Nógrád Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 280-304. szám)

2005-12-30 / 303. szám

Chevrolet modellek 0 Ft befizetéssel 310 000 Ft engedménnyel!* ‘Flottakedvezménnyel és ajándék klímával. A részletekkel várjuk szalonunkban. Az akció 2005. december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. Chevrolet Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135. Tel.: 32/441-255, 440-539 Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! Tel: 32/521-248. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK Júlia Telefon: (32) 416-455 /X Erős szél, sok csapadék, amely többnyire hó. KATTINTSON RA! www.nogradmegyeihiiiap.hu email: nmedia5zerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu www.mindmegette.hu www.kiskegyed.hu www5utomotor.hu www.astronet.hu éiiekiappal Nógrádban FM radio ioű.4 www.radkrfocus.hu Nyerőszámok Első számsorsolás: 12,18,21,24,27,28,35 Második számsorsolás: 1,8,10,16,19,23,35 Nyeremények Telitalálatos szelvényt az 52. játékhéten nem találtak, a hatosokra egyenként 134 821, az ötösökre 3545, a négyesek­re 739 forintot fizetnek. 9 "7 71215"9 01000" 053 03 Még a kutya is világgá megy... Salgótarjánban felkészült szakemberek segítségével választhatunk a pirotechnikai látványosságokból Juhász Anita Szilveszterkor ismét csak ti­los lesz a petárdázás. Csupán csak néhány, úgynevezett „kis tűzijáték” (amely hanghatása minimális) használható majd. Ezeket december 28-tól 31-ig meg lehet vásárolni több helyen, például nagyobb áruházak par­kolóiban is. Persze csak azok­nak, akik betöltötték már 18-ik életévüket. Ilyen pirotechnikai eszköz többek között a szikra- szökőkút, a tűzforgó, a vulkán vagy a vezetőpálcás rakéta. Ze­nélő virágot, tortára rakható gyertyát, pattogó effekteket már a 14-ik életévüket betöltötték is vásárolhatnak. Persze, hiába, hogy már 28-tól kaphatóak a kis tűzijáték termé­kek, felhasználni csak szilveszter napján, este hat órától hajnali ha­tig lehet. Az utána megmaradt eszközöket a forgalmazónak visz- sza kell juttatni, mivel birtoklá­suk szabálysértésnek minősül. Információink szerint tavaly országszerte csak pár ember volt, aki visszavitte a megma­radt pirotechnikai eszközöket. A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság sajtóreferensétől, Kalácska Ferenc őrnagytól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy december 28-án késő délutá­nig az igazgatóság területén működő öt átkelőhely - Balas­sagyarmat, Ipolytarnóc, Let- kés, Parassapuszta és Salgó­tarján - egyikén sem került sor intézkedésre azért, mert valaki tiltott pirotechnikai esz­közöket szeretett volna átvinni a határon. Nógrád megye. Közeledik a szilveszter. A trombitaszó mellett a petárdázás is jellemző az éjszakáján, sőt, már napokkal ezelőtt megkezdték - nem túlzás azt állítani, hogy országszerte - a petárdázást. Az év utolsó napján nagyon sok eb megy „világgá”, ugyan­is ők sokkal érzékenyebbek a durrogtatásra, mint más állatok. Ráadásul a pirotechnikai eszközök kö­zül nagyon sok tiltott van, amelyek megtalálása után az illetékes hatóságok akár 100 ezer forintos pénz­bírságot is kiszabhatnak. Tűzijáték csak a kijelölt helyen Közel két hónapnyi ügyintézés után kapta meg az engedélyt Zubó László vállalkozó, a pirotechnikai eszközöknek minősülő tűzijátékok négy napig történő árusítására. A hatóságok, Salgó­tarjánban a volt SBTC-klub melletti területet is alkalmasnak tar­tották az ideiglenes lerakat üzemeltetésére. Az árukészlet éjsza­ka is őrzött, zárható vaskonténerben van tárolva és a fizetés után egy volt profi tűzszerész magyarázza el mindenkinek az eszköz szakszerű használatát. A konténer melletti sátorban csak bemu­tatóeszközök segítségével lehet eldönteni, hogy kinek mire is van szüksége a hajnalig tartó partikhoz. A volt tűzszerész szerint, az egyik legfontosabb dolog, hogy mindenki tanulmányozza át tü­zetesen, a minden egyes termékhez mellékelt magyar nyelvű használati utasítást és tartsák is be azokat. Vegyék figyelembe a környezetet, mert egy fákkal borított udvarban, a rakéta ugyan­úgy visszaeshet, mintha erősáramú vezetékek alól indítják a lát­ványosan sziporkázó eszközöket. Szobában senki se próbálkoz­zon még ablak mellett sem. Gyurián Pénztárgép­felhasználók figyelmébe! APEH által előírt 2005. évi pénztárgép-adómemória kiíratást és 2006. évi áfa-átállítást a szerviz előírt bizonylatolással 2006. január 1-jétől március 31-ig végzi. Ajánljuk szolgáltatásainkat! Salinfot Bt. APEH OPTTB. 525. SZ. Pénztárgép Szerviz 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. u. 10. Telefax.: 32/423-589. Mobil: 20/936-2006. Szociális jelzőrendszer Bábnyterenye. a kistérség terü­letén az idén született meg az elhatározás: létrehozzák a szoci­ális jelzőrendszer-hálózatot. Az idős emberek, a szociálisan rá­szorulók, a betegek, az ápolást igénylők körét az érintett önkor­mányzatok illetékes szakembe­rei, alkalmazottai már felmér­ték, így a térségben mintegy 550 emberről van szó. A közelmúltban megszüle­tett a megállapodás a rend­szert kiépítő céggel, így követ­kező lépésként a többcélú tár­sulás, valamint a polgármes­teri hivatalok dolgozói szemé­lyesen keresnek meg minden érintettet, hogy pontos képet kapjanak minden egyes ember helyzetéről. A részletes adat­lap tartalmaz minden olyan in­formációt, amelyek szüksége­sek a gyors intézkedésekhez. Ezért ezúton is kérik a felmé­rést végzők a bizalommal és türelemmel párosuló együtt­működést. A minél gyorsabb és hatéko­nyabb munka érdekében úgy­nevezett vonuló szolgálat mű­ködését is tervezik, ami a sür­gősségi ellátás biztosításához szükséges eszközök, gépek, gépkocsik beszerzését, telepí­tését is jelenti. A jelzőrendsze­res hálózatban a szociális szfé­rában dolgozó szakemberek, a házi gondozásban tevékenyke­dők, ennél fogva helyismeret­tel és már meglévő, kapcsolat­tal rendelkezők kezdik majd meg munkájukat. SZIGETEK A 22-ESEN SágÚjfaiu. A közlekedés biztonsága érdekében forgalmi lassító szi­geteket alakítottak ki az elmúlt hetekben a 22-es főút települési sza­kaszán. A befejező munkálatok még hátravannak, ezelo-e ugyan­is a jövő évben, azután kerítenek sort, ha a gyalogosközlekedéssel kapcsolatos helyi elképzeléseket megvalósítják. A faluvezetés egy­részt járdaépítéseket tervez, másrészt 2006-ban szeretné megépí­teni a szennyvízcsatornát, amely útburkolati bontással fog járni. ELBjJCSÚZIjj A KÉPVISELŐ Visszavonul a közszerep­léstől Cserháti József (ké­pünkön balra), s 2006-ban már nem jelölteti magát képviselőnek. A baglyasi művelődési ház december 29-i összejövetelén elbú­csúzott a civil szervezetek­től a képviselő, s mint mondta: ez az utolsó év vé­gi program, amelyen köz­szereplőként részt vett. A város és benne Baglyasalja elmúlt 16 évét bemutatva és értékelve egy 50 perces filmet vetítettek le a jelen­lévőknek, amelynek anya­gát a salgótarjáni tv archí­vumából válogatták össze. ^7Y\ ■■ ■ ■ ■ — ■«■, ff- -W «T** '/D/dTA: az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699-- *-------------------------------------—- . . ..W-. ............ — ----------------------------------4 .---------------------------------------4 I tt Salgótarján, Magyarország! Január 7-én elindulunk. 977121590100005303

Next

/
Oldalképek
Tartalom