Nógrád Megyei Hírlap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

Az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699 Új Suzukik s^“' 99 000 Ft-ért " elvihetők az összeg tartalmazza ■ a forgalomba _ helyezési költséget is. 1 0 °/o önerőt A Ml FIZETÜNK ÖN HELYETT TeL: 06-20/9814-542. és lalkiscélié hiteleik csak önőkmek! T(HU32/52I-253,521-257. Együtt tovább jövet menet. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szabó Andrea Telefon: (35) 301-660 Délelőtt napos, délután felhős Idő. www.nogradmegyeihir1ap.hu e-mail: nmediaszerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu www.mindmegetle.hu www.kjskegyed.hu www.automotor.hu wwwastronethu MEDIAPARTNERUNK: Ejjet-nappal FM radio 100.4 9 "7 71215’901000" 06077 Erdőtüzek: dobogós helyen Nógrád Az erdő- és bozóttüzek gyakoriságát illetően Nógrád megye „előkelő” helyen áll az országban Ahogy közeledik a jó idő, egyre gyakrabban érezzük a kesernyés füstszagot, halljuk a tűzoltóautók sziréná­ját: ha tavasz, akkor elkövetkezett az égetés ideje. Vannak, akik a szabályokat szem előtt tartva minden óvintézkedést megtesznek, de sokkal többen fittyet hánynak a legelemibb biztonsági intézkedésnek: meg­gyújtják a tüzet, felügyelet nélkül hagyják, amely sokszor átterjed az erdőkre, épületekre, s utána csak az égnek meredő, feketére égett facsonkok, hamuvá porladt épületek jelzik a pusztítást. ken is égetéssel próbálnak meg­szabadulni a gazoktól: átlátha­tatlan füstfelhő nehezíti az au­tósok dolgát, amelynek sokszor súlyos baleset a következmé­Hegedűs Erzsébet Salgótarján. Az emberi felelőt­lenség nem ismer határokat: számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy az utak melletti területe- nye. Felújítják, kibővítik- Január elseje óta mai napig 130 vonulásunk volt - mondja Garami István ezredes, a Salgó­tarján Megyei Jogú Város Ön- kormányzat Hivatásos Tűzoltó­ságának parancsnoka. - A tűz­oltóság működése időjárásfüg­gő: az esős időben jobbára víz­szívatás, a száraz időszakban a tüzek adnak számunkra mun­kát. Sajnos, nagy szokás errefe­lé, hogy „gyufával” takarítják az erdőt, meggyújtják a legelőt, szántókat, nádasokat. Jelenleg még nincs tűzgyújtási tilalom, ezt akkor szokták elrendelni, amikor a tűzesetek száma or­szágosan nagyságrendekkel megnövekszik, csakhogy ad­digra legtöbbször már mindent leégetnek. Az ideális az lenne, ha a terüleüleg illetékes jegyző rendelhetné el a tűzgyújtási ti­lalmat, aki jobban áttekintheti, milyen intézkedést kíván w, it­teni időjárás. Az ezredes hangsúlyozta: tila­lom ugyan nincsen, de vannak hatályos jogszabályok, amelyek szabályozzák a tűzgyújtás feltét­eleit: égetni csak zártkertben le­het, az erdőkben a kijelölt tűzra- kó helyeken lehet tüzet gyújtani, (Folytatás a 3. oldalon Fotók az emlékházban M.I. Motora. Pozitív-negatív címmel Molnár Gáspár fotói tói rendeznek kiállítást a Tolnay Klári-emlékház kamaragalériájában. Megnyitják április 1-jén, szombaton 15 óra­kor, a képeket Skoda Éva festőmű­vész ajánlja az érdeklődők figyel­mébe. A tárlat április 20-ig napon­ta 11-től 16 óráig látható. Edit nénivel... Mihalik I. Salgótarján. Vidám felolvasó-dél- előtt lesz Edit néni könyvespol­ca címmel április 1-jén szomba­ton délelőtt a Balassi Bálint Me­gyei Könyvtár gyermekkönyvtá­ri részlegén. A foglalkozáson tré­fás történeteket, meséket, verseket hallhatnak majd a gye­rekek P. Kerner Edit előadásá­ban, s közben lehet rajzolni, fes­teni, zsírkrétázni. Személyi változások Az SVT-Wamsler ZrL eredménye­sen zárta a 2005-ös évet A már­cius 23-i közgyűlésén elfogadták a zrt. 2005. évi beszámolóját és többek között az alábbi személyi változásokról is döntöttek. Gressai Sándor, az igazgatóság eddigi elnöke a felügyelőbizott­ság tagja lett, Antali Károly a fel­ügyelő bizottságból átkerült az igazgatóságba. Az igazgatóság a közgyűlés után megtartott ülé­sén Antali Károlyt elnöknek és vezérigazgatónak választotta meg. Gressai Gábor általános ve­zérigazgató-helyettesként foly­tatja munkáját. Czékmán József pénzügyi vezérigazgató-helyet­tes 2006. március 23-án kilépett a társaságtól. Ezt a területet Lénárt Béla - eddigi stratégiai ve­zérigazgató-helyettes - vette át. Alsópetény. A helyi önkormányzat nyertes pályá­zatának köszönhetően április közepén megkez­dődnek a polgármesteri hivatal központi épületé­nek felújítási munkálatai. Az ifjúsági klub és a könyvtár átmenetileg egy önkormányzati épület­be „költözik”. A beruházás keretén belül kialakí­tanak házasságkötő termet, s két kisebbségi ön- kormányzat is kap egy-egy helyiséget. GUSZTOS LIBERÁLIS f vasárnapi f N0GRAD1 HÍRLAP tartalmából: Megtévesztő az országok elmebajnoksága Európában a németek a legokosabb nemzet, őket követik a hollandok és a lengyelek - állítja Richard Lynn, az Ulsteri Egyetem kutatója. Felmérése ránk nézve nem éppen szívderítő, hiszen a 23 országot rangsoroló listán a magyarok csupán a 14. helyen tanyáznak. Ám elkeseredni nem szabad, mivel a legintelligensebb embereket tömörítő hazai szervezet a Mensa HungarlQa felügyelő pszichológusa szerint a brit kutató kiindulópontja alapvetően téves... ACsipkerózsikák köztünk élnek Hófehérke, Csipkerózsika és Hamupipőke nem csak a könyvekben létezik. A VR cikkéből kiderül: a mesék gyönyörű hősei köztünk járnak, és ezt kutatások is igazolják. Madonna Kolbenschlag írónő ugyanis a tündérmesék ősképeiben vizsgálta a nemi szerepeket, elsősorban a nők sorsát, küldetését, lelkének pszichológiáját. A tündérmesék viselkedésmintái szerinte máig hatnak. Csipkerózsika álma és a vágyakozás ismerős a mindennapokból. SZDSZ *A FIATAL TARJÁN! POLITIKUS KÜZD AZ ALACSONYABB ADÓKÉRT, A KISEBB ÉS OLCSÓBB ÁLLAMÉRT, AZ EGÉSZSÉGÜGY RENDBETÉTELÉÉRT, AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ SZÉTVÁLASZTÁSÁÉRT. GUSZTOS PÉTER FELLÉP A POLITIKAI SZÉLSŐSÉGEKKEL SZEMBEN. KÍRVtSHŐI IRODA: FŐ TÍR 1. SMS: 20/266-5522, WWW.GUSZTOS.MU

Next

/
Oldalképek
Tartalom