Nógrád Megyei Hírlap, 2012. május (23. évfolyam, 100-124. szám)

2012-05-02 / 100. szám

PÉNZVILÁG 2012/05/01., 18 órai állapot Devizapiac CHF/HUF: 236,28 EUR/HUF: 284,07 USD/HUF: 214,95 Takarmánybúza 2012. augusztus 48 000Ft/t Takarmánykukorica 2012. május 54 000Fyt Olajnapraforgó 2012. május 128 000 F^/t Repce 2012. augusztus 140 000 Ft/t _______mŐJÁRÁS_______ Sok napsütés, kevés felhőzet... ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szabó Andrea (20) 665-29-11 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 HIRDETÉSFELVÉTEL újra a szerkesztőségben! Salgótarján, Alkotmány út 9. Tel.: 32/416-455. a Nógrád Megyei Hírlap, Grátisz hirdetésfelvevő hely. Motoros akrobatika a majálison Bánk. Hétfőn reggel vette kezdetét a bánki majális prog­ram kavalkádja. A nap babgu­lyás főzéssel indult, amelyre a szervezők várták a dolgos kezű asszonyokat csipetkézni. Délelőtt gyermek aszfaltrajz­verseny volt, majd Zizi és Zozó bo­hócok műsora következett, ame­lyet a Rétság TRX sportbemutató követett. Ebéd közben tombolasor­soláson vehettek részt a vendé­gek, akiket „Jó ebédhez szól a nó­ta” szórakoztatott Povazsán And­rással, majd „Latin muzsika” jött ZvolenszkinéBene Annamáriával. Délután aszfaltrajz-verseny ered­ményhirdetése, díjátadás, anyák napi köszöntő, a bánki gyerme­kek zenés, verses műsora, a Ke­replő néptáncegyüttes műsora voltak a program részei. Bánkvíz karaoke verseny, a Rétság Rider's Team akrobatikus motoros bemu­tatója nyújtott kikapcsolódást, majd pedig utcabál (dj.lecso) zár­ta a mulatozást. Minőségi szolgáltatások Toyota Kakuknál! Biztosítási ügyintézés, eredetvizsga. Szervizszolgáltatások. Karosszériajavítás, fényezés bármely típusra. Gyári ás utángyártott alkatrészek kereskedelme. Műszaki vizsgáztatás, átvizsgálással személyautóra, mindössze 21 600 forintért. ® TOYOTA KAKUK AUTÓHÁZ Kft. 3100 Salgótarján, Füleki út 154. Tel.: 32/520-640. Fax: 32/511 -400. MOZI GYEREKEKNEK .■Ji.'ui,'iimi.'i.ii-ir SUNDAY CLUB TOMBOLVA I 1­agria parh Részletek: www.agriapark.hu j Nyitott órák Pásztó. Sisák Imre, a város ; polgármestere tart fogadóna- ! pót május 2-áru azaz ma 9-től ! déli 12 óráig a városháza első ! emeleti tanácskozótermében. i A Testvér ! Szécsefljf. A balassagyarma- ! ti Rózsavölgyi Márk Művésze- ; ti Iskola Szécsényi Tagintéz- ! ményének színjátszósa, i Csukáné Szerémy Andrea ta- ! nárnő tanítványai, a FÉBÉ tár- ! sulat május 10-én, csütörtökön ] 18 órakor a művelődési ház ; színháztermében bemutatja a J Testvér című zenés színművet ! A darab szövegét Csukáné ! Szerémy Andrea írta, zenéjét j Pálmai Krisztina szerezte. Az ; előadást a diákok tanárnője ! Cs. Szerémy Andrea rendezte. Szerkesztőségünk számítógépeit az íesB'il smart security védi. Városi tulajdonba került a bányamúzeum A napokban, a nógrádi megyeházán megtartott rend­kívüli sajtótájékoztatón elhangzottak szerint - hosz- szú, de eredményes előkészítő munka és korrekt tár­gyalások után - megállapodás született a megye- székhelyen található, a Nógrád Megyei Önkormány­zat fenntartásában lévő bányászati kiállítóhely Sal­gótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu- Jajdonába adásáról. Ezt követően az érintett felek - ünnepélyes keretek között - aláírták a hivatalos do­kumentumokat. Baráthi Ottó Salgótarján. A rendezvény résztvevőit elsőként Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Köz­gyűlés elnöke köszöntötte, aki elöljáróban elmondta, az eddi­gi munkafolyamatok most ér­keztek el olyan stádiumba, hogy örömteli hírt tud bejelen­teni, és egyben egy fontos ak­tusra is sor kerülhet. Beszá­molt arról az előkészítő mun­káról, amelynek főbb állomá­sai és történései - az elnöki tá­jékoztató és a kiadott közös sajtóközlemény alapján - rövi­den a következőkben össze­gezhetők. (Folytatás a 3. oldalon.) A rendkívüli tájékoztatón Becsó Zsolt, Székyné dr. Sztrémi Melinda és dr. Szabó Sándor írták alá a hivatalos dokumetumokat Májusban minden vasárnap Gyermeknap az Agria Parkban! Szemünk fénye a gyermek - így gondolják ezt az Agria Park­ban, a családok kedvelt egri be­vásárló-és szórakoztatóközpont­jában is. íme, itt a bizonyíték: májusban minden vasárnap Gyermeknap! Ingyenes és ked­vezményes programok várják kisebb és nagyobb csemetéinket | május 6-án, 13-án, és 20-án. Az i Agria Moziban Tintin, a Hupi­kék Törpikék és a Verdák várják j délelőtt 11-től a látogatókat, a : népszerű animációs filmeket ; kedvezményes áron lehet meg- | tekinteni. Délutánonként 3 és 5 | óra között, az emeleti könyves­bolt előtt megrendezésre kerülő Sunday Club ingyenes angol ját­szóház keretében könnyed, kö- j tetten formában csiszolhatják nyelvtudásukat a fiatalok. A ki­sebbek között minden bizonnyal nagyon népszerű lesz a Tombolda - a földszinten, a sző- j kőkút mellett ugyanis 11 és 17 i óra között kedvükre ugráló- várazhatnak. A három vasárnap előkészít | egy nagyon fontos szombatot: május 26-án Gyermeknapot rendez az Agria Park, rengeteg j játéklehetőséggel, kézműves j foglalkozásokkal, vidám verse- | nyekkel, bábszínházzal, koncer­tekkel és nyereményekkel. A J részletes programról a közeljö- j vőben az Agria Park internetes : oldalán (agriapark.hu), illetve ! az intézményben elhelyezett j plakátok segítségével lehet tá7 í jékozódni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom