Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-09 / 81. szám

JSrtrÍR¥IDÍK. 1930. április 9. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési díj: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 EiUér. Hirdatések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beköídéee mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak m hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a htrdttés iis. A lap megjele­nési Bipjár közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjék feladni. Fényképészeti lemezek, filmek, papírok, vegyszerek, gépek és felszerelések 1 egelönjóiebb beszerzési forrása FÖLDES-drogeria Bethlen-utca 2. sz. (Uj róm. kaih. bérpalota.) .903— Nagvállotnás közelében 700 négyszögölaa telken 8 szobás orilatás olcsón el­adó. Cim az Ujságboltban. 5604 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabhan elismert, kitűnő minőségben szállít az ELSŐ NYÍRSÉGI FAISKOLA NYIRMADA. Képes n?gy árjegyzék kívánatra ingyen. Hézze meg Was9ermann üveg- és por­eflláo kareskedí cég (8enc? László-tér) kirakatában — husvéli reklámcikkeit. 1871-5 Tágas üzlethelyiség a Vay Ádám-utca 8 szám alatt azonnal kiadó. Értekezni lehet a házigazdával Glűck Jenő bútorkereskedővel, — vagy az abban a hájban lévő gépüzletben. 1948­Ápri'is 15-ére üyyes min­denes leáoy kereetatik vi­dékre, jelentkezni Széchenyi és SzabolcS'U. sarokház. *. 954­Két szárnyas ajtó és egy üvegfal eladó. Hontréd-u. 18 1881­Egy jókarban levő fehér­márvánnyal belelt jégs;ek­rény és szalon garnitúra el­adó. Cm a kiadóban. 1991­Hárcn szobás különálló lakáz május 1 re kiadó. — Érdeklődni István-utca 12. ,032-2 Tisztességes megbízható mindenes leányt keresek azonnali belépésre. Jelent­kezni d. e és d. u. 2—4-ig. Cim a kiadóban 2034 -2 Kiadó három szobás lakás minden mellékhelyiséggel május 1-ére. Belhíen u. 13. 2035 2 Kiadó 3 szehis utcai jókarban levő, alig haaznált B U I C K autó jutányoson eladó. Bő­vebbet Sikorszky gépjármű kerületi szakértőnél. 2036 2 Pnntscb, likőr és mm compositiok a leglinomabb minőségien, nagyban és kicsinyben az összes izekben Bethlen-utca 2. sz (aj rom. kitti bérpalota) FÖLDE S-drogenanan. Telelőn 148. lí-04— Két ezoba, konyha, mel­lékhelyiségekkel kiadó. Kö zép utca 85. 5657 Pnntscb, likőr és mm compositiok a leglinomabb minőségien, nagyban és kicsinyben az összes izekben Bethlen-utca 2. sz (aj rom. kitti bérpalota) FÖLDE S-drogenanan. Telelőn 148. lí-04— Kü'önbejáratn bútorozott Pnntscb, likőr és mm compositiok a leglinomabb minőségien, nagyban és kicsinyben az összes izekben Bethlen-utca 2. sz (aj rom. kitti bérpalota) FÖLDE S-drogenanan. Telelőn 148. lí-04— szoba PS jó házi koszt kap­ható. Rózsa utca 50. 20611 Kitűnő forgalmas helyen fekvő száraz üzletnek való helyiségek m«jns 1-ére ki­adók. Bővebbet Vay Adám utca 35. szám alatt. 2 ^Központban csinosan bú­torozott szoba nőnek, vapy feltétlen szolid urnik kiadó. Cim a kiadóban. 2042 Kitűnő forgalmas helyen fekvő száraz üzletnek való helyiségek m«jns 1-ére ki­adók. Bővebbet Vay Adám utca 35. szám alatt. 2 ^Központban csinosan bú­torozott szoba nőnek, vapy feltétlen szolid urnik kiadó. Cim a kiadóban. 2042 Kezdő szobaleányt kere­sek vidékre. Cim « kiadó­ban. 2049 -3 AEG Írógépszalagok és eredeti kellékek állandóan raktáron vannak a J O B A-nyomdóban, AbO körzet képviselet. Kezdő szobaleányt kere­sek vidékre. Cim « kiadó­ban. 2049 -3 AEG Írógépszalagok és eredeti kellékek állandóan raktáron vannak a J O B A-nyomdóban, AbO körzet képviselet. Jó szobaleáuyt keresek Széchenyi-út 11. irodá'an. Í030—3 AEG Írógépszalagok és eredeti kellékek állandóan raktáron vannak a J O B A-nyomdóban, AbO körzet képviselet. 3 szoba, előszoba, mellék­heljiségekből egyedül álló lakás május 1-ére kiadó. Értekezni lehet Kiss Ertkő o. 6. szám alatt, ?060 Keveset használt motorkerékpár oldalkocsival ju'ányos árban eladó. Serház-utca 3. szám 506?—2 3 szoba, előszoba, mellék­heljiségekből egyedül álló lakás május 1-ére kiadó. Értekezni lehet Kiss Ertkő o. 6. szám alatt, ?060 Keveset használt motorkerékpár oldalkocsival ju'ányos árban eladó. Serház-utca 3. szám 506?—2 Külön bejárata bútorozott szoba kiadó. Bethlen u- 25. 2059 Május 1-ére két szoba, konvha, pince Körte a 30. szám alatt kiadó. 5601—3 Vécsei-utea 4. sz alatt magányos udvarban 3 szo bás modern lakás mellék­helyiségekkel kiadó. Érte­kezni ugyano't. Ugyancsak 5 siohás lakást keresek kivételre. 2055 -3 TENMISZ-pályák ké szitését és javítását intánjros áron vidéken is vállal Tóth Burtalan Géia utca 21. Nádor-utca 46. száma ház n»gy kerttel o'eíón eladó. Értekezni: Serház u 19. 5654-2 Vécsei-utea 4. sz alatt magányos udvarban 3 szo bás modern lakás mellék­helyiségekkel kiadó. Érte­kezni ugyano't. Ugyancsak 5 siohás lakást keresek kivételre. 2055 -3 TENMISZ-pályák ké szitését és javítását intánjros áron vidéken is vállal Tóth Burtalan Géia utca 21. Nádor-utca 46. száma ház n»gy kerttel o'eíón eladó. Értekezni: Serház u 19. 5654-2 Soffőr, vagy traktor ke­zelői állást keresek. Rácz Mihály Nagyhalász, Poi­londos tanya. 204s TENMISZ-pályák ké szitését és javítását intánjros áron vidéken is vállal Tóth Burtalan Géia utca 21. Nádor-utca 46. száma ház n»gy kerttel o'eíón eladó. Értekezni: Serház u 19. 5654-2 Különbejáratu szoba, für dőszoba használattal kiadó Jpgiaszni, (ű'dökád eladó. Cim a kiadóban. 2052 Bútorozott szoba kiadó Horthy Miklós (Széchenyi) tér 8. 5656 2 Morgó D. 12. száma egy szobás konyhás és k.-mrás lakás kiadó májns l-re. 5658 Különbejáratu szoba, für dőszoba használattal kiadó Jpgiaszni, (ű'dökád eladó. Cim a kiadóban. 2052 Bútorozott szoba kiadó Horthy Miklós (Széchenyi) tér 8. 5656 2 Morgó D. 12. száma egy szobás konyhás és k.-mrás lakás kiadó májns l-re. 5658 Kilfinő üzleti beren dezés na yszerü fiila pótban, meglepő olcsón eladó. Cim a kiadni an. 2058-2 Három szobás modern adómentei híz nagy kerttel eladó, elfoglalható. Özem. képes teherkocsi eladó. Nador-u. 42/a. 5659—2 Kilfinő üzleti beren dezés na yszerü fiila pótban, meglepő olcsón eladó. Cim a kiadni an. 2058-2 Három szobás modern adómentei híz nagy kerttel eladó, elfoglalható. Özem. képes teherkocsi eladó. Nador-u. 42/a. 5659—2 Jobb házból való f.ut pincér tanulónak felvesz a Dréher-sörcs&raok, Luther­ház. 2067 Modern szoba, konvba, speiz kis csatádnak kiadó. Virág-utca 32. 2061—3 2 szobás lakás kiadó Rózsa-utca 14. sz4m alatt. Főzni tudó mindenes fel­vétetik Gloviezky fényké­pésznél. 2064 Egy hivő leány minde­nesnek ajánlkozik. Érdek­lődni lehet Dessew'y-lér 10. szám. 2168—2 Modern szoba, konvba, speiz kis csatádnak kiadó. Virág-utca 32. 2061—3 2 szobás lakás kiadó Rózsa-utca 14. sz4m alatt. Főzni tudó mindenes fel­vétetik Gloviezky fényké­pésznél. 2064 Hetes felvétetik Széchenyi­ét 35 füszerüzlet. 2069 Modern szoba, konvba, speiz kis csatádnak kiadó. Virág-utca 32. 2061—3 2 szobás lakás kiadó Rózsa-utca 14. sz4m alatt. Főzni tudó mindenes fel­vétetik Gloviezky fényké­pésznél. 2064 Elegáns 2 ágyas szo va kiadó 1- 2 fatál emhe'nek Epreskeit utca 4. 5660 Hosszú bizonyítványokkal tisztességes mindenes leáav jelentktzíen április 15 «re Virág-utca 11. sz. 2071 Tisztességes mindenes leányt, vagy asszonyt kere­sek azonnalra. Selyem- utca 50. szám. 2063 Elegáns 2 ágyas szo va kiadó 1- 2 fatál emhe'nek Epreskeit utca 4. 5660 Hosszú bizonyítványokkal tisztességes mindenes leáav jelentktzíen április 15 «re Virág-utca 11. sz. 2071 Laka'ojszers^ím "fladó. Értekezhetni dr. * Bálint ügyvédi irodájában, Ber­c-ényi utca 3. 2031—3 Elegáns 2 ágyas szo va kiadó 1- 2 fatál emhe'nek Epreskeit utca 4. 5660 Hosszú bizonyítványokkal tisztességes mindenes leáav jelentktzíen április 15 «re Virág-utca 11. sz. 2071 Laka'ojszers^ím "fladó. Értekezhetni dr. * Bálint ügyvédi irodájában, Ber­c-ényi utca 3. 2031—3 MAGYAR gyárttoánju CERUZA kapható a Jóba nyomdában | Széchenyi-űt 9. szám. Jó szakácsnőt keresek vidékre kis családhoz. Cim a kiadóban. Í051- 3 MAGYAR gyárttoánju CERUZA kapható a Jóba nyomdában | Széchenyi-űt 9. szám. Ajánlunk, fajtiszta 1128—12 Vetőburgonyát Szabolcsvármegyei és dunántuli termés, korai és őszi rózsa, Ella, Deodara, Sárgahusu, Industria, Woltmann, Kríiger stb. fajokat. A burgonya ellenértékét kívánságra október 15-ig évi 9% kamat felszámítással kihitelezzük. Iroda: Bessenyei-tér 15. Telefon: 424. Sürgönyeim: Pomus, Nyíregyháza Mezőgazdasági Termelők Egyesüli Szövetkezete mint az O. K. H tagja nyíregyházi kirendeltsége. heti B»észSetre erékpfirciifl Megérkeztek a világhírű SOLINGENI DUPLA VASTAG KÜLLŐS KERÉKPÁROK 1930. tipusban. - Egyedárasitás JÖ3CAI-U. 4. Rádió-Kei*élspái» Keresk. Vállalat NYÍREGYHÁZA. BESSSNYEI-TÉR SAROK. 1752 ? Az 2022-2 ALKALMI ARÜHAZ húsvéti mélyen lesszállitott árai: Férfi divat öltönyök".. .. 26 P-től Férfi gummi kabátok .. 20 „ Férfi hubertusz kabátok 33 „ Fiu divatöltönyök .... 21 „ Iskolai fiu szövet öltönyök 9 „ Férfi sport- űs pantalló nadrágok 7 „ Kék munkás köpperöltönyök 9 „ Üzleti és rendelő köppe nyegek 7P50f Egybeszabott soffőr­öltönyök 11 P Férfi tavaszi és treneskő kabátok mélyen leszállított árakban. Min­denki saját érdekében győződjön meg, hogy olcsón és jól csakis az „ALKALMI ÁRUHÁZIBAN szerezheti be ruhaszükségletét, Kiss-tér 2. szám. Az Apolló-mozival szemben. Meghívó, A Nyíregyházi Áruforgalmi T. 1930. évi április hd 17 én d. u. 4 órakor saját helyiségében (Simai-út 1.) V. évi rendes közgyűlést tart, amelyre a t. részvényesek ezúton meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentése az 1929. évi üzletévről. 2. Az 1929. évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg bemu­tatása és a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal. 3. Az igazgatóság- és felügyelő­bizottságnak a felmentvény meg­adása. 4. Az alapszabályok idevonat­kozó paragrafusai szerint az igazgatóság és felügyelőbizottság választása. 5. Esetleges indítványok. Nyíregyháza, 1930 április 8. 2053 Az Igazgatóság. 1078—1930. vht. sz. Árverési hirdetniény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 40626/2 — 1929. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Fried-féle gépgyár vas­öntöde javára 550 P tőke s jár erejéig 1930. január 25. napjan végrehajtás utján lefoglalt és 1330 P re becsült ingóságok u. m,: 1 benzin­motor, darálógép, szecskavágó, híd­mérleg stb. a nyíregyházi kir. járás bíróságnak Pk. 26563- 1930. sz alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben 1930. évi április hó 23. napján d. e. 8'A órakor nyilvános birói árve­résen elfognak adatai. Nyíregyháza, 1930. március 18. 2047 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Üzletszerzőket felvesz magas jutalékkal, esetleg fix fizetéssel előkelő magyar biztosító társaság nyiregyházi főügynöksége. Kezdők kioktatást nyernek. Nyugalmazott csendőrök és vas­utasok előnyben részesülnek. Cim a kiadóban. T747-? A nyiregyházi rom. kath. egyház Bessenyei-téri bérházában bérbeadó egy négy szobás lakás május 1-től kezdve. Értekezai lehet: dr. Komjáthy Kázmér és dr. Szabó Zoltán ügy­védeknél Nyit egyházán, Széchenyi-út 28. sz 2023 2 V ehémem üésh Qri s slo 9poiós. varrás éshj^ Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 2. Kapható misssSesiüttf Nyomatott Jóba Elek laptulajdcnos könyvnyomdájában, Nyiregyh. zán„

Next

/
Oldalképek
Tartalom