Nógrád Megyei Hírlap, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS MÉDIAPARTNERÜNK Február l-jétől (mától) Nóg- rád megye mindhárom kórhá­zában, Salgótarjánban, Balas­sagyarmaton és Pásztón is ti­los a látogatás. A tilalmat az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete rendelte el, mivel az influenzaszerű meg­betegedések aránya a negye­dik hétre meghaladta azt a kü­szöböt, ami indokolja az intéz­kedést. Szabó Andrea Szécséfly. A város legutóbbi kép­viselő-testületi ülésein napirend­re került egy meglehetősen problematikus ügy. Egy multi­nacionális cég, a Penny Market „beköltözése” kavart viharos párbeszédet a városban, mivel az üzletnek kijelölt terület egy részén a könyvtár XIX. századi épülete áll, amelyet le kívánnak bontatni. Havasi Zoltán független ön­kormányzati képviselőtől meg­tudtuk: a Penny Market azt a ki­tételt szabta szécsényi letelepü­lése kapcsán, hogy a „megfelelő rálátás” érdekében lebontatja a XIX. századi, műemlék jellegű, de helyi védettséget nem élvező könyvtárépületet. A jelenlegi parkoló egy részébe települne a mintegy kétszáz négyzetméte­res áruház, de természetesen a parkoló egy részét is kisajátíta­nák. A terület közelében lévő szobor és a helyi védettséget él­vező hársfa ugyan megmarad­na, de „elveszne” a város egyik jellegzetes, a múltat idéző épüle­te, az alatta lévő, szintén XIX. századi pincével együtt.- Megértem, hogy a városnak szüksége van a bevételre, hiszen rá van szorulva az önhikis támo­gatásra is, ráadásul a városköz­pont felújításának második üte­méhez ötvenmilliós önrészt kell felmutatnunk. Azt viszont el kell mondanom, hogy dr. Serf& zőné dr. Fábián Erzsébet polgár- mester asszonytól a testületi (Folytatás a 3. oldalon) Jótékonysági farsang Jótékonysági célú farsan­gi bált szervez a Vöröskereszt helyi szervezete február másodi- kán 19 órától a művelődési köz­pontban, amelyen a Savaria Mű­vészeti Csoport és az Arabica hastáncoscsoport is fellép, a ze­nét pedig a Visszhang együttes szolgáltatja. Nógrád a legkevésbé beteg A negyedik héten mérsékelten nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Észak-Magyaror- szágon, ahol még mindig Nógrád a legkevésbé beteg megye. Az esetek mintegy felénél tizennégy éven aluli az érintett, s továbbra is a hatvan éven felüliek köré­ben legritkábbak az influenzához hasonló panaszok­kal járó fertőződések. Az ÁNTSZ Észak-magyaror­szági Regionális Intézete arról tájékoztatta lapunkat, hogy a ré­gióban az influenzafigyelő szol­gálat múlt évi indítása óta az idei negyedik hét között összesen 1529 influenzaszerű megbetege­dést jelentettek, ebből Nógrád- ban 249-en jelentkeztek házior­vosuknál a tünetekkel. A negyedik héten Borsod-Aba- új-Zemplénben 309, Hevesben 135, Nógrádban 85 volt a bete­gek száma. Régiós szinten a kor- összetétel jellemzői a követke­zők: a betegek ötvenegy százalé­ka tizennégy év alatti, huszonöt százaléka óvodás korú. a legke­vésbé érintett korcsoport tovább­ra is a hatvan éven felülieké. Az Országos Epidemiológiai Központ laboratóriumába az ÁNTSZ miskolci kistérségi inté­zetének területéről eljuttatott vizsgálati anyagokban két ilnflu- enza A vírust találtak. Nógrád megyében az influen­zafigyelő szolgálat adatai alap­ján a negyedik naptári héten összesen 85 influenzaszerű megbetegedést jelentettek, ez az előző heti (63 fő) megbetegedé­sekhez képest emelkedést mu­tat, azonban ennek ellenére a megye a mérsékelt influenzaak­tivitási szint alatt maradt. Me­gyén belül is van azonban némi eltérés: az ÁNTSZ balassagyar­mati, rétsági, szécsényi kistérsé­gi intézete területén a rendelke­zésre álló adatok szerint gyako­ribb az előfordulás. A megbetege­dettek több mint ötven százaléka 14 év alatti, legérintettebb a 15-24 év közötti korcsoport Nóg­rád és Heves megyében influen­zavírus kóroki szerepét labora­tóriumi elemzés nem igazolta. radio 100.4 www.radiofocus.hu A „megfelelő rálátás" érdekében lebontatnák a XIX. századi, műemlék jellegű, de helyi védettséget nem élvező könyvtárépületet Nyelvi kurzusok SatgótarjáR. Hamarosan indul­nak a Katedra Nyelviskola (Me­redek út 9.) februári tanfolya­mai, kezdők és haladók német és angol nyelvet tanulhatnak az elkövetkezendő időszakban. Igény szerint más városokban, Szécsényben és Balassagyarma­ton is indít kurzusokat az intéz­mény. jelentkezni személyesen vagy e-mailben lehet, bővebb tá­jékoztatás az iskola honlapján található. Változóan felhős ég, gyenge szél, éjjel eső lehet www.nogradmegyeihirlap.hu FEBRUÁR 14. VALENTIN NAP ^QU/ESTOR www.quaestor. hu e-mail: nmedia.szerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu www.automotor.hu www.astronet.hu ^jel-nappal egész Nógrádban Egy kis ízelítő ajánlatainkból: Siófok - Hotel Azúr*“* 2 éjszaka: 31 900 Ft fö-töl Balatonalmádi - Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2 éjszaka: 29 900 Ft fő Sopron - Pannónia Med Hotel**** 2 éjszaka: 25 900 Ft fő Sopron - Hotel Lővér“** 2 éjszaka: 19 600 Ft fő Bakonybél - Hotel Bakony*** 2 éjszaka: 24 500 Ftfö Bővebb információért keresse fel irodánkat, vagy érdeklődjön telefonon. Salgótarján Kassai sor 4 Tel/Fax: 06 32 310 030 a könyvtár lebontatnának egy épületet Tilos a látogatás a kórházakban HOLLAND HASZNÁLTRUHA ÜZLET! Új helyen ismét megnyílt o HOLLAND HASZNÁLT RUHA ÜZLET, Salgótarján, Kassai sor 6. (ideiglenes főposta mellett) 170 nAen várjuk régi és új vásárlóinkat. Extra minőségű gyermek- és felnőttruhák, cipők, játék, lakástextil kilós áron. Nyitás: 2008. február 4. (hétfő) 9 órakor. Naponta új áru bontása: 9.15., 12.15. Minden hétfőn teljes árucsere. Ny: H-P, 8.30-1630-ig. Szó. 8.30-12.00-ig. 2008. FEBRUÁR 31., PÉNTEK XIX. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 95 FT ELŐFIZETVE: 72 C® TOYOTA AUTO-TRADE '91 Kit inííszahi uizsga Részletek a márkakereskedésekben! Salgótarján (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503. ahár azonnal, minden típusra! Szgk. 14 990 Ft. Kístiaszonj. 16 990 Ft. Salgótarján. Forgácti A. út 100 BBjeienthezes: 32/512-244 „Bezavar a képbe" városi ügyek Szécsényben is nyit(na) a Penny, de

Next

/
Oldalképek
Tartalom