Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1896

64 Jutalom és ösztöndíjban részesültek. 1. Somogyi Dezső nevére tett alapítvány kamataiban (6—6 frt) részesültek február 18-kán Yietórisz Dániel IV., Hildák János VI. osztálybeli tanulók. 2. A Kossuth Lajos emlékalapitvány kamatait (5(J forint) márczius 15-kén Honétzy Géza VIII. oszt. tanuló kapta. 3. Ifj. Somogyi Gyula emlékére tett alapítvány után április 12-kén 50 forintot kapott Vietórisz István VII. oszt. tanuló. 4. A gróf Teleky Róth Johanna-féle ösztöndíjból 35—-85 forintot kapnak: Honétzy Géza VIII., Vietórisz István VII. oszt. tanulók. 5. Haas Mór alapítványából egyenként 40 frtot kapnak: Molitórisz József VIII., Mácsánszky László VII., Biedermann Zoltán I. oszt. tanulók. 6. Kovács László nevére tett alapítvány kamatait (50 frt) Tóth Gyula VI. oszt. tanuló kapja. 7. Ulmer János alapítványából Duszik Lajos II. oszt. tanuló 40 frtot kap. 8. Zucker Henrik alapítványa után Hudák János VI. oszt. tanuló 40 frtot kap. 9. Dráskóczy-Benkő alapítvány kamataiból (76 frt 83 kr.), kapnak: Mészáros Gyula V. 26 frt, Tóth László VI. és Vietó­risz Dániel IV. oszt. tanulók egyenként 20—20 frtot, Pataky Sámuel I. oszt. tanuló 10 frt 83 krt. 10. Nikelszky Andor alapból 10—10 frtot kapnak: Hajnik Béla és Ruhmann Jenő II. oszt. tanulók. 11. Groák Zsigmond alapítvány kamatait 23 forint 9 kr. Goldstein Zsigmond VIII. oszt. tanuló kapja. 12. Ferenczi Miksa és Jóba Elek adományozta 2 darab aranyat Trajtler Tibor IV. oszt. tanuló kapta. 13. Nikelszky Lajos alapból Hajnal Lajos 23 frt 10 krt kap. 14. Kornstein Ignácz nevére tett alapítvány kamataiból (46 frt 25 kr.) Glück Henrik VIII. 26 frt 25 kr., Gsekei Sán­dor IV. oszt. tanulók 20 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom