Nógrád Megyei Hírlap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-14 / 163. szám

12 2007. JÚLIUS 14., SZOMBAT SPORTTÜKÖR Potyogó gólok és címvédés STRANDFOCI II. Joker Kupa, Balassagyarmat Idén ismét strandfocitornát szerveztek a balassagyarmati strandon. A rendezvény - a tava­lyi év után szabadon - a DL Joker Kupa névre hallgatott. Ezúttal hat csapat találkozott, hogy el­döntsék, ki is a legjobb a homo­kon, az együttesek létszáma mi­att körmérkőzéses rendszerben dőlt el a kupa sorsa. A játékidő 2x8 perc volt. A 15 mérkőzésen végül összesen 132 gól született, ami 8,8-as gólátlagot jelent. A tavalyi bajnokcsapat, a „Mas Que Nada” ezúttal más összetételben ugyan, de ismét di­adalmaskodott. Az első hely sor­sáról döntő meccsen hatalmas csatában, 4-3 arányban győzött az AC Bronzolaj gárdája ellen, akiknek így a második hely ju­tott. Harmadik helyen az „A csa­pat” nevű gárda végzett. A csa­patok kupa-, valamint oklevéldí­jazásban részesültek. A torna legjobb kapusa Na­szály Aladár (Mas Que Nada), a legjobb játékos Szilágyi László (AC Bronzolaj), míg a gólkirály 14 találattal Varga Ferenc (AC Bronzolaj) lett. A szervezők és a résztvevők egyhangúan sikeres­nek értékelték az idei tornát, úgyhogy jövőre a ül. Joker Kupát is kiírják majd. B. L. Elfogytak a jegyek kézilabda. Mindössze 40 perc alatt elfogyott a több mint 8000 belépő Stefan Kretzschmamak, a németek klasszis kézilabdázójá­nak búcsúmérkőzésére, amely­re szombaton kerül sor Mag- deburgban. A 15 órakor kezdődő összecsapáson az ország legis­mertebb játékosának álomcsa­pata a Magdeburg jelenlegi Bundesliga-gárdájával csap ösz- sze. „Különleges meccs lesz ez a számomra” - mondta a számos címmel büszkélkedő, extrém megjelenése miatt is elhíresült 218-szoros válogatott. A meghí­vottak között ott lesz többek kö­zött az elmúlt évszázad legjobb férfi kézilabdázójának választott svéd Magnus Wistander, vala­mint az idén világbajnokságot nyert német nemzeti együttes több játékosa is. A 34 éves Kretzschmar - aki 1996 óta volt a Magdeburg játé­kosa - májusban jelentette be visszavonulását, júliustól a klub sportigazgatójaként dolgozik. Csapatával 2001-ben megnyer­te a bajnokságot, 2002-ben pe­dig a BL-ben is a csúcsra ért, emellett háromszor hódította el az EHF-kupát. A válogatott szí­neiben a 2004-es athéni olimpi­án szerzett ezüstéremmel érte el a legnagyobb sikerét. SPORTTURMIX Várják a jelentkezéseket labdarúgás. A Salgótarjáni Városi Labdarúgó Szövetség a 2007/2008-as bajnoki évre várja a megyei III. osztályban indulni szándékozó csapatok jelentkezését. Jelentkezési ha­táridő: július 25. (szerda). Je­lentkezni írásban a 3100 Sal­gótarján, Munkás út. 8. címen lehet. A visz tájékoztatja továb­bá a csapatokat, hogy szezon­nyitó ligaértekezletét július 30- án (hétfő) tartja Salgótarján­ban, a Strabag (volt NÁÉV) székház (Munkás út 8.) tanács­termében. Smicer hazatért labdarúgás. Több mint egy év­tizedes légiósélet után hazatért a Slavia Prahához Vladimir Smicer, a csehek veterán futballsztárja. A 34 éves középpályás egy idényre szóló szerződést írt alá a főváros­ban, miután két szezont a Girondins Bordeaux-nál töltött. Ha nyerünk - felezünk Játékunkban pénteken Buda­foki József salgótarjáni olva­sónknak szelvényét játszottuk meg. Tippjei: 1,1, lx, x2, lx, 1, 1,12, x, x2,1, x2,1,1. A legenda tovább él Az 1920-ban alakult SBTC az elmúlt 87 év során meg­járta a mennyországot és a poklot egyaránt. Eltöltött több mint harminc esztendőt a magyar labdarúgás legmagasabb osztályában, többször volt a vidék leg­jobb csapata, sőt 1972-ben - 35 évvel ezelőtt - a har­madik helyet, a bronzérmet szerezte meg az NB I-ben. Válogatott játékosokat - élükön Szojka Ferenccel - olimpiai bajnokokat nevelt ki, akik példát adtak sportemberi magatartásból, klubhűségből is. A kenyéradó gazda - mai szó- használattal főszponzor - a nóg­rádi bányavállalat visszafejlesz­tésével, majd megszüntetésével azonban elkezdődött a csapat há­nyattatása. Bár akadt egy-két biz­tató szezon, amelyek végén csak egy hajszálon múlott az újabb NB I-es tagság, a mélyrepülés egészen a megyei I. osztályig ve­zetett. Négy évvel ezelőtt azon­ban még ott sem volt stabil a klub helyzete, s az anyagi forrá­sok hiánya miatt végveszélybe került az együttes. Akkor csak a Salgó Öblös-Faipar SC gesztusa - azzal, hogy hajlandó volt SBTC néven működtetni csapatát - mentette meg a végleges össze­omlástól. Most azonban új hely­zet teremtődött az SBTC számá­ra. Salgótarján Megyei Jogú Vá­ros Közgyűlése ugyanis május 22-i határozatában 2008. január 1-jétől évi hatmillió forintos tá­mogatást szavazott meg a klub­nak, elismerve ezzel a város tör­ténetében betöltött, hírnevének erősítésében játszott szerepét, így a biztos pénzügyi alap birto­kában az SBTC újra saját jogán indulhat a megyei pontvadászat­ban és megcélozhatja a felsőbb osztály(ok)ba lépést. E biztató, lelkesítő momentum rányomta a bélyegét a minapi, tisztes létszámmal ülésező tiszt­újító közgyűlésre is, amelyen Ferencz Gyula, mint egykori is­mert játékos és SBTC-tag elnö­költ. A felfüggesztett tevékenysé­gű együttes eddigi elnöksége ne­vében Saxinger Csaba elnök tar­tott beszámolót, majd a testület képviseletében bejelentette le­mondását, amelyet a közgyűlés elfogadott. Az új elnökségre a je­lölőbizottság nevében Pájer Zol­tán tett javaslatot. A szavazólap­ra elsőként azoknak a neve ke­rült fel, akiket az előzetes elbe­szélgetések alkalmával a legtöbb megkérdezett alkalmasnak tar­tott e tisztség betöltésére. A köz­gyűlésen újabb nevek is felme­rültek, voltak akik nem vállalták a jelölést, egy új jelölttel azon­ban kiegészült az eredetileg elfo­gadott lista. A titkos szavazásoir az elnök elsőre elnyerte vala­mennyi szavazó voksát, a tagok­nak javasoltak soraiban azonban hárman egyenlüszavazatot kap­tak, így közöttük csak a második forduló döntött minimális kü­lönbséggel. A szavazatszedő bi­zottság elnökeként Krajcsi József - szintén volt Stécé-játékos és egyesületi tag - hirdette ki a vég­eredményt, amelynek értelmé­ben a Salgótarjáni Barátok Torna Club új elnöke Kakuk Józsefied. A tíztagú elnökség névsora az alábbiak szerint alakult: Básti Ist­ván, dr. Csongrády Béla, Csúz Fe­renc, dr. Juhász Tibor, Keszler Ár­pád, Kiss József, Pájer Zoltán, Ré­pás Béla, Szalay Miklós és Végh Zsolt. A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az elnökség örökös tagjának választotta Szojka Ferencet, az Aranycsapat tagját, huszonnyolcszoros válo­gatott labdarúgót és Simon Imrét, a Salgó-Öblös Faipar SC vezető­jét, ezzel is kifejezve tiszteletét a két személy iránt. A Stécé új el­nöke megköszönte a bizalmat és kifejezte elismerését Simon Im­rének, illetve a Simon családnak az SBTC megmentése és a város labdarúgása érdekében végzett munkájáért. Kakuk József ígére­tet tett arra, hogy az új elnökség a Stécé múltjához, hagyománya­ihoz méltón fejti ki tevékenységét és mindent elkövet, hogy maga­sabb osztály(ok)ba vezesse a csa­patot. E nemes, szép cél érdeké­ben azonban - mint mondta - az eddigieknél nagyobb összefogás­ra, aktivitásra, az erkölcsi és anyagi erők hatékonyabb egye­sítésére lesz szükség mindazok körében, akik számára nem kö­zömbös a Stécé sorsa, jelenénél szebb jövője, legendájának to­vábbi éltetése. S - a remények szerint - ilyenek sokan vannak Salgótarjánban... * * * Új hír az együttes háza tájáról: Földi Attila, az SBTC volt játéko­sa lett a megyei I. osztályban sze­replőfelnőttcsapat edzője. A felké­szülést az ő irányításával kezdik meg a játékosok a 2007-2008-as bajnoki idényre. Irány a kontinensviadal nyári biatlon Országos bajnokságok, Galyatető Egy kétnapos viadal keretében rendezték meg a mi­nap Galyatetőn a kispuskások nyári biatlon sprint-, il­letve tömegrajtos országos bajnokságát, ami egyben rangsoroló verseny is volt. A Salgótarjáni Petőfi DSE-t ezúttal egyedül Hatházi Péter képviselte. Az első napon a sprintver­senyt bonyolították le, két lövé­szettel (egy fekvő és egy álló). Az ifista Petinek ez a nap jól ösz- szejött, nagyon jól futott és lövé­szetben is hozta a formáját, mert mind az állóban, mind pedig a fekvőben egyaránt kettő hibát lőtt, és ez elég jónak mondható tőle. Az összetettben ez a teljesít­mény a második helyre volt elég, csak a felnőtt férfi győztes verte meg 14 másodperccel, viszont a korcsoportjában nem akadt ná­la jobb. Másnap a tömegrajtos versenyen volt a sor, itt már négyszer kellett lőni (két fekvő, két álló). Ezúttal nem úgy jött Hatházi Péter össze a lövészet, mint előző nap, több hibát lőtt, így több büntető­kor várt rá. De azért nem pa­naszkodhat, hiszen a saját kor­osztályát most is sikerült meg­nyernie, és áz összetettben is a negyedik tudott lenni, csupán idősebbek verték meg. A hét vé­ge mérlege így két tarjáni baj­noki cím lett, emellett pedig Hatházi jó teljesítménye alapján bekerült az augusztusban, Uk­rajnában megrendezésre kerü­lő száraz biatlon Európa-bajnok- ságra utazó csapat tagjai közé is. B. L Elkészült a csoportbeosztás labdarúgás Továbbra is huszonnégy csapat szerepel a megyei I. osztályban A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség csütörtöki elnökségi ülésén elkészítették a 2007- 2008. évi megyei bajnokságok Csoportbeosztását. A megyei I. osztályban változatlanul kétszer tizenkét csapat szerepel, s az oda-visszavágós alapszakaszt követően ezúttal is rájátszásban döntenek az együttesek a végső helyezésekről. A bajnok feljut az NB Ill-ba, az utolsó nyolc gárda ugyanakkor búcsúzni kénysze­rül, mivel a következő (2008/2009-es) szezont már csak tizennyolc csapat kezdi meg egy csoportban. A megyei II. osztályú pontvadászat küz­delmei továbbra is három cso­portban zajlanak, s a bajnokok léphetnek egy szinttel feljebb. A bajnokságok tervezett kez­dési időpontja augusztus 18-19. Csoportbeosztás. Megyei I. osztály. Keleti csoport: Karancs­berény, SBTC, Zagyvaróna, Magyar’géc, Tar, Karancslapujtő, Pásztó, Kisterenye, Nagybátony, Mátranovák, Baglyasalja, Cered. Nyugati csoport: Héhalom, Kisbágyon, Varsány, Palotás, Érsekvadkert, Rétság, Berkenye, Romhány, Szécsény, Rimóc, Szügy, Bánk. Megyei n. osztály. Keleti csoport: Kazár, Vizslás, Karancskeszi, Karancsság, Ságújfalu, Mihálygerge, Nógrádszakál, Mátraterenye, Karancsalja, Etes, Egyházas- gerge, Mátraszele. Déli csoport: Szurdokpüspöki, Felsőtold, Job­bágyi, Buják I., Vanyarc, Csécse, Ecseg, Szirák, Mátraszőlős, Luciáivá, Bércéi, Ménkes. Nyu­gati csoport: Nógrádkövesd, Őrhalom, Nézsa, Babcsán Mű­vek, Nógrádsáp, Ipolyszög, Magyarnándor, Patak, Keszeg, Becske, Dejtár, Kétbodony, Hugyag, Diósjenő. Egy hónap múlva rajtol a 2007-2008-as idény

Next

/
Oldalképek
Tartalom