Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-12 / 21. szám

f• 8 21-ik szám. ; .-; 1 f 5 K 1914. március 12. SZAKÁCSI DÁNIEL! | DÍSZTEMETÉS RENDEZÉSI INTÉZETE, KOSSUTH-TÉR 6. sz, M. KIR. DOHÁNY. ÉS SZIVAR NAGYTŐZSBE MELLETT. I Leírása temetéseknek és pszravataioknak, következő elismert legolcsóbb árakén: Díjjegyzék 16 évnél idősebb halottak temetésére: Temetési osztályok: Érckoporsó dísztemetés A. 6 fo­, gatu gyászhintóval .. .. 450 K Erckoporsó dísztemetés B. 4 fo­gatú gyászhintóval .. .. 300 K Érckoporsó dísztemetés C. 4 fo­gatú gyászhintóval .. .. 180 K Gyermekkoporsók 2 koronától 20 koronáig. Saját készitményü fakoporsókkal: Bevont díszes fakoporsóval 4 fo­gatú gyászhintóval .. .. 160 K Díszes fakoporsóval, 4 fogatú gyászhintóval 120 K Diszitett fakoporsóval, 2 fogatú gyászhintóval 80 K Ércalaku fakoporsóval, 2 fogatú gyászhintóval 62 K Lagérozott koporsóval, 2 fogatú gyászhintóval 34 K líiilftnnc fin«olm07totpciil I A következ ö ieirások világo? >i mutatják az MllullUO liyjGSiiiubluivwUI i eljárást minden egyes teme' osztálynál és ugy az alkalmazásba veendő anyagokat, valamint az intézet ^ dl elvállalandó szolgálatokat általában elősorolják. A templomi szertartások es^ves plébániánál különbözők s miután az árak nincsennek az osztály-díjjegyzékébe számítva. Ennélfogva a számadás templomi számla szerint számíttatik. Az Intézet készít és raktáron tart Érc-, Bársony- és Fakoporsókat, koporsó-fátyolokat, gyászfátyolokat, fejfátyolokat, sirkoszorukat ércből, és erfurti művirágokból a legnagyobb választékban s a legolcsób árban. 63-104 Szakácsi Dániel temetkezési intézete. Könyvkötészet! Könyvtárak, vagy egyes könyvek iskola kötéstől kezdve a legdíszesebb félvá­szon, félbőr, vagy egész vászon kötésig a legjutányosabban és elsőrangú kiállí­tásban készülnek. Arany vagy szí­nes metszéssel kiki a saját mo­nogramját vagy aláírását nyomat­hatja a nálunk kötött könyveire. Díszkötések. Kép­keret és író aljzat montirozások. Jóba Elek könyvkötészete Nyíregyházán. Sarvaforium Nyíregyháza, Káliai-u. 42 Telefon sz. 134 Telefon sz. 134 Sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati és belgyógyászati betegek részére (fertőző betegek kivételével). Orvosi laboratórium. Röntgenezés. Wassermann vizsgálat. Diatás kúrák. Külön szobák. Teljes ellátás. Mérsékelt árak. Orvosi rendelés délután 2 —4-ig. Beteg-íelvétel egész nap. — Állandó orvosi felügyelet. — Vezető orvosok: Dr. Klekner Károly kórh. sebész fő­orvos, Dr. Spányi Géza orvos. 149 .v2 Osváth I. Antal szobrászati műterme Nyíregyháza, Holló-utca 13. sz. Szobrok, portraitreliefek, nemesi, családi és heraldikus cimerek, kerti- és síremlékek, továbbá épület külső belső és templomi díszmunkák, bronz, kő, műkő, gipsz és cement anyagokból régi rajz és fénykép utáni megrendelés, vagy saját tervszerinti készítését művészies kivitelben és a legjutányosabb árak mellett elvállalja. 62?! Hirdetmény. A Nagykállói- és Nádor-utca sarkán levő Dr. Ernyei-féle 5 szobás, mellékhelyisé­gekből álló lakás f. évi május 1-től kiadó. Értesítést ad Dr. Korányi Endre ügyvéd irodája. 234-?-1 Bankkölcsönöket közvetítő iroda Nyíregyházán, Káliai-ntca 4. szám, Balczár-üáz. Törlesztéses kölcsönök kedvező feltételek mellett. Kölcsönök váltókra, kötelezvé­nyekre olcsó kamat mellett, minden elő­zetes költség nélkül kieszközöltetnek. 198-10-1 EGYETLEN HYGIENICUS arcszéprtő és tinomitó szer: ANNA Creme, ANNA szappan, ANNA pouder 3 színben, — ezen kivül állandó nagy raktár az összes létező Angol, Német és Francia stb. pipere- és toilette cikkekben, hulladék szappan minden illatban 12 drb 2 korona, továbbá „Rogátsy," „Kaiser" és „Yes" pipere borax. — Valódi angol cipő-crémek, ezüst- és réztisztitó szerek, mosó porok, padló mázak, fogvájók. Eredeti francia „gummi" különlegességek, továbbá sérvkötők, haskötők, suspensorok, irrigátorok, ágytálak, légpárnák és jégtömlők, és az összes e szakba vágó cikkekben, valamint az összes fertőtlenítő szerekben, legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás Földes Márton Arany Kereszt Drogériája Telefon 230. Nyíregyháza, Városház-palota. T eiefon 230. VIDÉKRE postai megrendeléseket 10 koronán felül bérmentve szállítok. 25 korona bevásárlás után minden vevőmnek 1 koronát áruban megtéritek. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom