Nógrád Megyei Hírlap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-14 / 163. szám

2007. JÚLIUS 14., SZOMBAT 11 SPORTTÜKÖR Fizetni? ÚGY TŰNIK, HOGY KŰ LAJOS PÉLDAÉRTÉKŰ MUNKÁJÁT nem figyelik és nem értik eléggé az illetékesek. Pedig az egykori kiváló labdarúgó nem akármilyen tevékenysé­get végez. Évek óta azon fáradozik, hogy a foci révén közelebb hozza egymáshoz a Kárpát-medence magyar nemzetiségű fia­taljait. Az irányításával rendszeresen megrendezésre kerülő tor­nákon együtt fociznak az elszakított országrészek és az anyaor­szág kis focistái. A SCHENGENI RENDSZER TAGJAIKÉNT A HATÁROK HAMAROSAN EL­TŰNNEK, s joggal hihették sokan, hogy az egyedül korosztályos játékoshiánnyal küzdő szomszédos falvak kis focistái szabadon leigazolhatok lesznek egymás csapataiba. így például az ipolyvarbóiak mondjuk Őrhalomba, az ipolybalogiak Ipoly- vecére, Tajti magyar gyermekei pedig Cered csapatába és so­rolhatnánk tovább. Ez azonban nem olyan egyszerű mint aho­gyan Kű Lajos és a nógrádi egyesületi vezetők gondolják. Az MLSZ ugyanis furcsa megszorítással közbeszólt. A PÉLDAKÉNT EMLÍTETT MEGYEI I. OSZTÁLYBA MOST FELKERÜLT CEREDIEKET már az is megterheli, hogy előteremtsék a fel­nőttgárda működését biztosító anyagiakat. Ennél is nagyobb gond azonban számukra a kötelezően előírt utánpótláscsapat megszervezése. A községben - hasonlóan más kisfalvakhoz - kevés a gyerek, s közülük is csökkenő számban kötődnek a focihoz. A kőhajításra lévő és Ceredre rendszeresen átjáró szlovákiai Tajti magyar fiataljai szívesen játszanának a roko­naik által lakott Cered korosztályos focicsapatában. Ezzel megoldódna az újdonsült megyei I. osztályos medvesaljai egyesület problémája. A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG AZONBAN „ÖSSZEVONTA A szemöldökét", mondván: a szlovákiai, illetve a határon túli gyerekek veszélyeztetik a magyarországi utánpótlás-nevelést, ezért a „külföldről” leigazolt utánpótláskorú focisták után 30 ezer forintot kell befizetni az MLSZ - sokak szerint lyukas - pénzeszsákjába. A ceredieket (de talán másokat is) ez szinte megoldhatatlan helyzet elé állítja. A Tajtiból leigazolni terve­zett 10-12 gyerek után fizetendő csaknem 400 ezer forint túl­ságosan is megterhelné kasszájukat. mit lehet ehhez hozzáfűzni? Akik ismernek, azok tudják, hogy - enyhén szólva - nem szoktam dicsérni a magyar lab­darúgás irányítóit, s mint az utánpótlás-nevelésben egykor ak­tívan tevékenykedő „önkéntes” - ugyanúgy, mint mások - számtalanszor próbáltam velük szóban és írásban véleményt cserélni - sikertelenül. Ezért - mint.elfogult - nem kívánom az MLSZ döntését minősíteni. annyit azért bátorkodom megjegyezni, hogy érdemes a nógrádi kiscsapatoknak igazukért küzdeni, hiszen a határon túlról történő „vérfrissítés” bizonyára jót tenne a sanyarú sorsú nógrádi, s talán a magyar focinak is. (Csupán zárójel­ben jegyzem meg: úgy tudom, hogy az SBTC olimpiai bajnok focistájának, Básti Istvánnak az ősei Tajtiból kerültek Salgó­tarjánba.). Czene Gyula Pénzdíjas rövidf ilm pályázat EURO-2008. A svájci szervezők rövidfilmpályázatot írtak ki a jö­vő évi, Ausztriával közösen ren­dezendő labdarúgó Európa-baj- nokság kapcsán. A „Zűri zlieb” (Zürich kedvéért) című kam­pány lebonyolítói 3-15 perces alkotásokat várnak augusztus 20-ig, a legjobb 15-öt ezer-ezer frankkal jutalmazzák. A nyer­tes műveket később egy 90 per­ces nagyjátékfilmmé vágják össze, amelyet az Eb előtt mu­tatnak be. Ultramaratonisták az Alpokban extrém futás 21. Veitsch Alpin Marathon, Ausztria Célban a balassagyarmati különítmény: Siket, Trésé, Szabó és Borda A festői szépségű Alpokban mindenki megtalálhatja a maga számára való kikapcsolódást. Természetesen vannak olyanok, akiket nem a pihenés, hanem in­kább a kikapcsolódás aktív formája, azaz a sport csal a hegyekbe. Ilyenek megyénk ultrafutói is, akiknek száma évről évre magasabb. A balassagyarmati ultrafutók az elmúlt héten a csodálatos szép­ségű ausztriai faluba, Veitschbe látogattak, hogy részesei legye­nek a 21. alkalommal megrende­zésre kerülő Veitsch Alpin Marathonnak. A táv „mindössze” 56 kilométer volt, de „hőseink” eközben hat hegyen futottak ke­resztül. Ezek közül a legmaga­sabb egy 2000 méteres csúcs volt, melyre még senki sem tu­dott felfutni a verseny történeté­ben, és a hatalmas szintkülönb­ség is a benevezettek dolgát nehe­zítette. A gyarmatiak közül Borda Gyula (Vitalitás SE) és Tresó Gá­bor (Kiss Árpád VDSE) két évvel ezelőtt már részt vett ezen a ver­senyen és akkor sikeresen teljesí­tették a távot. Akkori segítőjük, Csábi Norbert ezúttal is velük tar­tott és a csapat kiegészült még Boros Tímeával valamint Lelkes Gusztávval Siket Norbert és Szabó Sándor (valamennyien Vitalitás SE) csapattársaival ellentétben azonban idén először vágott neki az embert próbáló küzdelemnek. Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyzőket, hiszen igazán kel­lemes futóidő volt. Igaz, a hegy csúcsán 5 fok körül mozgott a hő­mérő higanyszála, de a résztve­vők szerint ez még elviselhető volt rövidnadrágban és egy futó­trikóban is. A két „rutinos” futó, Borda és Tresó - két évvel ezelőt­ti eredményüket megjavítva - is­mét sikeresen célba értek, így már kétszeres „hősökké” avatták őket a célban. Szabó Sándor - aki az idei évben már több kiváló eredménnyel is büszkélkedhet - ezúttal is szinte gond nélkül tel­jesítette a távot. A legboldogabb alighanem Siket Norbert volt a gyarmatiak közül, aki több mara­toni távú verseny után életében először vállalkozott ultratávú versenyre, ráadásul rögtön „egy szörnyen nehéz fába vágta fej­széjét”, ám végül ő is sikeresen célba ért. így megyénk képvise­lői százszázalékos teljesítmény­nyel, büszkén, dagadó keblekkel térhettek vissza az ausztriai Al­pokból. B. L Kupagyőzelem a felnőttek között tájfutás. Kunfehértón egy nyári edzőtábor zárásaként rendezte meg a Kalocsai SE a település ne­vével fémjelzett országos rangso­roló kupaversenyét. A szakág által az elmúlt évben a legjobb magyar tájfutótérképnek választott Kunfe- hértó-Dinnyés terepén közel két­száz, közte a HUFEZE-Bauton Pásztó szeniorkorú versenyzője, Zentai József küzdött a díszes vándorserlegekérL A Kunfehértó Kupa egyetlen nógrádi részvevője a rajt előtt gondolt egy merészet és átnevezett a felnőttek rövidített tá­vú versenyszámába. A pásztói fu­tó egy gyors kezdést követően a harmadik ellenőrző pont előtt ko­moly tájékozódási hibát vétve öt­perces hátrányt gyűjtött össze és visszaesett a középmezőnybe. A táv felénél azonban ledolgozta hát­rányát, majd egy rendkívül tech­nikás részen minden ellenfelét megelőzte. Az utolsó ellenőrző ponthoz már jelentős előnnyel ér­kezett, melyet a célvonalig meg is tartott. Végeredmény. Kunfehértó Ku­pa. F21 BR kategória: 1. Zentai József (HUFEZE-Bauton Pásztó) 39:02 perc, 2. Kiss Gábor (Kalo­csa SE) 45:32, 3. Kovács János (Kalocsa SE) 48:16. Zentai József SPORTTURMIX Moszkva pályázik ifjúsági olimpia. Egy héttel a 2014-es téli játékok rendezési jo gának elnyerése után (Szocsiban lesz) újabb ötkarikás eseményre pályázik Oroszország: Moszkva máris jelezte, hogy szívesen len­ne házigazdája a 2010-ben elő­ször sorra kerülő ifjúsági nyári olimpiának. A Nemzetközi Ohm- piai Bizottság (NOB) múlt heti, guatemalavárosi ülésén döntött arról, hogy az új eseménnyel megpróbálja felkelteni a fiatalok­nak sport iránti, lanyhuló érdek­lődését A 14-18 év közötti kor­osztály számára rendezendő öt­karikás versenyekkel a NOB a számítógépek és a tévé képernyő­je elől a sportpályákra szeretné csalogatni a fiatalokat. Az első nyári ifjúsági olimpiát 2010-ben tervezik megtartani, a helyszínt jövő februárban választják ki. Pert indít labdarúgás. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) korábbi elnöke polgári pert indít Kisteleki István jelenle­gi MLSZ-elnök ellen személyisé­gi jogainak megsértése miatt, és nem vagyoni kártérítést követel. Bozóky hangsúlyozta: 2005-ben olyan támadások érték az általa vezetett MLSZ-t és személy sze­rint őt magát is, melyek következ­tében az elnökségnek távoznia kellett. Amint Kisteleki Istvánt megválasztották MLSZ-elnök- nek, kijelentette: a korábbi veze­tés több százmülió forintos kárt okozott a szövetségnek. Bozóky jelezte: a lezárult APEH-vizsgálat alapján ez az összeg legfeljebb tíz­milliós nagyságrendű lehet Kis­teleki cáfolta elődje szavait, sze­rinte a vizsgálat 100 millió forin­tos tételt tartalmaz. Babel érkezik futball. A két klub megegyezett egymással Ryan Babel 17 millió eurós vételáráról, így a tehetsé­ges labdarúgó az Ajax Amster­damból az FC Liverpoolhoz szer­ződhet A színes bőrű csatár vár­hatóan öt évre szóló megállapo­dást köt a Bajnokok Ligája-döntős szigetországi sztárcsapattal. A 20 éves Babel tagja volt a júniusi U21-es Eb-t hazai környezetben megnyert holland együttesnek, de már a nagy válogatottban is ját­szott 14-szer. Hatvanon túl is bizonyít atlétika. Jusztin Ferenc a csupaszív szécsényi ve­terán atléta életének még mindig fontos eleme a sport, a versenyeken való részvétel. Eddig verseny­szerűen 12 alaklommal futotta le a maratoni távot. Annak idején Debrecenbe, korcso­portjában elsőként ért célba, így ezen a távon is magyar bajnok. Az idén több rangos versenyen vett részt. A sort Budapesten a fedett pá­lyás magyar bajnokság nyitotta, ahol 1500 méteren és 400 méteren első lett, míg 800 méteren 4. helyen vég­zett. A mezei magyar bajnokságon hat éven át nem talált legyőzőre. Az idén, Babinyecz József többszörös ma­gyar bajnok előtte ért célba, így Jusz­tin Ferenc az ezüstérmet vehette át. Ebben az évben is ott volt a Pécs- Harkány között megrendezett futóversenyen, ahol negyedikként ért célba. Rajthoz állt Debrecenben a félmaratonin, s a 2. helyen végzett. Ott volt Bu­dapesten a hegyi félmaratonin, a hortobágyi futó­napon, s elindult Szlovákiában is egy rangos ver­senyen. Az idén 10. alkalommal rendezték meg a Kékes csúcsfutást. Jusztin Ferenc is jubilált, mind a 10 alkalommal elindult, hazánk legmagasabb Jusztin Ferenc pontjának a „meghódítására”. A Nógrád megyei hegyi maratonin, amely 3 fordulóból áll, korcso­portjában mindhárom alkalommal megszerezte a győzelmet. Tagja a Fut a Pest Klubnak. A klub jú- ~ lius 11-i nyílt bajnokságán, 1500 mé­teren első, míg 5000 méteren máso­dik lett. Jusztin készül az augusztus 4-5-én, Tatabányán sorra kerülő ve­terán atléták magyar bajokságára. Az első nap 5000 és 1500 méteren indul, míg másnap 800 és 10000 mé­teren áll majd rajthoz. A megye hosz- szútávfutói az idén Nógrádsipek- Sóshartyán között rendezik meg az európai uniós emlékfutást. Igaz, má­jus elsején, a csatlakozás évforduló­jának dátumán már túl vagyunk, vi­szont a futók úgy tervezik, hogy a sóshartyáni óvoda átadásának napján rendezik meg ezt a futást. Természetesen közöttük lesz a szécsényi veterán futó is. Jusztin Ferenc, ősszel fi­ával együtt - akit edzőjének tart - elindul Olasz­országban a firenzei és a milánói maratonin. Ezen kívül több kis helyi versenyen való részvétel sze­repel az ez évi sportnaptárában. Szenográdi Ferenc Női teniszverseny Tolmácson Tolmácson harmadik alkalommal rendeztek tett pályákon, remek hangulatban zajlott le a via- amatőr női teniszversenyt, melyre érkeztek Ba- dal. Első lett Koplányi Eszter (Diósjenő), második lassagyarmatról, Szécsényből, Romhányból és Robné Kocsis Andrea (Balassagyarmat), míg har- Diósjenőről. Kellemes környezetben, jól előkészí- madikként Szitáné M. Zsuzsa (Szécsény) zárt. A részt vevő versenyzők

Next

/
Oldalképek
Tartalom