Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-298. szám)

1920-10-12 / 233. szám

70 korona pár kitűnő minőségű téli házi cipő kihajtással, filztalppal. Továbbá* elsőrendű férfi, női és gyermek valódi boxcipők. Házi cipők, bébé­eipők és egyéb cipőáruk nagy választókbsn. Kereskedőknek, szövetkezeteknek árengedmény. Scháífer cég, Budapest, I., Döbrentei-tér 4—6. 3 26i 15.000 K-át fizetek annak, ki a város központjában levő 2 szép nagy és tiszta szobából és mellékhelyiségekből álló lakásomat elcseréli legalább 3 szoba vagy 2 szoba és előszobából álló megfelelő lakással. Értekezni Márkus Sándor, Royal szálloda. 3296 M —— MB dl : . Szőnyeget PERZSÁT, SZMIRKÁT és minden •4S Kve szeli. Meghívásokat MÉRET ÁR és MINŐSÉG megjelölésével kérek. |_| ^ J^ J^ Budapest, V., Csanády-utca 21 szám. Seháchter Aladár adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza (nagy íakarékpénzt.áfjáró udvar) Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: 100 m. hold elsőosztályu buzatermőlöld, kis­vasút mentén, azonnal megvehető. 2 1/* hold kitűnően beültétett szőllő uri lakás­sal, a Sóstó mellett eladó. 13 m. h. szőllő Sóstó-telepen gyümölcsössel olcsó árért eladó. 4 szobás uriház mellékhelyiségekkel, vétel ese­tén azonnal beköltözhető, olcsó árért eladó. Megbízásokat ugy házakra, mint földekre el­fogadok. 1705 Oros községben eladásra kerül többrendbeli zsellérház telekkel. Tudakozódni lehet ugyanottan Kállay Jenőnónéi. 3338 Orosi íjagy kertben 1233 négyszögöl jól kezelt szőlő eladó. Értekezhetni özv. Kállay Jenőnénéi, Oros. 3339 Villanycsillároktioz selyemernyőket megrendelésre ízlésesen készit s HERSKOVITS GYULA elektrotechnikai vállalata Nyíregyháza. 3350 3ES 1 «3L ^ 5 hold szántóföld a város közelében. Több kisebb-nagyobb azonnal beköltözhető házak. 3383 Megvehető s „Anker" kereskedelmi és ingatlanforgalmi irodában, Nyíregyháza, Nyirvizpaiota. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal és az síj olf. Kitűnő «A|f minőségű r nagyban és kicsinybea kapható: Helmeczy fűszer- és csemegekeres­kedés, Nyirvizpaiota. 3346 Oros község közepén özv. Kállay Jenőné tulajdonát képező mintegy 8 magyar hold belsőség urilakkal és melléképületekkel eladó. Értekezni Kausay Tibornál, Deák Ferenc-utca 28. d. u. 3 órától. 3338 Egyszerűbb ebédlő kredenc, szekrény, asztalszékek, lószőrmaírac eladó. Megtekinthető tizenegyedikétől délután 2—4 ig 558 Nyirvizpaiota, III. emelet 14. Ándrássy Gyula gróf szenzációs memoárja: Diplomácia és világháború, Megérkezett és kapható az Ujságbolt­ban. Ára 99.— korona. Apró hirdetések Apróhirdetés atán érdeklődőknek, csak válaszbélyeg vagy levelezőlap be­küldése mellett válaszolhatunk. Palme gumisáról, világhírű Sehmoll-cipo­LpAm fekete, fehér és sárga színekben, bőr fiiulll, ŐS posztó komótcipők minden nagy­ságban, bőrgamasnik, cipősámfák, cipőfűzők kaphatók Hungária cipőgyár üzletében, Nyír­egyháza, Zrínyi Ilona utca 5. Vincellér január 1-ére állást keres. Cim az Ujságboltban. 543 Gyümölcsfaoltvány, télire elrakni való zöldség kapható a kórházutcai kertgazdaságban. (Csapatkórház mellett.) Ugyanott cserepes 'és vágott virág is kapható. 542 Árvácska, Nefelejts, Százszorszép, Szegfű, stb. palánták őszi ültéiéshez kaphatók Kórház­utcai kertgazdaságban. Csapitkórház mellett. 544 Eladó egy finom selyem uj szaiongarnitura, egy teásasztal, lóa-őrmatrac, egy ebédlő­dívány, egy uj divánvtakaró. Megtekinthető Ujszőllő 56. sz. alatt. 3314 Eladó egy 8 HP Máv. benzin cséplőkészlet, egy könnyű 4 HP Marschal gőzcséplőkészlet, egy 6 HP benzin cséplőkészlet, egy 42 colos és 38 colos malomkő hozzávaló vasrészek­kel, gyűrűs csapágyak, egy körfürész, egy­lovas kis kocsi és egy taliga. Jakab János­nál, Nyirpazony. 3267 Inteligensebb fiatal nő házvezetőnői állást keres falun, esetleg helyben. Cim a kiadóban. 3330 Jókarban levő varrógép eladó. Cim az Ujság­boltban. 545 Okleveles izr. tanítónő éves bizonyítványokkal állást keres. „Tanítónő" Zrihyi Ilona-utca 6. 546 Csertő Józsefnél két cipészmunkás felvétetik. Fizeték megegyezés szerint. Érdeklődni lehet Debreceni-utca 4. szám. Ugyanott egy fél­nyilas szőlő eladó. 546 Teljesen uj férfi fekete télikabát középtermetre eladó. Cim az Ujságboltban. 548 Egy újonnan készült sezlon-divány eladó Kis­teleki* utca 18. 550 Inteligens főzni tudó leány házvezetőnői állást keres magányos urnái vidéken. Cim a kiadó­hivatalban. 3340 Kétkerekű féderes kocsit keresek megvételre esetleg lóval és szerszámmal együtt. Fekete Bátor, Korona-szálloda. 554 Egy mindenei btjárónő azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. 3309 Eötvös utca 21. szám alatt egy jégizekrény eladó. 3319 Modern uriház eladó, mely tiszta téglából épült 3 szoba, előszoba, konyha, kamara, és pincéből áll. Cim a kiadóban. 3341 Tiszt urak figyelmébe ! Egy kék huszártiszti mente szőrmebéléssel és gallérral és egy atilla jutányos áron eladó. Megtekinthető Szentmiklóasy Zsigmond szűcsnél, Csillaj­utca 24. szám. 3342 Különféle bútorok eladók. Déli órákban meg­tekinthetők. Cim a kiadóban. 3345 Többféle lakatos szerszám eladó. Szarvas-u. 53. sz. alatt. 3344 A piacz közelében egy modern uriház eladó. Ugyanott 2 drb diófa éjjeliszekrény eladó. Cim a kiadóban. 3348 Nagyobb mennyiségű marha- és sütőtök eladó. Fogháziroda. 3352 Az orosi kúrián eladásra szánt bútorok Nyír­egyházára lettek beszállítva ós Dessewffy­tér 15. szám alatt megtekinthetők és meg­vehatők. . 3351 Virág utca 15. szám alatti ház eladó. Vevő 1920 nov. 1-én beköltözhetik. Értekezhetni ugyanott. 3357 Lakásért takarítást vállal fiatal pár. Cim a kiadóban. 3362 Egy jókarban levő „Sanitás" szobafürdő eladó. ÉöSvös-utca 8. 3360-3 Szakavatott, hosszabb gyakorlattal rendelkező molnár, ki olajmalomban is működött, fel­vétetik a Nyirtasi gőzmalomban, 3364 F. hó 8-án pénteken délben a leánypolgáritól a Deák Ferenc-űtcáig elveszett egy világos kék drapcsikos lenka gyapjú ssplta. Bec«ü­letes megtaláló illő jutalomban részesül. Cim a kiadóban. 3365 Eladó 4-e« gőzlokomobil magánjáró, vagy el­cserélném ugyanilyen húszasért. Cim Maxi­movics, Nyirbogdány. 3359 Elraktározott, vagy elraktározandó hálószoba­berendezést magas használati díj mellett circa félévre sürgősen bérbe vennék. Ugyan­ott egyszerűbb régi gyermekkpeai megvételre kerestetik. Uj-utca 18. 3358 Uradalomban kovács állást keres. Cim a kiadó­hivatalban. 3355 Kerékgyártó állást kiadóban. keres uraságnál. Cim a 3354 Víz utca 18. (első ajtó) kitűnő házikoszt kap­ható. 3367 Házvezetőnőnek vidékre ajánlkozik inteligens izraelita özvegy, főzést vállal cseléd segít­ségére!, magányos urnái. Cim a kiadóban. 3371 Tegnap délután öt óra után négy kacsa legelt a csendőrlaktanya körül. Minthogy tanuk igazolják, hogy azok hova tértek he, kinek birtokában van, illő jutalom ellenében szol­gáltassa be Egyház-utca 13. alá. 3370 Egy vaskályha van eladó Sarkantyu-utca 34. szám alatt. 3373 Epreskert-u 45. sz. ház eladó. Érdeklődni lehet ugyanott. 3372 Egy olcsó rövid dívány megvételre kerestetik Cim a kiadóhivatalban. • 3376 Eladó bútornak való száraz eperfa. Ószőlő­utca 178. sz. alatt. 555 Egy kisebb füszerüzletberendezés eladó. Ugyan­ott egy teljesen uj fekete selyemruha eladó. Cim az Ujságboltban. 556 Kerékgyártó kerestetik konvencióra, egész évre, Ujfehértó, Kapitánytanya. 559 100 koronát adok annak, ki Álmos Zoltán névre kiállított beszerzési igazolványt keze­imhez juttatja. Rákóczi-u. 26. sz. 3379 F. hó 10-én, vasárnap este 7 órakor elbitangolt másféléves vörös-tarka üsző. Aki tud róla, jelentse Ráköczy-utca 26. sz. alatt, hol jutalomban részesül. 3378 Felsőruhavarróleány házhoz megy varrni. Cim az Ujságboltban. 557 Hfomatott gőba Süek lapfculajdoaos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom