Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-11-07 / 89. szám

89-ik szára. .nyíotidéf 1915, november 7. 3 100 boronát Ungerleider Emiüa, Korányi András, Nyics János Nyíregyháza, Magyar Te­réz Bsztmihály, Billa Sárika Budapest. 50 koronát Moskovits József, ifj. Vietórisz József Nyíregyháza, Rittli István Pócspetri. & vármegye a kárpáti falvakért. Szabolcsvármegye alispánja a törvényha­tóság felhatalmazása alapján az elienség által elpusztított kárpáti falvak újraépítésére a vár­megye területén a gyűjtést elrendelte, amely célra ezideig az alábbi adományok folytak be : Szabolcsvármegye törvényhatósága 20.000 korona, gróf Forgách Lászlóné Mándok és Propper Ödön Nyíregyháza 1000 — 1000 korona, dr. Török Ferenc gyűjtése Balkány 916 korona, Lichtmann Mór Vasrnegyer és a nyírbátori gaz­dakőzönség 600—600 korona, Vencsellő község elöljáróságának gyűjtése 557 korona 30 fillér. Tiszalök község elöljáróságának gyűjtése 800 korona, Liptay Jenő Nyíregyháza 500 korona, Mándok község elöljáróságának gyűjtése 610 korona, Kótaj község elöljáróságának gyűjtése 500 korona, Rakamaz község 600 korona, Gáva község elöljáróságának gyűjtése 458 korona 60 fillér, Bodor Zsigmond Senyő, Klár Gusztáv Nyíregyháza, Goldstein Ignác Geszteréd, Tisza­polgári takarékpénztár r. t., Máriapócs község, Tornyospálca község 450—450 korona, Ke­mecse község elöljáróságának gyűjtése 521 ko­rona 90 fillér, Nyírtét község elöljáróságának gyűjtése 340 korona, Tiszabűd község elöljáró­ságának gyűjtése 314 korona. Vasmegyer község elöljáróságának gyűjtése 376 kor. 60 fill. Dombrád község elöljáróságának gyűjtése 300 kor. Székely község elöljáróságának gyűjtése 324 kor. Paszab község elöljáróságának gyűjtése 305 kor. Klár Samu Nyíregyháza 300 korona, Prügy község elöljáróságának gyűjtése '^95 korona 40 fillér, Nagyvarsány község elöljáróságának gyűj­tése 251 korona, Nyirbakta község elöljárósá­gának gyűjtése 272 korona 06 fillér, Nyirpa­zony község elöljáróságának gyűjtése 246 kor. Tiszarád község elöljáróságának gyűjtése 205 kor. 30 fill. Csobaj község elöljáróságának gyűjtése 216 kor. Nyirmada község elöljáróságának gyűjtése 208 kor. 60 fill. Dr. Ujfalussy Dezső Nyíregyháza, Reich­mann József Nyíregyháza 200—200 korona, Viss község elöljáróságának gyűjtése 183 ko­rona 62 fillér. Taktakenéz község elöljáróságának gyűjtése 155 kor. 79 fill. Kékese község elöljáróságának gyűjtése 126 kor. 70 fill. Tiszaberczel község elöljáróságának gyűj­tése 130 kor. Szabolcsbáka község elöljáróságának gyűj­tése 129 kor. 50 fill. Báj község elöljáróságának gyűjtése 142 kor. 50 fill. Rohod község elöljáróságának gyűjtése 124 kor. 96 fill. Timár község elöljáróságának gyűjtése 105 kor. 82 fill. Kisvarsány község elöljáróságának gyűjtése 118 kor. Gyüre község elöljáróságának gyűjtése 112 kor. 40 fill. Mikecz Dezső Nyíregyháza, gróf Pongrácz Kálmán Bashalom, Fisch Hermán Nyíregyháza, Fülöp Bernát Nyírtass, Kerekes József Kis­várda, Rósenthal Ferenc Nyíregyháza, Tisza­polgári fogyasztási és értékesítő szövetkezet, Jármy Menyhért Kótaj, Zuckerman Arnold Pap, dr. Bodor Károly Nyíregyháza, Pap köz­ség, Kisléta község, Rakamazi Takarékpénztár 100—100 korona, Jéke község elöljáróságának gyűjtése 96 korona 50 fillér. Nyírlövő község elöljáróságának gyűjtése 84 kor. 05 fill. Nyirjákó község elöljáróságának gyűjtése 85 kor. 10 fill. Levelek község elöljáróságának gyűjtése 70 kor. 16 fill. Lórántháza község elöljáróságának gyűjtése 76 kor. 74 fill. Nyírtura község elöljáróságának gyűjtése 64 kor. Polgár község elöljáróságának gyűjtése 75 kor. 82 fill. Encsencs község elöljáróságának gyűjtése 95 kor. 72 fill. Demecser község elöljáróságának gyűjtése 68 kor. 40 fill. Orosz Pál (Ajak) gyűjtése 67 kor. Gemzse község elöljáróságának gyűjtése 65 kor. 70 fill. Nyirbéltek közsíg elöljáróságának gyűjtése 55 kor. 50 fill. Pap község elöljáróságának gyűjtése 55 kor. 36 fill. Lövőpetri község elöljáróságának gyűjtése 59 kor. 14 fill. Beszterecz község elöljáróságának gyűjtése 81 kor. 02 fill. Nyiribrony község elöljáróságának gyűjtése 58 kor. 04 fill. Ligetaljai Takarékpénztár Részvénytársa­ság, dr. Róth Izsó Nyírbátor, Tiszapolgári Hitelbank r. t., Schwartz Jakab Vaja, Nyírbá­tori Takarékpénztár, Jármy Miklós Eperjeske, Vadász Mór Kisvárda, Gazdasági és Kereske­delmi Hitelintézet Kisvárda. Mezőgazdák Bankja r. t. Kisvárda, Nyirmadai Takarékpénztár Rész­vénytársaság, Weinberger, Klein és Fia cég Bűdszentmihály, Encsencs község, Fényeslitke község, özv. Miklós Lászlóné Virányos, Laskod község, Petneháza község, Szabó István Eszeny gyűjtése, dr. Lőrinczy József Nyírbátor, Gsen­gery Kálmán Nyíregyháza 50—50 korona, Szabolcsveresmart község elöljáróságának gyűj­tése 47 korona 48 fillér, Korocz József Tisza­bercel gyűjtése 40 korona, néhai Fejér Imre ravatalára a vármegye tisztikara által tett koszorú árának maradvány 41 Korona, Nyir­madai Népbank Részvénytársaság. Várallyay Ferenc Nyíregyháza, Gyüre község 40—40 ko­rona, Bessenyőd község elöljáróságának gyűj­tése 41 korona 34 fillér, Nagyhalász község elöljáróságának gyűjtése 39 korona 40 fillér, Kopócsapáti község elöljáróságának gyűjtése 30 korona, Gyulay János Kisvárda 30 korona, Módis Károly Nyiracsád, Goldstein Aladár Nyir­béltek, Mándoki Takarékpénztár Részvénytár­saság, Flegmann Bertalan Nyíregyháza, Halmy Géza Kisvárda 25—25 korona, Vaja község elöljáróságának gyűjtése 16 korona 24 fiillér, Sényő község elöljáróságának gyűjtése 23 kor., Döge község elöljáróságának gyűjtése 23 kor. 30 fill., Tiszadob község elöljáróságának gyűj­tése 24 kor., Ramocsaháza község elöljáróságá­nak gyűjtése 20 kor. 66 fill., dr. Wilt György Nyíregyháza, Jéke község, Répánszky István Mándok, Pethő József Mándok, Halmy Ferenc Nyírbátor, Széli Mihály Kisvárda, Gégény köz­ség, Berkesz község, Stern Péter Ujfehértó, Komoró község elöljáróságának gyűjtése, Do­bozy Endre Nyiracsád, Gerzse község, Kisvar­sány község, Tiszabezdéd község, Kausay Ödön Nyíregyháza, Mosolygó Antal Nyirgyulaj, Bay Ferenc Nyirmada, Nánássy István Ujfehértó, Kemény Gyula Kisvárda, Hoffmann Sándor Nyíregyháza, Dombrádi Népbank, gróf Vay Ábrahám Berkesz, Mezőssy László Kemecse, Marsalkó Lajos Nyíregyháza, Kriston Ferenc Kisvárda 20—20 K, Magy község elöljáróságá­nak gyűjtése 16 K 08 f., Tiszakanyár község 12 korona, Gégény község elöljáróságának gyűjtése 10 korona 64 fillér, Mezőladany köz­ség elöljáróságának gyűjtése 15 korona, Nyir­kércs község elöljáróságának gyűjtése 15 ko­rona 60 fillér, őr község elöljáróságának gyűj­tése 19 korona, Fischmann Bertalan Nagykálló, Erőss György Fényeslitke, Tompos Endre Mán­dok, Vass Mihály Gégény, Mándy Sándor Bűdszentmihály, Révaranyos község, Újkenéz község, Teremy József Demecser, Balázs János Demecser, P. Takács Károly Anarcs, Aranyos József Ujfehértó, Borbély Endre Kisvárda, Szikszay András Ibrány, Demecser község, dr. Szőnyi Jenő Kisvárda, Mikó Albert Pátroha, Szabolcsbákai hitelszövetkezet, dr. Sziklássy Béla Mándok, Petróczy Mihály Szabolcsbáka, Gergelyffy Mihály Nyirbogdány, dr. Benedek Emil Nyírbátor, Acsányi Gyula Timár, Hajdú András Tiszatardos, Rolkó Albert Gáva, Benk község gyűjtése 10—10 korona, Jéke község elöljáróságának gyűjtése 9 korona 30 fillér, Pásztor István Kállósemjén 18 korona, Balogh Lajos Ujfehértó, Truszka István Nyirlugos, Kabay József Bűdszentmihály, Guthy József Tornyospálcza, Juhász Etele Nyíregyháza. En­gel Farkas Nagyhalász, dr. Kubassy Béla Ti­szalök, Tiszadobi kölcsön-segélyző egylet, Ra­nezay József Nagykálló 5—5 korona, Tóth Jó­zsefné Gyüre, Komáromy Miklós Vaja 4—4 korona, Barta Lászsó Tiszalök, Vitéz Ignácz Kemecse, Ritli Gyula Nagyhalász 2—2 korona, Molnár Miklós Szabolcsbáka, dr. Baranyay Jó­zsef Pócspetri 1 — 1 korona, Góth László Nyír­bátor gyűjtése 513 koiona, összesen 42 s516 korona 44 fillér, Vasúti menetrend. Nyíregyházára érkezik: Szerencs-felől reg. 6«, d. u. I 2 2*, este 832*. Debrecen-felől reg. 6 3 5, d. u. 3 3 5, este Csap-felől reggel 6& 3, este 8E Mátószalta-felől reggel 6 0 5, este 712. Yásárosnamóny-felől reggel 6 3 0, d. u. 5 2 0. Polgár-felől reggel 6 3 7, d. u. 5 0 6. Nyíradony-felől reggel 6 5 1, este 612. Nyíregyházáról indul : Szerencs-felé reg. 7 1 0*, d. u. 4 0 8*, este 9^. Debrecen-felé reggel 5Ü, 7 2 0, este 922. Csap-felé reggel 6 5 8, d. u. 3 5 5. Mátészalka-felé reggel 7 1 6, este 8 4 5. Yásárosnamény-felé reggel 7 1 0, este 8 5 0. Polgár-felé reggel 7 2 0, este 622. Nyíradony-felé reggel 7 5 0, este 7Í 2. *) Gyorsvonatu csatlakozással Budapestről — illstve Budapestre. w fjbft eredeti §sáíi k'm kapas»> & | Bev onulóknak GUMMI-köpeny és minden felszerelés legolcsóbban egérkeztek 5ÉHf8S$8fényképező-gépekés ilGZZáVSlöCikkek, ini.^L^ . ­frts „LEMEZEK" 96 fillértől feljebb. 1 OlUmDerg UOZSeT, „PERLUX" villamlámpa 7 50 kor. | keztyü- és sérvkötő készítőnél. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom