Kossuth-u. 53. sz. 5156 Keresek egy magános ur részére kettő szoba, elő­szoba, fürdőszobás lakást. Címet és ajánlatot akiadó­ba kérem. 5162-2 Kiadó vagy eladó ház november 1-én elfoglalható 2 szoba, előszobi, koDyha, gpeiz stb. minden mellék­helyiséggel Árpád u'ca 61. 4996-2 Két bútorozott Jszoba ki­adó, esetleg bútor nélkül is. Ugyanott favágást vállalok. 5 ís fél lóerős favágógép eladó, mindenre alkalmas. Kossuth-u. 53. sz. 5156 Keresek egy magános ur részére kettő szoba, elő­szoba, fürdőszobás lakást. Címet és ajánlatot akiadó­ba kérem. 5162-2 Kiadó vagy eladó ház november 1-én elfoglalható 2 szoba, előszobi, koDyha, gpeiz stb. minden mellék­helyiséggel Árpád u'ca 61. 4996-2 Poloskát, svábot ciángázzal vegyész mérnöki felügyelettel, föle lősséggel irt Nánássy, Káliéi utca 48. 470'-2 Egy szép Dövésü, fiatal fehér göndőrszőrü házőrző komondor olcsón eladó. — Debreceni ulci 59 Koszt- és jóvizhordást vállalok. Cim a kiadóban. 4637-? Poloskát, svábot ciángázzal vegyész mérnöki felügyelettel, föle lősséggel irt Nánássy, Káliéi utca 48. 470'-2 Egy szép Dövésü, fiatal fehér göndőrszőrü házőrző komondor olcsón eladó. — Debreceni ulci 59 Koszt- és jóvizhordást vállalok. Cim a kiadóban. 4637-? Poloskát, svábot ciángázzal vegyész mérnöki felügyelettel, föle lősséggel irt Nánássy, Káliéi utca 48. 470'-2 Mindenesláoyt keresek 15-ére jó bizonyítvánnyal, hocskay utca 41. 660! ügy jól főző mindenes bejáró vagy bentlakó nö felvitetik. bocskay u. 44. 6601 Periekt, jólfőzö takarító izr. nőt felveszek. — Vay Adám-atca 55. 5109— Poloskát, svábot ciángázzal vegyész mérnöki felügyelettel, föle lősséggel irt Nánássy, Káliéi utca 48. 470'-2 Mindenesláoyt keresek 15-ére jó bizonyítvánnyal, hocskay utca 41. 660! ügy jól főző mindenes bejáró vagy bentlakó nö felvitetik. bocskay u. 44. 6601 Periekt, jólfőzö takarító izr. nőt felveszek. — Vay Adám-atca 55. 5109— Na Ky gyakorlattal, kilünö bizonyítványokkal biró gyer. aiekgondozónő ajánlkozik csecsemő, vagy kisgyermek­hez. P. L. Budapest, Öröm­völgy-o. 20. III. 1. 5154 Mindenesláoyt keresek 15-ére jó bizonyítvánnyal, hocskay utca 41. 660! ügy jól főző mindenes bejáró vagy bentlakó nö felvitetik. bocskay u. 44. 6601 Egy német kisasszony fel­vétetik. Jelentkezni d u. U—4 óráig Virág utca 26. 5126­Na Ky gyakorlattal, kilünö bizonyítványokkal biró gyer. aiekgondozónő ajánlkozik csecsemő, vagy kisgyermek­hez. P. L. Budapest, Öröm­völgy-o. 20. III. 1. 5154 Mindenesláoyt keresek 15-ére jó bizonyítvánnyal, hocskay utca 41. 660! ügy jól főző mindenes bejáró vagy bentlakó nö felvitetik. bocskay u. 44. 6601 Egy német kisasszony fel­vétetik. Jelentkezni d u. U—4 óráig Virág utca 26. 5126­Egy mindenes, bejáró nélkül 15-ére relvétetik Bessenyei-tér 12. sz. alatt. 5118 Eleginsan bútorozott szoba a Bessenjei-téren két ur részére vagy gyermektelen házaspárnak teljes ellátással jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 5166-2 Ügyes szobalány augusz­tus »5-re felvétetik. Széche­nyi út 32/a. Emelet. 5136.9 Egy mindenes, bejáró nélkül 15-ére relvétetik Bessenyei-tér 12. sz. alatt. 5118 Eleginsan bútorozott szoba a Bessenjei-téren két ur részére vagy gyermektelen házaspárnak teljes ellátással jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 5166-2 Ügyes szobalány augusz­tus »5-re felvétetik. Széche­nyi út 32/a. Emelet. 5136.9 Ügyes mindenes leányt keresek augasztus 15 ére. Jelentkezés Véső-u. 6. sz. alatt, 6599—2 Eleginsan bútorozott szoba a Bessenjei-téren két ur részére vagy gyermektelen házaspárnak teljes ellátással jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 5166-2 Gyakorlott szobalányt ké­réséit azonnal való belé­pésre. Moráűyi Lászloné Csalóköz 3. 5140-2 Ügyes mindenes leányt keresek augasztus 15 ére. Jelentkezés Véső-u. 6. sz. alatt, 6599—2 Eleginsan bútorozott szoba a Bessenjei-téren két ur részére vagy gyermektelen házaspárnak teljes ellátással jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 5166-2 Gyakorlott szobalányt ké­réséit azonnal való belé­pésre. Moráűyi Lászloné Csalóköz 3. 5140-2 Ügyes mindenes leányt keresek augasztus 15 ére. Jelentkezés Véső-u. 6. sz. alatt, 6599—2 Novemb r l-re kiadó pgy négyszobás komfortos lakás, kétszobás garzonlakás és iroda előszocával. Érte­kezni Izsay íestéküzletécen. 5163—2 Gyakorlott szobalányt ké­réséit azonnal való belé­pésre. Moráűyi Lászloné Csalóköz 3. 5140-2 Teljesen különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó, Bocskay u. 51. Novemb r l-re kiadó pgy négyszobás komfortos lakás, kétszobás garzonlakás és iroda előszocával. Érte­kezni Izsay íestéküzletécen. 5163—2 Ügyes szobaleányt kere­sek vidékre augnsitas 15 re Jelentíezés Széchenyi-üt és Szabolcs-utca sarokház. 6580— Teljesen különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó, Bocskay u. 51. Novemb r l-re kiadó pgy négyszobás komfortos lakás, kétszobás garzonlakás és iroda előszocával. Érte­kezni Izsay íestéküzletécen. 5163—2 Ügyes szobaleányt kere­sek vidékre augnsitas 15 re Jelentíezés Széchenyi-üt és Szabolcs-utca sarokház. 6580— Egy tisztességes leány elmenne szobalánynak vi­déki városba azonnalra. — Cim a kiadóban. 5148 Novemb r l-re kiadó pgy négyszobás komfortos lakás, kétszobás garzonlakás és iroda előszocával. Érte­kezni Izsay íestéküzletécen. 5163—2 Ügyes szobaleányt kere­sek vidékre augnsitas 15 re Jelentíezés Széchenyi-üt és Szabolcs-utca sarokház. 6580— Egy tisztességes leány elmenne szobalánynak vi­déki városba azonnalra. — Cim a kiadóban. 5148 3 felnőtthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes seeit. Cim as Ujságboltban. 6594 Egy mindenes azonnalra felvetetik. Bessenyei-tér 12. 5167 Azonnalra keresek rend­szerető, megbízható minde­nes fözönöt. Jelentkezzen Klein divatáruházbao. 6589 4 Egy tisztességes leány elmenne szobalánynak vi­déki városba azonnalra. — Cim a kiadóban. 5148 3 felnőtthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes seeit. Cim as Ujságboltban. 6594 Egy mindenes azonnalra felvetetik. Bessenyei-tér 12. 5167 Azonnalra keresek rend­szerető, megbízható minde­nes fözönöt. Jelentkezzen Klein divatáruházbao. 6589 4 Mindenes szakácsnőt ke­resek augnsztns 15-ére. Dr. Kalz, Zrinyi Itona-u. 4. 6597 3 felnőtthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes seeit. Cim as Ujságboltban. 6594 Egy mindenes azonnalra felvetetik. Bessenyei-tér 12. 5167 Különbejáratú tiszta bú­torozott szoba azonnal ki­adó. Kürt ucca 13. 6590­Mindenes szakácsnőt ke­resek augnsztns 15-ére. Dr. Kalz, Zrinyi Itona-u. 4. 6597 3 felnőtthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes seeit. Cim as Ujságboltban. 6594 Egy mindenes azonnalra felvetetik. Bessenyei-tér 12. 5167 Különbejáratú tiszta bú­torozott szoba azonnal ki­adó. Kürt ucca 13. 6590­Középiskolai tanaló mel­lett korrepetálást vállálna egy jeles Vlll.-os. Cim az Ujságboltban. 6598—2 Egy 4 hetes gyermekkel szoptatós dadának videkra é3 egy tisztességes leány ízobahánynak ajánlkotik. Debreceoi-ntca 38. 5152 Budapesti hölgyfodrász manikűr, elsőrendű női haj­vágó segéd érkezett, gyö­nyörűen és tartósan ond >lál, hajat fest, Kovácsnál Bes­senvei-tér 2. 5164 -5 Szakácsnő felvétetik Vay Adam n. 29. 6591­Középiskolai tanaló mel­lett korrepetálást vállálna egy jeles Vlll.-os. Cim az Ujságboltban. 6598—2 Egy 4 hetes gyermekkel szoptatós dadának videkra é3 egy tisztességes leány ízobahánynak ajánlkotik. Debreceoi-ntca 38. 5152 Budapesti hölgyfodrász manikűr, elsőrendű női haj­vágó segéd érkezett, gyö­nyörűen és tartósan ond >lál, hajat fest, Kovácsnál Bes­senvei-tér 2. 5164 -5 Perfekt szakácsnőt kere­sek, csengeri Mayer Ernőné Jelentkezni Vay Adám u. 19. 5593­Középiskolai tanaló mel­lett korrepetálást vállálna egy jeles Vlll.-os. Cim az Ujságboltban. 6598—2 Egy 4 hetes gyermekkel szoptatós dadának videkra é3 egy tisztességes leány ízobahánynak ajánlkotik. Debreceoi-ntca 38. 5152 Budapesti hölgyfodrász manikűr, elsőrendű női haj­vágó segéd érkezett, gyö­nyörűen és tartósan ond >lál, hajat fest, Kovácsnál Bes­senvei-tér 2. 5164 -5 Perfekt szakácsnőt kere­sek, csengeri Mayer Ernőné Jelentkezni Vay Adám u. 19. 5593­Középiskolai tanaló mel­lett korrepetálást vállálna egy jeles Vlll.-os. Cim az Ujságboltban. 6598—2 Egy 4 hetes gyermekkel szoptatós dadának videkra é3 egy tisztességes leány ízobahánynak ajánlkotik. Debreceoi-ntca 38. 5152 Sólyom-utca 9. sz. alatt kvártély kapható. Ugyanott egy kis áinger varrógép eladó Intelligensebb rendes, tiszta kislányt «t gyermek mellé BL játszani j keresek. Cim az Ujságuult­ban. 4 Jó karban levő kézi mán­gorló megvételre kerestetik. Jó hangn pedálos cimbalom eladó. Cim a kiad,tan. 5150 Rendes, főznitudó min­denest felveszek, esetleg bejárónőt Viz-utca 22. 5157 Kótaji-utca 5. sz. három­szobás családi ház piactól 1 percre és Szarvas-n. 90. számú haz forgalmas korcs­mával. kétszobás lakással olcsón eladó. 5160--2 Sólyom-utca 9. sz. alatt kvártély kapható. Ugyanott egy kis áinger varrógép eladó Intelligensebb rendes, tiszta kislányt «t gyermek mellé BL játszani j keresek. Cim az Ujságuult­ban. 4 2—3 ügyes kislányt könnyű egész napi munkára azoa­nal fölveszek. Cim az Ujság­boltban. 2 Rendes, főznitudó min­denest felveszek, esetleg bejárónőt Viz-utca 22. 5157 Kótaji-utca 5. sz. három­szobás családi ház piactól 1 percre és Szarvas-n. 90. számú haz forgalmas korcs­mával. kétszobás lakással olcsón eladó. 5160--2 Sólyom-utca 9. sz. alatt kvártély kapható. Ugyanott egy kis áinger varrógép eladó Intelligensebb rendes, tiszta kislányt «t gyermek mellé BL játszani j keresek. Cim az Ujságuult­ban. 4 Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város helyhatósága, a testnevelési törvény végrehajtásáról szóló 9000—1924. sz. valiás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletnek megfelelően közhírré teszi, hogy minden 12 évtől 21 évig terjedő korú, vagyis az 1918. december 31 -e és az 1909. évi január hó 1. nspja közötti időben született ifjú a levente nyilvántartásba kötelezően felvétetik. Felhivom tehát a fentjelzett időpontok között született, testgya­korlásra kötelezett ifjak hozzátartozóit; szülő, gyám, munkaadó stb.,, hogy a felügyelete, gondozása alatt álló levente ifjút, az alább meg­jelölt időpontban az ellenőrző jelentkezésre hozza magával. 1918. évben szül. ifjak A B-C-D-E betűvel kezdődő vezetéknévvel aug. 18-án tf. & 8-N ésd. u. 3-51 F Q-H-I-J-K „ L M-N-0 P-R „ S-T-U-V-Z 1917.évben szül. ifjak: A-K L-z 1916. évben sziiüfjak: A-K L-Z 1915 évben szül. ifjak: A-K L-z 1914. évben szül. ifjak : A-K LZ 1913. évben szül. ifjak: A-K , L-Z 1912 évben szül. ifjak: A-K L-Z 1911, évben szül. ifjak: A-K l-Z 1910. évben szül. ifjak: A-Z 1909. évben szül, ifjak: A-Z Figyelmeztetem a szülőket, gyámokat, munkaadókat, hogy a bejelentési kötelezettség minden 12—21 éves korú ifjúra, akár itt„ vagy máshol született, akár pedig itt, vagy máshol tartózkodik feanáli és a bejelentés elmulasztása a testnevelési törvény alapján pénzbün» tetéssel, illetőleg visszatartással, a legszigorúbban büntettetik. A jelentkezés a városi testnevelési ügyosztálynál, földszint,, udvarban, 54. sz. helyiségben történik. Nyíregyháza, 1930. augusztus hó 12. Dr. Bencs Kálmán polgármester, 5134-2 városi testnev. biz. elnöke. 11 fi 19-én 11 11 19 11 ») »» H 21-én 11 11 19 11 >> >> 22-én 19 1> 9T ti 11 99 11 11 23-án 11 11 >» ff ff 19 'f » 25-én 11 V 91 1f *f 11 26-án 11 ír 1 » f 11 11 »» 27-én 9> 11 V 11 >> >> 11 28-án ff n »J 11 11 >* 1 9 29-én 11 19 11 11 11 V 30-áa V 19 r 91 11 91 M szept. 1-én >» 19 91 V 9f »» if 2-án 11 jsr V Il­19 )» 3-án )* 19 11 11 ii 11 i> >r 4-én V 91 1f M f* fi V 5-én 19 19 1f iy 19 1 * >1 6-án M í » 19 1f 11 u 11 11 9-én >> 11 ti 11 91 y» V 10-én 9t ff 91 >« ff 19 M >> 11-én 11 91 fi V 1f 2418—1930. tksz. Árverés. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete végreh9jtatónak Hercz Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 640 P 28 f. tőke- és jár. behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő Napkor községben fekvő és a napkori 841. sz. tkvi betétben A. -f- 1. sorsz., 2016. hrsz. alatt felvett, Hercz Pal nevén álló 3 hold, 1)75 •-öl kiterjedésű Bodzás-dülő­ben fekvő szőlő ingatlanra 1500 P kikiáltási árban, a napkori 859. sz. tkvi betétben A. 1. 1 — 3. sorsz. 2032., 2033. és 2034, hrsz. Bodzás-dülőben fekvó 11 hold, 175 ••öl kiterjedésű szőlő ingatlanból a B. 5 sorsz. szerint Hercz Pál nevén álló felerész illető­ségre 2100 P kikiáltási árban. Az árverést 1930. évi augustus 2S napjának d. e. 9 órakor Napkor községházánál fogják megtartani. 1. Az árverés alá kerülő ingatlanok kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adhatók el. .fflfflM M\ 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42 § ában meghatározott árfo­lyammal számított óvadékkápes érték­papírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési­feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. Le. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál mEgasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért'ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908. XLI. tc. 25. §.) Nagykállo, 1930. junius 30. A nagykállói kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 6161 — Hirdetések feladása az az­nap megjelenő lap részére délelőtt 11 óráig eszközlendők. — Befőzéshez kristály üvegpa­pir és Penészmentes Pergament Papir a legjobb minőségben kap­ható az Ujságboltban. Kíyoaatcrtí: [lóka WxM Iqgateps &£a3T»Xf«3Xf£baa, iSb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom