Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-04 / 3. szám

2006. JANUÁR 4., SZERDA SPORTTÜKÖR Sikersportágunk a tájfutás Nógrád megyében a kilencve­nes évektől kezdődően a tájfu­tás az egyik legeredményesebb sportággá nőtte ki a magát. A nemzeti válogatottak sorát az időközben szerencsétlen bal­esetben elhunyt mátraszőlősi Kronvald Tamás (Color-Nova SE Pásztó) nyitotta meg, majd a szintén juniorkorú salgótarjáni Furtner István folytatta. Őt kö­vette a sorban a salgótarjáni Dornyayt képviselve Koós Diána és Pelyhe Dániel, akik közé idő­közben Koós Brigitta is társult. Ők mindhárman az idei első fél évben az új szövetségi kapitá­nyok jóvoltából ismét viselhetik a címeres mezt. Az meg külön öröm a sportág megyei hívei szá­mára, hogy a balassagyarmati Kovács Boldizsár mellett a salgó- tarj áni Fehérvári Zsolt elmúlt évi eredményeik alapján igencsak megdöngették a válogatottság­hoz vezető kapu ajtaját. Az elmúlt évtizedben nem­csak fiataljaink, hanem a már korosabb szenior korú 35 évtől felfelé tájfutóink is meghatáro­zói voltak az országos élmezőny­nek, sőt tavaly a salgótarjáni Fe­hérvári Péter és a pásztói Zentai József a nyílt lettországi Erdész Európa-bajnokságon a háromfős nemzeti váltóban külön-külön kategóriában ezüstérmet szerez­tek. Az országos szenior ranglis­tán dr. Mohácsy Tamás máso­dik, míg Zentai József harmadik lett kategóriájában. Fiataljaink mellett egyébként a korosabb versenyzőink sem maradtak ki címeres mez viseléséből, így dr. Mohácsy Tamás, Győri László, Pelyhe Dénes és Koósné Nagy Ju­dit is néhányszor nemzeti színe­ket képviselve állt rajthoz a ma­gyar-szlovák nagydíjon. Érde­kesség, hogy néhány tájfutó a kiegészítő sportágként művelt atlétikában is remek eredményt tudhat magáénak. A balassa­gyarmati Kovács Boldizsár mel­lett a tarjáni Fehérvári Zsolt, Koós Diána és Koós Brigitta rendszeres részvevői az orszá­gos mezeifutó bajnokságoknak. Közülük néhány éve még Pelyhe Dánielnek és tavaly Zentai Jó­zsefnek sikerült egy kismara- toni ob-t, illetve egy országos szenior mezeifutó-bajnokságot nyerni. Az elmúlt évek során Pelyhe Dániel ifjúsági Európa- bajnokságon elért ezüstérmes helyezése mellett a serdülőkorú Fehérvári Zsolt háromszoros er­dész Eb-bajnok, míg a mátrake- resztesi Erdélyi Gyula egyéni­ben és váltóban, míg Zentai Jó­zsef egyéniben szerzett Eb-cí- met. Itt kell megemlíteni, bár nem nógrádi egyesületet képvi­selve, de a salgótarjáni Dor- nyayban tájfutó dr. Mohácsy Ta­más is begyűjtött már magának erdész Eb-érmeket. Az meg már csak hab a tortán, hogy a megyé­ben a tájfutók voltak azok, akik közül eddig legtöbben képvisel­ték szőkébb hazánkat, Nógrád megyét világversenyeken. íme az eredményességi lista: Kron­vald Tamás (vb bronzérem), Pelyhe Dániel (ifi Eb ezüstérem), Nagy László (nem hivatalos mikrosprint vb ezüstérem), Furnter István (junior vb), Koós Brigitta és Koós Diána (serdülő Eb), Fehérvári Zsolt, Erdélyi Gyula, Zentai József (Eb arany­érem), Fehérvári Péter (Eb ezüst­érem). Rajtuk kívül Európa-baj- nokságok és világbajnokságok indulói között voltak: Kovács Gá­bor, Kovács Boldizsár Kovács Pé­ter, Kovács Zoltán (Bgy. Medosz), Hugyecz Zoltán (HUFEZE SK- Pásztó). Bodnár a Salzburgé A holland Roda Kerkradétől az osztrák labdarúgó-bajnok­ságban