Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1896

Pál. Hokki Gyula L, Somogyi József, Kerekes László, Fried­mann Sámuel, Gurbán László, Breszka Pál II., Kulmann Béla III., Zdenek Ferencz, Gavallér Béla, Katonka Bertalan IV., Milotay István V., Deutsch József, Gerstner Rezső VIII. oszt. tanulóknak. Félévi tandíj (1 2 frt) elengedésben részesültek: Zsiska Dániel, Pataky Sámuel I., Bánszky János, Oberländer Gusztáv, Járebb József, Duszik Lajos, Landau Ernő II., Prékopa Dániel, Florek István, Kálnay Miklós, Pivnyik István HL, Fried Henrik, Lerner Sándor IV., Botlenstein Sándor, Molnár Géza, Mandel Mór, Juvancz Irén V., Tóth Gyula, Iklódy Ferencz, Schmotzer István, Ruhmann Béla VI., Szokolay Gyula, Berzeviczy Béla, Gerhardt Kálmán, Takács Lajos, Zsák Zoltán VII., Glück Henrik, Hajnal Lajos, Molitórisz József, Leffler András VIII. oszt. tanulóknak. 18 forint tandija elengedtetett: Rúzsa Béla II., Boczkó Gyula, Rúzsa István III. oszt. tanulóknak. Egész évi tandíj (24 forint) elengedésben részesültek; Lukács Tihamér, Ruhmann Jenő, Szénfy Zoltán II., Kovács János 111., Csekey Sándor, Vietórisz Dániel IV., Tóth László, Hudák János VI., Vietórisz István VII.. Honétzy Géza VIII. oszt. tanulók. A tanárok fiai, ez idő szerint kettő, teljes tandíj elenge­désben részesülnek. A főgymnasiumi tanács által elengedett tandij-összeg 762 frt. 4. Tápintézeti dijból elengedtetett egyenként 12 frt 50 kr: Fodor Miklós III., Németh Márton, Szabó József VI. oszt. tanulóknak. Fél tápintézeti dij (25 forint) elengedésben részesültek: Balogh Miklós II., Balogh István, Lengyel Pál, Pásztor Lajos IV., Iklódy Ferencz VI., Hagyrnásy Gyula VII. oszt. tanulók. Három negyedrésznyi (37 frt 50 kr.) dij elengedésben része­sült Bottenstein Sándor V. osztályú tanuló. Egész dij (50 forint) elengedésben volt része Honétzy Géza VIII. osztályú tanulónak. Elengedett tápintézeti összeg 275 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom