Nógrád Megyei Hírlap, 2015. október (26. évfolyam, 227-252. szám)

2015-10-01 / 227. szám

ESŐBEN IS VÍG SZÜRETEK XXVI. ÉVFOLYAM, 227. SZÁM 2015. OKTÓBERI., CSÜTÖRTÖK Médiapartrprürik a FM radio 100.-4 EL TELEFON: + 36-20/209-42-21 + 36-30/448-13-42 E-MAIL lehoczki@gergihalo.hu SíERKíES2tlOSEGUNK-EJi YíEDI! www.nhc24.hu MÁR MOBILON IS! AJANLO Hitvallásuk az egészség „Igazi közösségi üneppé vált...” Salgótarjáni éremkollekció Felemás főpróba 4. OLDAL 4. OLDAL 11. OLDAL 12. OLDAL ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: M1HAUK JÚLIA (70/830-4591) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS * M* köpönyeg.hu Nyugaton lehetnek felhős körzetek, de az ország nagy részén derült idő várható. Eső nem alakul ki. Reggel több helyen lehet talajmenti fagy, délután 15-19 fok közötti értékeket mérhetünk. 15227 9 771215 901000 Aki gyermekért dolgozik, jövőt épít Mátranovák önkormányzata folyamatosan azon fáradozik, hogy a lakosság életkörülményeit javítsa és a falu fejlődését szolgálja. Minden évben vállalnak valamilyen beruházást, ami segíti az előrelé­pést. Különösen fontosnak tartják a jövő generációjának támogatását és az őket érintő szolgáltatá­sok körének bővítését. A szerdán átadott bányatelepi játszótér megépítése, az óvoda lépésről lépés­re történő fejlesztése és az energiahatékonyabb gazdálkodás érdekében tett fejlesztések mind távla­ti célokat vetítenek előre. (Folytatás a 3. oldalon.) A már lezárult kistérségi társadalmi megújulás operatív programok és a még el nem kezdett, a gyere­kek esélyeit növelő pályázatok közötti időszakban tartottak fórumot „Mozdul a Gyereksegély” címmel a környéken gyermekekkel foglalkozó és szociális területen tevékenykedő szakemberek a napokban Dorogházán, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezésében. A résztvevők az egész napos prog­ramon a szakmai egyeztetések és a bátonyterenyei kistérség „Táguló világ” komplex programjának eredményei mellett a gyerekház működését és foglalkozását is megismerték. (Folytatás a 2. oldalon.) Pályáztak és nyertek Szécséliy. A váci egyházme­gye katolikus iskoláit fenn­tartó igazgatóság, pályázatot nyújtott be a tanulók készség- és képességfejlesztését szol­gáló eszközök, játékok be­szerzésére. Az elnyert eszkö­zökhöz pályázat útján juthat­tak hozzá az egyes intézmé­nyek. Szenográdi Tamás, a szécsényi Páter Bárkányi Já­nos Katolikus Óvoda, Általá­nos Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta, hogy is­kolájuk egymillió forint ér­tékben kapott ötvennégy féle készség- és képességfejlesz­tő eszközt. Ezeket az óvodá­ban és az iskolában fogják hasznosítani. Méretlenül vételezte... RimÓC. Lopás megalapozott gyanúja miatt folytatott bün­tetőeljárást egy 40 éves rimóci lakos ellen a Szécsényi Rendőrkapitányság. A nő - miután az áramszolgáltató megszüntette a szolgáltatást a lakásában - tavaly augusz­tus 1-től idén január 14-ig a fő­vezetékre rácsatlakozva mé­retlenül vételezte az áramot. A hatóság az eljárást a napok­ban befejezte, és az ügy irata­it vádemelési javaslattal to­vábbította a Balassagyarmati Járási Ügyészségnek. Ingyenes szűrések Szécsényfelfalu. A község orvosi rendelőjében egy pá­lyázati támogatásnak kö­szönhetően ingyenes szűré­sen vehetnek részt a helyiek október 2-án, pénteken ló órától. Lehetőség lesz vérnyo­más-, vércukor-, koleszterin- szint-, valamint testzsír-mé- résre, majd ezt követően - igény szerint - egyénileg táp­lálkozási tanácsadásra is. A szervezők azt kérik a résztve­vőktől, hogy a TAJ-kártyáját mindenki vigye magával! Lókos-parti iskolai buli Romhany. A II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola és együtt­működő partnerei a U. Lókos- parti iskolai bulit, tanévindító fesztivált rendezik meg októ­ber 3-án, szombaton 10 órától a község parkjában. Lesz aka­dályverseny, fegyveres bemu­tató, kézműves foglalkozás, daltanulás és többféle játék. A záróműsort ebéd után mutat­ják be a diákok. A fesztivál kap­csán rajzpályázatot is hirdet­tek, a tanulók szabadon válasz­tott technikával az őszről ké­szíthetnek festményt vagy raj­zot, de termésekből, fa­levelekből készült ajándék- il­letve dísztárggyal is nevezhet­nek október 2-ig, péntekig. :é!llf®§% ’ ||p£ ayähíbi TAriim %pF JmíWW H«1 H 1 %M I I w 8 Ml 37 ii11^ Azon dolgoznak, hogy valóban biztos kezdetet jelentsen a doroghazai gyerekhaz működése: Veghne Nagy Katalin, Máthné Pintér Mónika es Soinoriai Ildikó (balról iobbra)

Next

/
Oldalképek
Tartalom