Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-15 / 5. szám

5-ik sz ,m. Péchy Béla Nyírmada Pika Miklós Nyírpazony Pipcsák János Kisvárda Pivnyik András Nyíregyháza Polacsek Lajos Nyírbátor Dr. Porkoláb Zoltán Nyíregyháza Poruben József » Póser Ferenc Rakamaz Dr. Posgay Béla Ujfehértó Prisztás Béla Kisvárda Dr. Prok Gyula Nyíregyháza Prok Pál » Propper Ödön Nyírtura Rappensberger Károly Balsa Reismann Sámuel Kisvárda B. Répási János Gáva Riczu István Nyírbogdány Robicsek László Tiszadob Rokosi György Nyírbogdány Rosenthál Gyula Nyíregyháza Dr. Róth Sándor Kisvárda Ruzsinszki József Nyíregyháza Sallai András Nagykálló Sallai János Nyíregyháza Sallai Pál » Dr. Sarvay Elek ff Sándorfi Sándor n Sárossy László Kótaj Schmid István Vencsellő Scholtz Oszkár ff Dr. Schőn Viktor Nyíregyháza Serflek Dezső Rakamaz Snekszer János Vencsellő Sipos Imre Ujfehértó Soltész Aladár Nagyhalász Soltész Mihály Buj Somossy György Balkány Statkievicz Román Nyíregyháza Dr. Strausz Mihály Nagykálló Subert Pál Nyíregyháza Surányi István » Sütő László Nyírbátor Dr. Szabó László Nyíregyháza Szalay Béla » Szalánczy Bertalan Komoró Szaniszló Endre Tiszanagyfalu Szaszarád Ferenc Büdszentmihály Szász József Ibrány Szentmiklósi József Buj • Szentmiklóssy László Szakoly Dr. Szesztay Zoltán Nyíregyháza Szélesy József » Szikszay Sámuel Gáva Gr. Szirmay Ottó Tiszaladány Szitha Miklós Kemecse Szloboda F. János Rakamaz Szmolár András Nyíregyháza Szmolár Pál n Szoboszlai István Nyírpazony Dr. Szokolay Gyula Nyíregyháza Szolár János » Szomjass Gusztáv Tiszalök Szőllősi Lajos Keék Szuhánszki József Nyíregyháza Id. Takács Mihály » Teremy József Demecser Ti ma Tibor Vencsellő Legifj. Tomasovszki M. Nyíregyháza Tóth Miklós Kótaj " Dr. Ungár Barna Nyíregyháza Varga József » Vas Dániel Gégény Vass Ferenc Vasmegyer Dr. Vass Jenő Nyíregyháza Várallyay Ferenc Balsa Várady István Nyírbátor Veres András Dombrád Veress Ferenc Balsa Veress Imre Keék NyíR¥idék. 1914. január 15. 5 B. Veres Károly Verpecz Bálint Véghseő János Dr. Vietórisz István Vitószki János Weinberger Sámuel Zoltán József Id. Zomborszki János Zsindely János Aczél György Adorján János Augisztinyi József Babics János Bartha József Dr. Bartos Sándor Baruch Arthur Barucha Pál Barzó Pál Benczi Gyula Blistyán Kálmán Brossek József Brüll Simon Czinkószki Mihály Dankó Pál Ifj. Demeter Pál Dokupil Gyula Ehrenfeld Márton Fedor János Fisch Hermán Dr. Furman Lajos Gabulya Mihály Glück Jenő Groszmann Sámuel Gyeskó Sámuel Dr. Haas Emil Halasi János Hauser Gyula Heuffel Lajos Hibján Gyula Hohe Vilmos Holik Sámuel Hook Gusztáv Hook Mihály Hosszú Demeter Huray Dániel Id. Huray János Jankovics Pál Jelenovics Dániel Kálnay Endre Karasz László Karner József Karner Vilmos Kaszás György Dr. Katonka Bertalan Kazimir Károly Kecskés József Kiss Károly Kiss Sámuel Klár Leó Klár Samu Kleinmann Géza Dr. Krómy Károly Kubala Ferenc Id. Lakner Ödön Lenhorn Sándor Lengyel József Lichtmann Dezső Lőjek József Majoros Károly Márkus György Marsalkó Lajos Miholecz Lajos Dr. Moskovitz Menyhért Neubauer Lajos Nikelszky Sámuel Palicz Dániel Pásztor Pál Pisszer János Polák Dezső Dombrád Kemecse Ujfehértó Nyíregyháza V Gyulaháza Kótaj Nyíregyháza Nyírbátor Nyíregyháza Nyíregyháza » » » » n » n n n » » » » » n n » » » v » » » » Prok Lajos Puskás Károly Rátvay József Reichmann József Rojcsek Lajos Rosenthál Ferenc Roth Ferenc Ruda Sámuel Sándor Rezső Dr. Simkó Endre Simonecz János Sirhal mi György Suhanecz János Samueli Lajos Szedressy Béla Szeliák Mihály Szikszay Sándor Dr. Szitha Sándor Szlaboczky Imre Ifj. Szűcs Mihály Timarovszki Frigyes Timarovszki András Ungár Lajos Dr. Vadász Sándor Varga János Vrabely András Wassermann Sámuel Weinberger Arthur Weisz Dezső Zomborszki Dániel Nyíregyháza Közgyűlés a városnál. Nyíregyházán a város képviselőtestülete e ho 16-án délután 3 órakor a városháza dísz­termében rendkívüli képviselőtestületi közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Bogár Líjos városi főjegyző hivatalos jelentése a városi képviselőtestület tagjainak 1914. évre érvénynyel bírandó hivatalos adatok alapján összeállított névjegyzéknek ügyében s az erre vonatkozó fanácsi javaslat. 2. Szabolcsvármegye törvényhatósági bizott­ságának veghatározata a városi szervezkedési szabályrendelet módosítása ügyében s az erre vonatkozó tanácsi javaslat. 3. Szűcs Gyula községi biró és Mikecz József irodatiszt nyugdíjazása iránti kérvénye s az erre vonatkozó városi nyugdijintézeti választmány véleményes javaslata. 4. Ugyanaz a rendőri bejelentési kötelezett­ségről szóló városi szabályrendelet jóváhagyása tárgyában s az erre vonatkozó tanácsi javaslat. 5. Deutsch Izidor, — mint a város tulaj­donát képező városháza palota alatti XVIII ik számú bolt bérlőjével kötött bérleti szerződés bemutatása s az erre vonatkozó tanácsi javaslat. 6. Déry P. Pál. és nejével, a város tulaj ­donát kepező császárszállási mintatelep tanyai ingatlan haszonbérletére nézve kötött haszon­bérleti szerződés bemutatása s az erre vonat­kozó tanácsi javaslat. 7. Tanácsi és szakosztályi javaslat a lak­tanya felügyelői állás ügyében. 8. Ugyanaz az Árok utczai mentén korlátok létesítése ügyében. 9. Ugyanaz a gőzfürdői alkalmazottak kérelmére az üzem szünetelése alatti időre kár­talanításuk iránt. 10. Ugyanaz Szabó Gusztáv kereskedő ké­relmére petrólium raktár céljaira szükséges terület haszonbérbe adása iránt. 11. Ugyanaz Bóth Sámuel kérelmére a Bessenyei-téren saját költségén átjáró létesí­tésének engegélyezése iránt. 12. Ugyanaz Moesz Béla városi I ső al­jegyző kérelmére Bogár Lajos 10 havi súlyos betegsége következtében a főjegyzői állás helyettesítéséért járó dijainak megszavazása iránt. 13. Nagy Elek városi főmérnök elszámolása a képviselőtestü'et által a katonai csapat kór­háznál engedélyezeit munkálatok elvégzése tár­gyában. 14. Tanácsi javaslat Sebessy Lajos városi irnok szabadságidejének meghosszabilása tár­gyában. 15. Tanácsi előterjesztés polgármesteii helyettesítés tárgyában. 16. Illetőségi ügyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom