Nógrád Megyei Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 253-277. szám)

2010-11-02 / 253. szám

NOGRAD MEGYEI 0 ä®} & MárKaszervlz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO—TRADE '91 Hit. PK Salgóiarlán. Forgácn A. út 100. 32/912-244 ■'*- VnNh1!- kakukautohaz LULULk Salgótarján,(32)520-640 Műszaki vizsga | Szervizakció! minden típUSra Téli gumiabroncsok a legjobb áron, (3 és fél tonnáig)! szereléssel, centrírozással! (Részletek a márkakereskedésben.) TARTALOM Kemerovóba „viszik” Nógrádot 2. OLDAL Jövedelemfüggő a temetési segély 3. OLDAL Fáklyás felvonulás az emlékezés jegyében 4. OLDAL Második félidőben remekelt az Építők s. OLDAL Horoszkóp, időjárás 6. OLDAL Emberhátrányban nyert a Stécé 7. OLDAL Rimóc legyőzte Mátranovákot 8. OLDAL IDŐJÁRÁS CÍb Változóan felhős, száraz, enyhe idő válható. UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 9"771215n901000" 10253 Püspöki látogatás stációszenteléssel Közös imádság és ének mellett dr. Beer Miklós felszentelte a keresztúti stációkat FOTÓ: GYURIÁN TIBOR A pilinyi egyházközség és az önkormányzat kezdemé­nyezésére, a közös összefogásnak köszönhetően ke­resztúti stációk épültek a templomhoz vezető úton a közelmúltban. A Jézus Krisztus szenvedését és ke­reszthalálát felelevenítő állomásokat - amelyeknek képeit Magyar Mihály erdőtarcsai fafaragó készítette - dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Mindenszentek napján szentelte fel. Cs.E. tila plébániai kormányzó és Lehoczki Szabolcs, Piliny polgár- Pffiny. a templomban bemutatott mestere - akitől egyébként a stá- ünnepi szentmise elején Kapás At- cióépítés ötlete is származik - kö­szönték meg a püspökatya látoga- ségre és az összefogásra hívta tását s üdvözölték az öt egyház- fel a figyelmet: község (Piliny, Szalmatercs, - Mindenszentek és halottak Karancsság,SágújfaluésEtes)pol- napjának ünnepe bennünket, gármestereit, keresztény em­egyházi elnöke- ■ „Mindenszentek ünnepén a bereket hozzá­it és híveit, vala- Jóisten szándékát és emberi segít ahhoz, mint dr. Surján létünk értelmét keressük.” hogy az életün­László, Európa két az Úristen parlamenti képviselőt, aki szintén szemével tudjuk nézni és meg- tiszteletét tette az ünnepségen. sejtsünk valamit abból a végte- Dr. Beer Miklós prédikációjá- len szeretetből, amellyel Ő ne- ban Mindenszentek jelentőségé- künk ajándékozta az életet, re, az önzetlenségre, a szerény- (Folytatás a 4. oldalon.) LOTTÓSZÁMOK ■ — - nr-.,| A OTOswTTO NP0RT.hU Mindenszentek ünnepén, majd halottak napján krizanté­mok díszelegnek s gyertyák, mécsesek pislákolnak szerette­ink sírján. Fekete ruhás embe­rek keresik fel hozzátartozóikat, s fejezik ki a halottak iránti tisz­teletüket egy-egy néma főhajtás­sal. Felidézzük az egykori, már- már megszürkült emlékeket, , visszaemlékezünk azokra a bol­dog napokra, amikor még Ők is velünk voltak. Emlékezünk Rá­juk, akiknek hangját már soha többé nem hallhatjuk, arcukat, mosolyukat már nem láthatjuk és érintésüket sem érezhetjük. Mindenszentek és halottak nap­ja a régi marad, csak mi, embe­rek változunk: lassan eltompul a fájdalom s az idő begyógyítja a sebeket foia GYURIÁN TIBOR LEIMÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉUIEK HIRDETESFELVETEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. Tel.; 32/310-030. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) HIRDETÉSFELVÉTEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. SUBA FOTO Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. Pásztori, a Fő út 29. alatti VIP Ajándékboltban Hú Segélykoncert Salgótarján. Négy zenekar ad koncertet november 5-én pénte­ken 18 órától a József Attila Mű­velődési és Konferencia-központ színháztermében. A bevételt a vörösiszap károsultjainak meg­segítésére ajánlják fel a szerve­zők, kik közül legelsőként a Sai­gon együttes vezetőjét, Oláh Zol­tánt, a sokak által ismert „Szür­két” kell megemlíteni. Az ő ötle­te volt ugyanis, hogy a katasztrófa-sújtotta térség se­gélykiáltására egy helyi segély­koncerttel „válaszoljanak.” A Saigon frontembere az iszapár­ral elöntött falvakról készült megrázó filmet látva határozott, majd partnereket keresett és lelt mások mellett Salgótarján pol­gármestere, Székyné dr. Sztrémi Melinda és a Vásárcsarnok ve­zetése, nevezetesen Mitró Éva igazgató személyében. A mint­egy négy órás zenés estre ötszáz forintos adomány-jegy a belépő, a résztvevőket a polgármester köszönti, majd színpadra lép a Dízel, a Kottán Kívüliek, a Bankárock, majd a Saigon. MÓ(,HAH Mf tiYFI 1NF0P0HTÁI

Next

/
Oldalképek
Tartalom