Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-09-29 / 39. szám

12 39-ik szám. 1912. szeptember 29. Bérbeadó vagy eladó a jövő évi február 1 tői, átalakítás esetén má jus 1-t ől a jelenlegi posta 12 lakószobából, konyha, kamarából és számos mellékhelyiségből álló épülete, a bujtosra lenyúló nagy kerttel. Az épület 3 külön álló lakássá alakítható s a kert anyagraktárnak kiválóan alkalmas Feltételeket illetőleg felv ilág osítás szerezh ető 8z v. Takács Gézánénftl Nyíregyháza, Nádor­utca 30. sz., vagy Lévay Sándor ügy védnél Nagykálióban. 552/b— 6—3 Elsőrendű hordó és egyéb bodnár munkákból felhalmozott nagy­mennyiségű készletemet o minden elfogadható áron kiárusítom. miután ennek készítésével a jövő­ben foglalkozni nem óhajtok. Teljes tisztelettel Kain József. Kisvárda. 578-3-1 Szőlőprések és zuzók, valamint minden rendszerű folyton égő kályhák asztaltüzhelyek előnyös ára­kon szerezhetők be Wirtschafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Yay Ádám-u. 3 Telefon 90. 531 52-4 m <4v Hirdetések i jutányos áron \ felvétetnek a j kiadóhivatal han. Meghosszabbítva szeptember 30-ig! Kaphatók az alant felsorolt cikkek feltűnő olcsó árak mellett: 1475 női és gyermek-kötény 50 f-től kezdve 1150 iskola-táska. 345 pár női- és férfi valódi prágai classé keztyü 1 50-től. 185 női- és férfi ernyő. 125 virág-váza, a legdíszesebb kivitelben. 300 pár lányka-és gyermek-cipők 2K-tól feljebb. 170 pár női komót-cipő és papucs. 330 kis üveg valódi Erényi-féle Diana-sós­borszesz üvegje 40 fillér. 225 nagy üveg valódi Erényi-féle Diana­sósborszesz üvegje 1 K. 115 női őszi divatos sapka : 1 K 2 5 f. A n< é. közönség pártfogását kéri kiváló tisztelettel JERLI1 ÁRUHÁZ" Nyíregyháza, Vay Ádám-iU. NEM VÉGELADÁS!! 502-20-6 ír 09 Ilii qjdouágok, gyeim legújabb nap- és esőernyők, ruhadíszekben legnagyobb választék, Kézitáska (ridikül) különlegességek. Férfi- és női fehérnemüek, nyakkendők és harisnyákban óriási választék. Selyem szövetekben nagy „LICHTMANN" és TIP TOP cipők Eislsr Kirolf utóda NiiiuM TELEFON SZÍV 114. TELEFON SZÁM 114. 423—53—31 •SK. CD­NI pr ft>N o> to a> C/3 rsj Cth X­J Hazai és külföldi gyártmányú férfi ruha szövetek legolcsóbban beszerezhetők: Ehrenstein lestvérek posztó nagyáruházában, Nyíregyházán, Yay Adám-u. Takarék-épület, 526 —10-4 Meghívó. Az Első Magyar Mügyapjugyár Rész vénytársaság első évi rendes közgyűlését 1912. évi október hó 6-án d. e. 10 órakor a Nyírbátori Általános Hitelintézet r. t. f. a. cég helyiségében fogja megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meg­hivatnak. TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatósági jelentés az 1911 — 1912. üzletévről. 2. Az 1911—1912. üzleti év mérlegének megállapítása, a felügyelő bizottság jelentése és a nyereség felosztása. 3. Igazgatóság és felügyelő bizottság fel­mentvénye felett határozat hozatal. 4. Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok lemondása és helyükre esetleg uj tagok vá­lasztása. 5. A kereskedelmi törvény 187. § a értel­mében a társaság további fennállása vagy fel­oszlása iránt határozat hozatal. 6. Esetleges indítványok. Nyírbátor, 1912. szeptember hó 27-'•n. 585-1 -1 A % Iga^Katósátf. Apx»é hirdetések. IW Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg: vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. ELADÓ háztelkek. A Rákóczi-utca elején 5 báztelek eladó. Felvilágosítást ad Murányi László dr. ügyvédi irodája. 89—?—23 Kótaji-utca 40. sz. ház (987 • öl terület) eladó. — Cim a kiadóban. 90-1-21 Bethlen-utca 44. sz. ház eladó. Értekezhetni dr. Furman Lajos ügyvédnél. 91—1—17 Legjobb a Hoffmann-féle pörkölt káré. Kiadó a kir. törvényszékkel szemben szép, kényel­mes udvari lakás november elsejétől. Felvilágosítást ad ?: Dr, BARTOS SÁNDOR, ügyvéd. 112-34. Epreskei t-utca 8. sz. a. 1 külön bejáratú bútorozott utcai szoba és egy külön bejáratú bútorozott udvari szoba azonnal kiadó. Közel a központhoz. 127—? —3 Jó irásu nyugdíjas férfi irodai muukát keres Cim a kiadóhivatalban. 128—3—3 A Sóst6i-ut 7. szám alatt egy külön bejáratú udvari bútorozott szoba 1 vagy 2 fiatal ember részére azonnal kiadó. 129-3-2 Két szobás udvari lakás Kállay-utca 23. szám alatt kiadó. 131-3-2 Jó irásu leány alkalmazást keres. Cim a kiadóhiva­talban. 133-1-1 Gazdaságba ajánlkozik irodai munkálatokra is, ki a kettős könyvvitélt is vállalja, 1000 korona biztosítékot adhat. Cim megtudható a kiadóban. 134-3-1. Angol leány magán esetleg társas nyelv tanítást jutányos árban vállal. Cim: Sip-utca 8. sz. Jelentkezni lehet iapunk kiadóhivatalában. 135 1-2. . Elsőrendű fodrásznö házakhoz ajánlkozik, a leg modernebb hajmunkákat jutányos árban elvállalom. A mélyen tisztelt úrhölgyek becses pártfogását kéri, Demeter M. Nyíregyháza, Dohány-utca 5, szám. 136-10-1. A bujtoson a tennisz-pálya mellett kéeen szedett finom faj alma eladó, véka számra 5 kor., ,vagy mm. 30 korona. Széles Károly fogházőrmesternél. 137-1-1. 400 magyar hold jó birtok 10 hold dtjhányengedély­lyel, megfelelő gazdasági épülettel, lakással Őrben Szabolcs m. az 1913. év jan. 1-től haszonbérbe kiadó. Bővebben értekezni lehet Komorósy József tulajdonossal. 138-1-1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom