Nógrád Megyei Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

2 2006. MÁJUS 2., KEDD NÓGRÁD MEGYE A megújult falut is ünnepelték Luciáivá egykori társközsége nemcsak falunapot ült a hét végén, hanem azokat is ünnepelték, akik sokat tettek Nagykeresztúr önállóvá válásáért. A díszkútból mindenkinek jutott bor ezen a napon, s a helyi túrós lepényt is megkóstolhatták a faluba látogatók, amit nagy szeretettel kínálgattak a keresztúriak. Nagykeresztúr. Posztumusz díszpolgári címet kapott Gál László, Nagykeresztúr „elődje”, azaz a régi Oncsa-telep vezető­je, az „új falu” alapítója, továb­bá Szabó József egykori plébá­nos és Verbói László, akik köz­reműködtek a falu templomá­nak létrejöttében. A faluvezetés szintén díszpol­gári címet adományozott dr. Máténédr. Laczkó Máriának, aki jelenleg a közigazgatási hivatal osztályvezetője, s aki sokat tett a település önállóvá válásáért 1999-ben. Mustó János művész, aki 2001-ben elkészítette a tele­pülés címerét, szintén kiérde­melte a díszpolgári címet. A december óta működő szennyvízberuházás átadását is szombaton ünnepelte a falu la­kossága, amelyre meghívták Boldvai László országgyűlési képviselőt is. A több mint száz­milliós beruházásra 60 millió forintot európai uniós pályáza­ton nyert a település, 10 millió forintot a Belügyminisztérium­tól vett igénybe, a lakosság által felvett hitel pedig 12,5 millió fo­rintot tesz ki. A település parkja - Mihály Aranka helyi lakosnak köszön­hetően - egy tóval és egy szikla­kerttel gazdagodott, amelynek megvalósítása mintegy hatszáz­ezer forintba került. A vízműnek köszönhető az új díszkút, az OTP Banknak pedig a pénzügyi tá­mogatás. Tusják György vállalkozó jóvol­tából a gyerekek játszótere egy csúszdával bővült, amelynek ára háromszázezer forint volt, továb­bá műszaki eszközökkel fejlesz­tették a fiatalok klubját is 160 ezer forint értékben. A délutáni programot Gabora Károly kíséretében Bohács Ist­ván népdalénekes műsora tette színessé, majd fellépett a Főnix és a Rouge táncegyüttes is. Nagykeresztúr parkjában ezentúl egy kis tavacska is díszeleg Almás rétes, mangalicasült és kecskesajt... A száz hektáron elterülő több mint 250 ezer, virágba borult almafa közelében rendezték meg az Almavirág- fesztivált Kozárdon április 29-30-án, amelyre több mint ezer vendég volt kíváncsi. Marhapörkölt, manga­licasült, őzpörkölt ínycsiklandó illata szállt a fesztivál területén, ahol a helyi háziasszonyok finom kozárdi süteményekkel kínálgatták vendégeket. A fesztiválból származó bevétel összegét a most épülő faluház és ká­polna építésére ajánlották fel a lakosok. Szeles E. Kozárd. Szakmai programmal in­dult a rendezvény első napja szombaton, amelynek közép­pontjában a gyümölcstermesz­tés volt, majd vasárnap bontako­zott ki a fesztivál, ahol a csanád- palotai rézfúvósokat hallhatták a vendégek, de láthatták a jobbá­gyi és a héhalomi néptánccso­portokat, valamint a népszerű pásztói Muzslát is. A vanyarciak haluskával, Kaszás György ízle­tes borokkal, Ferenczy Kristóf ke­rámiáival, Pethőné Szabó Piros­ka a népi iparművészet remeke­ivel csalogatta a vendégeket, de sokan sorban álltak a szandai Koplányi János őstermelő sátrá­nál is, ahol kiváló mézét kóstol­hatták és vásárolhatták meg a fesztivál résztevői. Fából készült, szépen festett egyedi ládikák, szekrénykék vonzották a járókelők szemét, amelyeket a szügyi Sasvári Já­nos, a Palócföldi Népi Iparművé­szek Egyesületének elnöke ké­szített. Kovács Éva és Szabó Jó­zsef kecskefarmjának termékei idén is megtalálhatóak voltak Kozárdon. Kecskédpusztán kü­lönleges, egyedi technikával ké­szítenek házi kecskesajtot, or­dát, sajtkrémet, kefirt és joghur­tot kecsketejből. A kis tanya Felsőtold és Hollókő között talál­ható, ahol hatvan anyakecske ad­ja a finom kecsketejet. Kovács Éva elmondta: „minden évben örömmel jövünk, hiszen a kozárdiak valóban odafigyelnek a környékbeli termelőkre”. A szécsényi Lipthay Béla Mező- gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium idén is részt vett a fesz­tiválon, s ez alkalommal a falusi- vendéglátó-képzésben részt vevő Angyal Nikolett és Tunyogi Szilvia 12. évfolyamos tanulók különbö­ző almás süteményekkel kedves­kedtek a vendégeknek. Dr. Kanyó Józsefné, az intézmény igazgató- helyettese úgy fogalmazott: szá­mos közös szakmai programja van az iskolájuknak a kozárdiakkal, s mint megtudtuk Kozárd polgármestere is a Lipthayban tanulta a falusi ven­déglátást...- Idén sokkal több a látogató, s az ország számos helyéről ér­keznek vendégek, amely egy­részt a jó időnek, másrészt pedig annak is köszönhető, hogy mint­egy negyven internetes helyen hirdettük a programot - értékel­te a fesztivált a település polgár- mestere, dr. Hajasné Banos Már­ta. Mint elmondta: a falu egy Avop-pályázati sikernek köszön­hetően hamarosan saját kápol­nával büszkélkedhet majd. A 80 millió forintos költségvetésű épít­kezéshez 60 millió forintot a már említett pályázaton nyert a tele­pülés, valamint EU önerőalap-tá- mogatást is kapott kilencmillió forint értékben, de így is szüksé­ges 11 millió forint önerő a meg­valósításhoz. Az önkormányzat ezért hitelt vett fel és elindítottak egy gyűjtést is a cél érdekében, valamint a helyi árusok mind­egyike a készülő kápolnára aján­lotta fel a fesztiválon befolyt be­vételét. A polgármester elmond­ta: Párkányi Raab Péter angyal­szobra fogadja majd vendégeket az elkészült kápolnában, ahol Szurcsik János, Munkácsy-díjas festőművész alkotása díszíti majd a szárnyas oltárt. FOTÓ: GYURIÁN TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom