Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-06 / 277. szám

14 Xyíryiüék. 1926. december 5 Hol vásároljunk karácsonyra? Ő Legszebb ékszerek, legjobb órak, eZÜStnemÜeklegnagyobb választékban Sándor Rezső ékszerésznél, Nyíregyháza, Telefon 229. 6538-10 Szenzációs szép gyermekjá­tékok, díszek, olcsón csak Schwarfz bácsinál kaphatók. Vav Ádám-utca 2. Fűszer, csemege, bor, ásványvíz és liszt­kereskedése \ Ö Nyíregyházán, Vay Ádám-utca. Takarékpénz­tár palota. — Telefon 4-38 Mielőtt karácsonyi ajándékot vásárolna, Saját érdekében tekintse meg HIRTOS LAJOS szövetáruházát, Nyíregyháza. Vay Ádám-u. 2. Nagy maradékvásar! A legolcsóbb karácsonyi ajándékokat a Kézimunka és Fonalházban szerezheti be. Nagy karácsonyi vásár uri és női divatüzletében, Nyíregyháza . Takarékpalota. — Telefonszám : 203. | Papírárukban, Írószerekben megbízható és legolcsóbb bevásárlási forrás Szántó Ernő könyvkereskedő. Graniophon és Írógépek nagy választékban, részletfizetésre is. Telefon 118. L, ENGYEL CUKRÁSZDA Aranyéremmel kitüntetve. Ajánlja közelgő ünnepekre mindenki által elismert készítmé­nyeit, elsőrangú francia teasüteményeit. Ren­delésnél naay kedvezmény. Legfinomabb sa­ját készitményü szaloncukorkák olcsó árban. Dallos Péter Polgári és egyenruhakészitő és katonai felszerelések raktára Nfiregyfiiza, Raköczí-ufca 4.j Művészi kidolgozású FÉNYKÉPEK FRISS ELLA Luther-utca 3. számú műterméből kerülnek ki. Saját érdekében a karácsonyi bevásárlást eszközölje VAJDA JENŐ áruházában, Nyíregyháza. — Női ruhaszövetekben, mosóárukban és paplanokban nagy választék Legjobb és KwgfljlWP 1 egolcsóbb CIPŐK FRiEOMANN S, SÁNDORNÁL Városházpalota, Telefon szám: 285. szerezhető be. Mielőtt karácsonyi ajándé­kot vásárolna, nézze meg a KORZÓ ILLATSZERTAR kirakatát Zrinyi Ilona-u. 2. RUZSONYI PÁL NYÍREGYHÁZÁN műiparáru, sport és játéküz­lete. — Telefon 138, — ahol vadászpuskát flőbertet, pat­ront, valamint karácsonyi ajándékokat, bördiszmü­áruk, pullowerek, harisnyák, keztyük, korcsolyák, sár- és hócipők, lópokrócok, gyer­mekkocsik és játékszerek a legszolidabb kivitelben és árban kaphatók. Rádió 12 havi részletre, Csillár, asztali lámpák, villamos főzök, vasalók, varrógépek előnyös fize­tési feltételek mellett L1SKÁNY LÁSZLÓNÁL Zrinyi Ilona-utca 4. szám. TELEFON SZÁM: 470. Háztartási cikkek, fűszer, festék legolcsóbban bevá­sárolható özv. WEISZ LIPÓTNÉ ná! Kossuth-tér 3. szám. Linó­leum, parkettzsir, legerő­sebb szappanfőző szóda HŐSEK GYŐZŐ VIRÁGKERESKEDÉSÉBEN gyönyörű karácsonyfák egy és fél métertől 5 méterig, cserepes és le­vágott virágok dús választékban oScsó árban kaphatók. MÉMÉÉÉMi Olcsó karácsonyi cipőáru sí tás Hungária cipőáruházban Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 5. — Telefon: 195. Raktáron visszamaradt 3000 pár cipőt öt csoportra osztottuk és az alanti bámulatos olcsó árban árusítjuk el december hó 25 ig bezárólag. ezer 75 koronás csoport: Meleg teveszőr házi cipő, hajtókával, bőr talppal 36—42 számig Női divat kivágott fehér vászon cipő csak 40-es számban ezer 98 koronás csoport: Női fekete félcipők chevreuse és box bőrből rámán varrott talppal, egyes párok csak 35—37 számig Női szürke divat vászon pántos cipők csak 35—38 számig ezer 170 koronás csoport: Női fekete magas box és chevreuse cipők rámán varrotUtalppal egyes párok csak 35— 37 számig Női barna magas bagaria cipők rámán varrott talppal egyes párok csak 35—36 számig ezer 195 koronás csoport: Női fekete box és chevreuse magasbetétes di­vatcipők rámán varrott talppal egyes párok csak 35—37 számig Női fekete divat félcipők pántos és regetta egyes párok 36 — 40 számig Női antilop divat pántos és kivágott cipők fehér, barna, szürke és fekete szinben egyes párok 35—40 számig Női Wimpassing hócipők legújabb divat for­mában 38—42 számig ezer 250 koronás csoport : Női arany és ezüst divat brokát féicipQk egyes párok J Női divat lakk kivágott és pántos cipők egyes párok Női szines divat pántos és kivágott chevreuse cipők szürke és drapp szinben egyes párok Férfi sevró fekete magas cipők minden nagy­ságban Férfi angol bdcipők divat formában minden nagyságban 38—42 számig 35—42 számig 36—39 számig 40—46 számig 40—48 számig Forgalmiadó az árakban benne foglaltatik. A nyirepyh zi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hat s gthl 12197—926. tk. szám. Árverési póthlrdefmény. A telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Oláh Mihály végrehaj ­tatónak, Haszara János és neje Tóth Borbála végrehajtást szenvedők ellen 10.000.000 korona tőke és jár. ere­jéig indított végrehajtási ügyében az 1926 szeptember 30. napján 11691 — 1926. szám alatt kibocsátott árve­rési hirdetménnyel a nyíregyházi kir. járásbíróság területén lévő, Nyirpa zony községben fekvő s a nyirpa­zonyi 643, számú betétben A+l. sorszám s 13/2 hrszam alatt foglalt Haszara János és neje Tóth Borbála nevén álló, a Beltelekben fekvő 2 hold 868 • -öl területü szántóra40.000.000 korona kikiáltási árban, Nyirpazony községházánál 1926. évi december hó 7 ik napjának d e. 10 órájára kitűzött árverést az 1881. LX. tc. 167. §-a értelmében Kiss Ármin végrehajtató 7.965.000 korona tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása érdekében is meg fogják tartani. Nyíregyháza, 1926. október 15. Dr. Hetey s. k_ kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Benedek 6614 kiadó. NyomKCott jót:-a üaek Ii^ptaitíjdoMi könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom