Nógrád Megyei Hírlap, 2012. június (23. évfolyam, 125-150. szám)

2012-06-01 / 125. szám

' 2012. JÚNIUS 1, PÉNTEK, XXÜI. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 135 FT ELŐFIZETVE: 92 FT Tolltisztítás, paplankészítés! Nyitva: kizárólag kedden, 9* 16-ig. Klsterenye, Madách út 5. 06-30/6100-915 IDŐJÁRÁS Napsütés Idő kevés felhőzet... ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián (20) 246-4828 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 'Hm Gáz szivárgott Tar. A tűzoltókat riasztot­ták egy tari családi házhoz pár napja, az esti órákban, miután az ott lakók erős gáz­szagot éreztek. A lakóépület előtti cső szi­várgott, ezt - a lánglovagok által biztosított két gyorsbe­avatkozó-sugár védelme mellett - a gázművek szak­emberei szüntették meg. A lakosság védelme érdeké­ben a szomszédos házakat áramtalanították és tizenöt embert átmeneti időre kite­lepítettek, de ők a veszély el­múltával visszatérhettek ott­honaikba. Szomjaznak a madárfiókák! Ne csak csodáljuk, vigyázzunk is a madarakra. A táp­lálék szemszögéből most terített asztal számukra a kert, a gyümölcsös, az eső hiánya, a szárazság azon­ban ellenség a törékeny, kis életeknek. Nagy hasznot hajtanak az élővilágnak, a cinege például a testével azonos súlyú táplálékot fog össze naponta, a füzike két hét alatt mintegy másfél kiló rovareleséget gyűjt fiókái nevelésekor. Egy tálka vízzel sokat tehetünk értük. NMH-információ NÓgrád megye. Szokaüan tartal­mú felhívással fordult a lakosok­hoz a Magyar Madártani és Ter­mészetvédelmi Egyesület: (MM- TE) a honlapján olvasható tájékoz­tatási fokozat a narancs-riasztás, s arra figyelmeztetnek, hogy a „ré­gen nem látott tavaszi aszály és az április végi kánikula miatt” a fió­káikat etető madarak, még inkább a fészkeket elhagyó fiatal állatok számára is rendkívüli nehézséget okoz az ivó- és fürdővíz hiánya. Eső hiányában a fecskék sem talál­nak elegendő sár fészekanyagot (Folytatás a 3. oldalon.) Mini sziget, mert fontos a környezet Salgótarján. Komoly célo­kért, játékosan indult az a fel­adatsor, amelynek fontos állo­mása a Beszterce-lakótelepi tagiskola. Egy átfogó hulladékgazdál­kodási terv keretében a Salgó­tarjáni Központi Általános Is­kola és Diákotthon valameny- nyi tagintézménye megvála­szolt nemrégiben egy írásbeli, környezetvédelemmel, a hul­ladék kezelésével kapcsolatos kérdéssort. (Folytatás a 3. oldalon.) Kézműves termékek vására MÁJUS 5-TÖL MINDEN HÓNAP 1. ÉS 3. SZOMBATJÁN Nyitva tartás: 10.00-16.00. Helyszín: Diszkért Esőnap: földszinti szökőkút mellett agria parh www.agrlapaik.hu TELEFONSZÁMAINK MEGVÁLTOZTAK! KÖZPONT: 06-32/418-190 FAX: 06-32/418-190 TERJESZTÉS: 06-32/418-190 Meghalt a motoros A kórházba szállítá­sát követően életét vesztette az a 33 éves férfi, aki szerda este motorral szenvedett balesetet Balassagyar­mat külterületén. Balassagyaimat a 33 esz­tendős balassagyarmati fér­fi szerda este a város külte­rületén, az elkerülő úton mo­torozott. Egy balra ívelő ka­nyarban letért a jobb oldali padkára, majd onnan az útmenti árokba, ahol nekiüt­között egy betonból készült vízáteresznek. A fiatalember a kórházba szállítását köve­tően életét vesztette. A bal­eset pontos körülményeit és okát a Balassagyarmati Rendőrkapitányság szakér­tők bevonásával vizsgálja - tájékoztatta lapunkat Hor­váth Zsófia, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó­ügyeletese. Orbán Viktor szerint az elmúlt ezer év azt bizo­nyítja, hogy a magyar nemzet győztes nemzet, Magyarország győztes ország, és „az elmúlt két év kormányzása ennek a ténynek a nyílt bevallá­sára épült”. A miniszter- elnök a kormánya el­múlt két évét értékelő csütörtöki budapesti konferencián közölte: szerinte sikeres két esz­tendőt tudhatnak maguk mögött, továbbá kitért arra is, hogy el kell uta­sítani az EU által java­solt válságkezelést, ám ezt a diplomácia „tánc­rendje” miatt úgy kell előadni, „mintha barát­kozni szeretnénk”. Orbán: győztes nemzet a magyar Budapest Egyórás beszédében kiemelte: Magyarország földraj­zi elhelyezkedéséből, a magyaro­kat körülvevő népek történelmé­ből sokkal logikusabban követke­zett volna „a felszívódás, a beolva­dás, a német vagy szláv világban való feloldódás” az ezer év során. A magyarok létezése azonban bi­zonyítéka annak, hogy ez egy győztes nemzet - mutatott rá Or­bán Viktor a mások mellett mi­niszterek, állami vezetők, elem­zők és a diplomáciai testület több tagja előtt elmondott beszédében. Hangsúlyozta: éppen ezért szakítani kell az önsajnálattal, a beletörődéssel, a „csak a mát él­jük túl logikával”, a mások lá­bán állással, a mások pénzén éléssel, és azzal a politikával, hogy „tanuljunk meg inkább ki­csik lenni”. „Állapotbeli köteles­ségnek” nevezte, hogy annak, aki politikai vezetői szerepet lát el, csak attól a ténytől, hogy ide született és hogy magyarnak született, bizonyos feladatokat el kell látnia, és ezek iránt alázat­tal kell viseltetnie. A miniszterelnök szerint az el­múlt két év kormányzati munká­ját ez az alázat jellemezte. (Folytatás az 5. oldalon.) Salgótarján. A helyi Zenthe Ferenc Színház első premierje Plautus: A hetvenkedő katona című víg- játéka volt a minap a József Attila Művelődési és Konferencia-központban. A kép előterében a darab három szereplője (balról jobbra) Csank Péter, Demus Péter és Sándor Zsombor látható. A premierről rész­letes beszámolót lapunk szombati, azaz holnapi számában olvashatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom