Nógrád Megyei Hírlap, 2010. június (21. évfolyam, 124-149. szám)

2010-06-01 / 124. szám

HIRDETESFELVETEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. jjj*1 Jfgfn y:/ !> \ \ ■ \ Sr Szécscnyben, a IVInvelodosi Házban Hétfő-kedd: 8-3.2-ig. ] {')/ J /■ *J C v / Pásztori, a Fő út 33. alatti VIP Ajándékboltban ^ O © & máPhaszBPuiz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! faj* AUTO-TRADE ‘91 Kft. l" Salgótarján. Forgácn A. út IOO. 32/512-244 MEGYEI A NAP HÍRE Fajok a kihalás szélén Salgótarján. A vadon élő nö­vényeket és állatokat fenye­gető illegális kereskedelemre hívja fel a figyelmet az a ván­dorkiállítás, amely június 2. és 26. között a Nógrádi Tör­téneti Múzeumban lesz lát­ható. A szervező Bükki Nem­zeti Park Igazgatóság ezáltal azt szeretné széles körben tudatni, hogy a tiltott vadá­szat, gyűjtés olyan súlyos mértékű, hogy a kihalás szé­lére sodort egyes fajokat. Ezt a jelenséget felismerve jött létre a vadon élő állat- és nö­vényfajok nemzetközi keres­kedelméről szóló egyezmény 1973-ban Washingtonban, amelyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. A kiál­lítási tablók színes képekkel illusztrálva mutatják be a kü­lönböző fajcsoportokat, és az őket fenyegető veszélyeket. IDŐJÁRÁS Többnyire felhős idő, kevesebb eső, lehűlés. ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Mihalik JÚLIA Telefon: (20) 236-75-ÓÓ TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 9 Borsónyitói a cseresznagyságúig - hihetetlen mennyiségű jég zúdult hirtelen az útra Szanda határában, egy terepjáró elakadt egy traktor az árokba csúszott Sz. A. NÓgrád megye. Az elmúlt hétvége rapszodi- kus időjárása, a viharok, felhőszakadások sora megyénkben is sok gondot okozott, csakúgy, mint országszerte. Vasárnap nem sokkal a déli órák előtt hir­telen jött zivatar, kisebb felhőszakadás érte el Salgótarján Zagyvaróna városrészét. A hegyoldalakról lezúduló esővíz az úton ke­resett utat magának, mivel a patakmeder már nem tudta elvezetni a nagy mennyisé­gű vizet. A Sallai úton alacsonyabban fekvő ingatlanokat, három házat elöntött a víz. Az épületekbe ugyan nem tört be az áradat, de a házakat körülvette és a kerteket is ellepte. A helyszínre a salgótarjáni tűzoltóság vala­mint a megyei katasztrófavédelmi igazgató­ság salgótarjáni polgári védelmi kirendeltsé­ge vonult ki. Erőgép szabadította fel az eltö- mődött átereszeket. A délelőtti órákban Alsótoldon is keresztül- hömpölygött a hegyoldalakról lezúduló csapa­dék. A polgármester intézkedett a Nagymező út hordalékmentesítéséről húsz fő és egy erő­gép bevetésével, mert több ingatlan is veszély­be került, s károkat okozott az eső a kerítések­ben és a kertekben. Kutasón a Petőfi úton műszaki mentésre került sor, s a balassagyar­mati tűzoltók segítségét kellett igénybe ven­ni a hegyoldalról leömlő víz miatt, de Herencsényben a Béke utat is elárasztotta ko­ra este a lezúduló csapadék. A 30-35 centimé­teres víz beszivárgott a pincékbe. Vasárnap délután három körül egy kedves magyarnándori olvasónk, Majoros Inez Szanda és Szandaváralja környékén óriási felhőszakadásnak volt szemtanúja. (Folytatás a 3. oldalon.) HIRDETESFELVETEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) Film a geoparkról mTT Az Euró­pai Geoparkok Hete alkalmából Drexler Szilárd Novohrad- Nógrád Geoparkot bemutató filmjét (amelyet pár napja a Du­na TV is bemutatott) megyénk­ben is vetítik. Június elsején, kedden 12.30 órától a salgótarjá­ni Apolló Moziban, másodikán, szerdán 18 órától a Cafe Freiben, harmadikén, csütörtökön 18 órától a szécsényi Krúdy Gyula Művelődési Központban tekint­hetik meg. A Cafe Freiben és Szécsényben a filmben megszó­laló szakértőket, dr. Tardy Já­nost, Majcher Tamást, Prakfalvi Pétert, Agócs Attilát és Szarvas Imrét is várják a bemutatóra. A filmet a geopark harminc hely­színén forgatták. Az érszűkület ellen több nemzetközi díj Minden megyeszékhelyen megtalálható már Sokunk örömére hallhattunk a kü­lönböző médiumokban arról a forra­dalmi találmányról, mely egy új és igen hatékony lehetőséget kínál az ér­szűkület fájdalom- és szövődmény­mentes konzervatív (nem műtéti eljá­rás) terápiájában. A jemeni sebész­orvos feltaláló Dr. Khaled Nashwan Nashwan-ParasoundPlus nevű talál­mányáról van szó, mellyel Magyaror­szág színeiben eddig több mint 20 nemzetközi aranyérmet nyert el. 2006-ban pedig ő lett az év feltalálója Magyarországon. Ez nem meglepő, hiszen amióta alkalmazzák ezt a ké­szüléket, sok érszűkületes beteg me­nekült meg kínzó fájdalmától, elke­seredettségétől és reménytelenségé­től. Az eredményes javuláshoz 20 ke­zelés szükséges, naponta egy alka­lommal. A kezelések előtt és után or­vosi vizsgálat és kontrollvizsgálat tör­ténik. Az eredmények önmagukért beszélnek, a kezelések hatására a be­tegek többségénél megnövekszik a já­rástávolság, néhány tíz méterről akár több száz, egyes esetekben több kilo­méterre, az állandó fájdalom és vég­tagi hidegérzet pedig csökken vagy megszűnik. Végre megvalósult a vár­va várt lehetőség, a Nashwan- Parasoundplus készüléket, mint fizi­koterápiás eljárást minden megye- székhelyen alkalmazzák, így Salgó­tarjánban is megtalálható az eljárást alkalmazó centrum. Azóta már több országból - Németországból, Ausztri­ából érkeznek betegek. Eleinte, a sok jelentkező miatt sok beteg nem tudott hozzájutni a terápiához. A Centrum vezetője ígéri, hogy megpróbálnak több gépet üzembe helyezni, hogy ele­get tudjanak tenni a rengeteg jelent­kezőnek. Az érbetegség népbetegség hazánkban, a halálozás 55%-a érbe­tegségre vezethető vissza. A rokkant­tá válók 17-18%-a szintén e betegség- csoport áldozataiból kerülnek ki. Szo­morú végeredménye a végtagi érszű­kületnek maga a végtagi csonkolás. Azok a betegek lehetnek érintettek az érszűkülettel, akik észlelik az érszű­kület gyanújeleit és egyes jellemző tüneteit, mint pl. terhelésre vagy nyu­galomban jelentkező végtagi fájda­lom, bizonyos távolság megtétele után jelentkező lábikragörcs vagy lábfára­dékonyság, mely megállásra kénysze­ríti a beteget, sápadt-hideg, elszíne- ződött végtag, a végtag(ok) zsibbadt­sága, szexuális zavarok férfiaknál, fej­fájás, fülzúgás, szédülés és fáradé­konyság. Az érszűkület kialakulásá­ban kockázati tényezőt jelent a magas vérnyomás, a dohányzás, a cukorbe­tegség, a magas vérzsír- és koleszte­rinszint és a családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet játszik még a stressz, az életkor, az elhízás és a mozgásszegény életmód is. A kocká­zati tényezőkkel rendelkezőknél a baj megelőzése és késleltetése lenne a cél. A kezelőcentrumok minden ön­kéntes egészségpénztárral szerződés­ben állnak. További felvilágosítás: wwwjnedhungary.com vagy 06-70/210-15-13, 06-30/265-93-60, 06-20/327-68-35, 06-7^/551-714 Az eljárás megkezdése előtt és után is orvosi vizs­gálat történik Elárasztott utak, jégtorlasz, álló vonatok 4fP-«P mm ifT IIIirfiiillírt ml Jíimliminir- I4il tflirtój toiiyífolM

Next

/
Oldalképek
Tartalom