második Red Bull Salz­burghoz szerződött Bodnár László. A 26 éves, 31-szeres vá­logatott hátvéd 2009-ig szóló megállapodást írt alá új klubjá­nál. A váltás előzménye, hogy Hollandiában kegyvesztett lett Huub Stevens vezetőedzőnél, ugyanis hat mérkőzésre eltiltot­ták, mivel múlt kedden lefejel­te a Den Haag egyik játékosát, s ezért kiállították. „A magyar válogatott alapembere minden­képpen fontos erősítést jelent a számunkra” - jelentette ki Kurt Jam, az osztrák gárda trénere. Még hármat kell aludni 14. jótékonysági nemzetközi öregfiúk labdarúgó Gabora-gála A 14. jótékonysági terem-labdarúgótornát január 7- én, 11.30 órától rendezik meg a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. A viadalon ezúttal is egykori kiváló labdarúgók lépnek majd parkettre. A ked­vezményezett iskola ezúttal a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium lesz. gál Elemér vezetésével. Értékes tombola - 200 forintba fog ke­rülni - díjak lesznek kisorsolva. A hagyományoknak híven, ez­úttal is lesz sportereklye-árve- rés, mégpedig a magyar kenu­válogatott jóvoltából kettő is. Az Az előző gálán is remek mérkőzések voltak A nyolc csapatot két csoport­ba sorolták. Az A-ban lesz a Fe­rencváros, Tatabánya, Debre­cen és Dunaszerdahely (szlo­vák), míg a B-ben a Pannonbau- Herz Vasas, az MTK, a Video­ton és Nógrád megye váloga­tottja szerepel. Az első bemuta­tó mérkőzésen a Gyöngyös öregfiúk játszik Coca-Cola vá­logatottal. A gálameccsen a Gabora Team az olimpiai, világ- és Európa-bajnokokkal érkező magyar kenuválogatottal fog megmérkőzni. Gabora János főszervező el­mondta, nagy segítség számára, hogy az elmúlt évek támogatói­ra ezúttal is számíthat. A Sal- gósped Kft. tulajdonosai, Kesz- ler Árpád és Molnár Mária az előző gálához hasonlóan most is biztosítja neki a szervezéshez az alapfeltételeket. Mint minden évben most is támogatásukról biztosították őt városunk politi­kusai, Puszta Béla, Boldvai Lász­ló, Dóra Ottó, Becsó Zsolt és Gusztos Péter, de sorolhatnánk tovább a neveket. A kedvezmé­nyezett iskola igazgatónőjével, Székyné dr. Sztrémi Melindával és a szülői választmánnyal a mi­nél sikeresebb rendezvény ér­dekében dolgoznak. A biztonságra ezúttal is a Red Scorpions Security ügyel, Czene egyik Sáfrán Mihály lapátja lesz, mellyel 2003-ban ifjúsági világbajnok lett Japánban, vala­mint a kenuválogatott dedikált meze kerül kalapács alá. A be­lépőjegyek, melyek egységesen 1200 forintba kerülnek, Salgó­tarjánban, a Pancho palacsintá- zóban (Erzsébet tér 6.) és a ked­vezményezett iskolában, a Bo­lyaiban vásárolhatók meg. ■ Balogh Tibor Nógrádiak is indultak síelés Magyar Kupa 1. forduló, Ausztria A közelmúltban a Magyar Kupa-sorozat nyitófor­dulójával a salgótarjáni Petőfi DSE sportolói számára is elkezdődött a síszezon. Az ausztriai Kreischberg- ben lebonyolított viadalon a mieink óriás-műlesiklás­ban és síkrosszban is rajthoz álltak. A versenysorozatban az egyes versenyeket külön is értékelik, és a végén az összetettben a leg­jobbakat díjazzák majd. A buda­pesti versenyzőkkel szemben a mieink lépéshátrányból indul­tak, hiszen ők e verseny előtt idén még nem síeltek. Az iga­zolt indulók közt Varga Bence el­ső szezonját kezdte meg, míg Hatházi Péter első amatőr idé­nyének vágott neki. A nyitónap óriás-műlesiklá­sánál a szörnyen jeges, nagyon technikás és meredek pályán előbbi síző meglepően jól telje­sített, és a legjobb vidéki indu­lóként a harmadik helyet sze­rezte meg. Csapattársa is jól kezdte futamát, de a táv vége fe­lé leesett az egyik léce, és végül a hatodik helyen ért célba. Ha nincs ez a malőr, ő is a dobogó­ra léphetett volna. A következő napon aztán a két fiatal a sí­krosszal is megismerkedett. A hármas ugratókkal, és a helyen­kénti ötméteres repülésekkel telitűzdelt pályán egyszerre né­gyen indultak egy futamban, így a lökdösődésnek is nagy szerep jutott a továbbjutó he­lyek megszerzésénél. A két tarjáni még soha sem vett részt ilyen versenyen, így nagy remé­nyek nélkül, csupán a kaland kedvéért indultak és csak ép­ségben célba akartak érni. En­nek ellenére mindketten elju­tottak a harmadik fordulóba, sőt Bence a döntőbe is bekerült, ahol a rajt után második volt, ám versenytársa bukását ki­használva végül megnyerte a versenyt. Hatházi Péter saját korcsoportjában az ötödik lett. A két nógrádit ezután a Holló Miklós edző vezetésével a festői Ramsauban edzőtáborozó fővá­rosi Vasas csapata fogadta be egy négynapos táborozásra, ahol napi két edzésen kellett helytállniuk. ■ B.L. SPORTTURMIX Növekvő bevétel A következő szezontól az eddigi 16 millió helyett 25 millió eurós részesedést kap évente a bajnoki címvé­dő Bayern München a lab­darúgó Bundesliga televízi­ós jogdíjából. A jelentős nö­vekedés annak köszönhető, hogy a 200ó-2007-es idénytől a jogdíj összege évi 300 millió euróról 420-ra emelkedik. Ezenkívül a Né­met Labdarúgó Liga (DFL) új elosztási rendszert dolgo­zott ki: az összeg 75 száza­lékát az előző három év eredményei alapján osztják szét a klubok között, a ma­radék 25 százalék felosztá­sát pedig az éppen befejező­dött bajnokság sorrendje határozza meg. Az elmúlt években valamennyi egye­sület egyformán részesült a televíziós jogdíjakból. Torino készen áll- Torino a legjobban felké­szült a téli olimpiára és sike­rült leküzdenünk a pénz­ügyi gondokat - jelentette be Valentino Castellani, a február 10. és 26. között sor­ra kerülő ötkarikás játékok szervezőbizottságának (TOROC) elnöke. „A város már nagyon várja, hogy vég­re elkezdődhessen az olim­pia. Az előkészületek véget értek, hat évet dolgoztunk, most pedig készen állunk egy rendkívüli játékokra” - mondta a TOROC vezetője. Az élen végeznének A Német Olimpiai Bizottság elöljárói akkor lennének elégedettek, ha a 170 ver­senyzőből álló küldöttségük az éremtáblázat élén végez­ne a februári torinói téli olimpián. - Az a célunk, hogy elsők legyünk a nem­zetek versenyében, és így újra bizonyítsuk, hogy Né­metország nagyon erős a té­li sportágakban - jelentette ki Klaus Steinbach, a szervezet elnöke. Újoncként elmaradtak a várakozástól TEKE NB II, Északkeleti csoport - Mérlegen a Bátonyterenyei Teke Klub Az NB II Északkeleti cso­portjában szereplő Bátonyterenyei Teke Klub csapata a tizedik, vagyis az utolsó helyről várja a tavaszi folytatást. Az ed­dig lejátszott tizenegy mérkőzésből, három győ­zelem és nyolc vereség a mérlegük. A csapat sze­repléséről Kelemen Imre szakosztályvezetővel be­szélgettünk.- Mi volt a célkitűzés és mit tett, illetve tesz érte az egyesület?- A csapatunk kétévi NB III-as szereplés után - talán túl hamar - jutott fel a magasabb osztály­ba, ezért elsősorban a bennma­radás volt a fő célkitűzés. Helye zésben kifejezve az 5-8. hely va­lamelyikének megszerzését ter­veztük. A játékoskeretünk - 13 igazolt játékos - tudása alapján az NB Il-es osztálynak megfele­Kelemen Imre szakosztályvezető lő. Leigazoltuk Horváth Sándort, a Nádújfalu NB I-es csapatától. További igazolási terveink között még egy játékos szerepel, aki ha­zai kötődésű. Rendelkezünk két ifjúsági korú játékossal, akik bármikor bevethetők a felnőttek között is.- Miként értékeled a csapat őszi szereplését?- A bajnokság kezdete előtt több magasabb, vagy hasonló osztályban lévő csapatok ellen értünk el jó eredményeket. En­nek ellenére a rajt nem úgy si­került, mint ahogyan tervez­tük. A magasabb osztály köve­telményeitől, elvárásaitól két- három játékosnál egyéb jelle­gű (családi, munkahelyi stb.) gondok miatt a játékuk elma­radt a tudásszintjüktől. Bízom benne, hogy a tavaszi fordulók folytatásakor ilyen jellegű gon­dok nem lesznek és meg tu­dunk felelni a kitűzött célnak. Úgy gondolom, hogy a csapat, ideális körülmények biztosítá­sa mellett - melyet ezúton is köszönünk a csapat támogató­inak - edzéslátogatása megfe­lelő, nagyon jó a csapatszellem és a csapategység, ami segít­heti a kitűzött célunk elérését.- Hogyan tovább?- Az eddigi mérkőzéseken nem játszottunk alárendelt sze­repet. Több összecsapáson lett volna esélyünk pontot, ponto­kat szerezni - csak a fentiek­ben említett gondok miatt - ez nem sikerült. Némely esetben még a szeren­cse is elpártolt tőlünk. Az NB li­es tagsághoz az esély továbbra is megvan, ehhez meg kell szerez­nünk a nyolcadik helyet. Január végéig heti egy, februártól heti két edzéssel készülünk a tava­szi rajtra, továbbá részt veszünk a téli szünetben több más egye­sület által szervezett torna, illet­ve kuparendezvényeken. ■ Balogh T. A számok tükrében Az állás 10. Bátonyterenye 11 3 0 8 31-57 6 Mérkőzésről mérkőzésre A Bátonyterenye a bajnoki találkozókon az alábbi eredményeket érte el. 1. forduló: Egri Szé­chenyi (idegenben) 1 -7,2. Egri Nyomda (otthon) 1-7, 3. Gázművek (i) 1-7, 4. Sárisáp (o) 8-0, 5. Salgó-Sík (i) 2-6,6. Vegyterv (i) 1 -7,7. Dorog (o) 5-3, 8. Postás (i) 2-6,9. Sajóbábony (o) 2-6,10. Salgó-Sík (o) 6-2,11. Sárisáp (i) 2-6. A játékosok átlaga, mérkőzés, pont Kómár Tamás 478,4 átlag, 10 mérkőzés, 6 pont, Nagy Péter 488,9/4,5/2, Horváth Sándor 490,1/10,5/ 4, Kecskés Kálmán 479,5/0,5/1, Huber István 494,8/ 9/4, Bablena Gábor 497,5/11/5, Csépe János 471,8/6/2, Nagy Gábor 448,4/2,5/0, Gecse Zoltán 441,7/3/0, Csőri Lász­ló 401/1/0, Kecskés Ádám 487/2/1. A csapat átlaga:2897,7 fa, 11 mérkőzés, 6 pont Hazai pályán ütött legtöbb csapatja: 3064 fa a Sárisáp ellen. Idegenben ütött legtöbb csapatfa: 3106 fa (Salgó-Sík). Legnagyobb arányú csapatgyőzelem 8-0 (Sárisáp). Legtöbb nagyarányú vereség: 7-1 (4 al­kalommal), 6-2 (4 alkalommal). Legtöbb egyéni pontot szerezte: Kómár Tamás 6 pont, 10 mérkő­zés. Legtöbb fát hazai pályán ütötte: Nagy Péter 528 (Sárisáp). Legtöbb fát ütötte idegenben Kómár Tamás 558 fa (Salgó-Sík). Legtöbbször 500-on fe­lüli dobó: Bablena Gábor, Kómár Tamás (4-4 al­kalommal). Legjobb átlagot elérő játékos: Bablena Gábor 497,5 fa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom