Nógrád Megyei Hírlap, 2004. október (15. évfolyam, 229-252. szám)

2004-10-01 / 229. szám

Ügyeletes újságíró: Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS + 17 ■ A ködfoltok feloszlása után napos idő lesz. Gyen­ge, változó irányú szél fúj. A 1 hőmérséklet délutánra 17 | késő estére 10 fok köré vár- I ható. Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu i Médiapartnerünk: FM radio 100.4 www.radiofocus.hu Skandináv lottó: ELSŐ SZAMSORSOLAS: 2,22, 27, 29, 30, 31, 33 MÁSODIK SZÁMSORSOLÁS: 3, 5, 8,14,15, 20,25 NYEREMÉNYEK: 7 találatos szelvény nem volt, 6 találatos szelvény 65 darab, nyereménye 215 813 forint, 5 találatos szelvény 3094 darab, nyereménye 4534 forint 4 találatos szel­vény 48983 darab, nyeremé­nye 764 forint. Illlllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll 9771215901000 02229 Telepítés, pontycsemege Nőtincsen három hét végén összesen 50 má- mmu zsa, átlagosan két kilo- otóai gramm súlyú ponty kerül a tóba, míg a salgótarjáni Tóstran­don már egy igényes uszonyos, egy nyolckilós kői ponty is horogra akadt HÁR0MKÖ TAKARÉKSZÖVETKEZET Ernái lakossági Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. számlabetét. Együtt tovább v W jövet menet Ma: Orosházán az SKC A Salgótarjáni KC NB I/B-s férfi és női kézilabdacsapata 1 mmn az elmúlt fordulóban hazai pá- oMas lyán magabiztos játékkal meg­érdemelt, nagy arányú győzelmet ara­tott. Ma a férfiak Orosházán, míg a nők szombaton Gyulán lépnek pályára. Színváltós autók az utakon? Huszár János és lia nagy terveket dédelgetnek, most már a megvalósításon a sor: ezentúl ugyanaz az autó akár több színben is pompázhat _______________fotó, maó neon Gyerm ekkorom egyik legnagyobb kedvence a színváltós autó volt. A meleg hatására lilára, míg hideg hatására világoskékre színeződő kisautók korában senki gondolni sem mert arra, hogy valaha nagyban, kézzel foghatóan is megvalósulhat majd egy működő „színváltós autó”. Pedig közel járunk hozzá... Mizserfa Huszár János és fia, Péter azt mondják: megtalálták a megol­dást arra, hogy akár néhány má­sodperc alatt megváltoztassuk autónk színét. Az üzletkötő fel­találó és tizenéves fia évek óta dolgozik már különböző talál­mányokon - legutóbb éppen a színváltós autón. Az eljárás alapját nem akar­ták elárulni, abban azonban biz­tosak, hogy lenne igény egy ilyen találmányra. Képzeljük csak el: egy esküvőre fehér, egy temetésre fekete autónk lehet anélkül, hogy átfestetnénk - mondja a feltaláló. Az átalaku­láshoz alig néhány másodperc szükséges és akár több száz színárnyalatból is választhat a tulajdonos.- A találmány, amelyen fiam és én is rengeteget dolgoztunk, elméleti síkon már tökéletesen működik, most már ott tartunk, hogy támogatókat keresünk és megpróbáljuk felvenni a kapcso­latot az autógyártókkal, hogy le­gyárthassuk a prototípust - mondta el Huszár János. - Tisz­tában vagyunk vele, hogy meny­nyire nagy jelentőségű dolog van a kezünkben és büszkék va­gyunk rá, hogy ha az ötlet műkö­dik, akkor azzal Magyarország­nak, Nógrád megyének és lakó­helyünknek, Mizserfának is hír­nevet szerezhetünk. Sajnos az egyik legnehezebb feladat, hogy anyagi forrást, támogatót szerez­zünk, még hátravan, de az eddi­gi tárgyalásokon úgy tűnt, öröm­mel és érdeklődéssel fogadták az ötletet - újságolta a feltaláló. Természetesen amennyiben az ötlet élet- és működésképes­nek bizonyul, akkor is jó néhány új problémával kell szembenéz­niük a gyártóknak, hiszen az ér­vényes jogszabályok értelmében ma Magyarországon egy színát­írás több ezer forintba kerül. S akkor még természetesen ott a másik kérdés: milyen szín kerül a forgalmi engedélybe? A feltalá­lók azonban bíznak az ötlet sike­rében és abban, hogy a nagy au­tógyárak is látnak majd fantáziát a forradalmi újításban. Apa és fia egyelőre várja a tá­mogatók, vagy ismeretséggel rendelkezők segítségét a 20/482-9761-es telefonszámon, hogy nekikezdhessenek a nagy ötlet kivitelezéséhez. CSÖRGŐ B. Személyi döntések SZÉCSÉNY A megyei önkormányzat köz­gyűlése tegnap közmeghallga­tással egybekötött ülést tartott a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár kamara­termében. Dóra Ottónak, a köz­gyűlés elnökének megnyitója után dr. Serfőzőné dr. Fábián Er­zsébet, Szécsény város polgár- mestere köszöntötte a közgyű­lést, amely a 2002-es választáso­kat követően második alkalom­mal tartott kihelyezett ülést a városban. A polgármester asz- szony elmondta: a város több szállal kötődik a megyei köz­gyűléshez, a programjaikat együtt valósítják meg. Dóra Ottó jelentést adott a testületnek az elmúlt ülésen ho­zott határozatok végrehajtásá­ról, a két ülés között történt főbb eseményekről, az átruhá­zott hatáskörökben hozott (Folytatás a 3. oldalon) Biciklist gázoltak Bátonyterenye Tragikus baleset történt tegnap délután Kisterenye belterületén: a helyi általános iskola közelében egy téglát szállító nyergesvontató elgázolt egy kerékpárost. A közép­korú, kisterenyei nő a helyszínen életét vesztette. Lapzártakor a rendőrség még vizsgálta a baleset körülményeit. Két zsűri Salgótarján Október másodikén összeül a fotóklub. Reggel kilenctől zsűrizik az észak-magyarországi fotómű­vészeti szemle képeit, déltől az er­délyi fotópályázatra beérkezett anyagokat, egy órától szakmai szemináriumot tartanak a József Attila Művelődési Központban. Már két ízben is beszámol­tunk lapunk hasábjain a vöröscsillag-ügyről, annak következményeiről. A szep­tember 22-i számunkban megjelent írásunkban azon­ban nem tudtuk megszólal­tatni Sisák Imre országgyű­lési képviselőt, Pásztó pol­gármesterét, aki a cikk meg­jelenése után a következő nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe. NMH-infomáció- Nem lehet a XXI. században elbagatellizálni azt, ha valaki egy karácsonyfára, vagy bárhová a tiltott önkényuralmi jelképek közül bármelyiket közszemlére teszi - áll Sisák Imre nyilatkoza­tában. - Aki úgy gondolja, hogy ez egy nevetséges ügy, annak ajánlom figyelmébe Konrad Löw: A kommunista ideológia vörös könyve című művét, amelyben a 17. oldalon szembe­sülhet azzal az olvasó, hogy a vörös csillag árnyékában száz­millió emberéletet pusztítottak el. Az ötágú vörös csillagot nem lehet a betlehemi csillaghoz ha­sonlítani, hiszen a Jákob csilla­gaként is említett betlehemi csil­lag nem ötágú, hanem nyolcágú és fénycsóvája van. A színe pe­dig nem piros, nem vörös, ha­nem arany, vagy sárga színű - vélekedik a honatya, hozzátéve: - Amikor ismeretlen tettes el­len megtettem a feljelentésemet 2003. december 19-én, akkor a Bátonyterenyén közszemlére tett piros fénnyel kivilágított több mint egy méter átmérőjű sza­bályos vörös csillag okozta meg­botránkozásom vezetett ezen lé­pés megtételére. Karácsonykor (Folytatás a 2. oldalon) TŰZZOMÁNCOK, ÖSELEMEKBŐL. Strohner József képzőművész tűzzománc képeiből nyílt kiállítás csütörtökön Salgótarjánban, a Bolyai János Gimnázium Derkovits Gyula Iskolagalériában. A tárlatot B. Gedeon Hajnalka ajánlotta a diákok és a vendégek figyelmébe. Az alkotó is beszélt a képeiről: mint mondta, a tűzzománcok születése az alkotó gon­dolaton túl az őselemeknek köszönhető. Képünkön az iskola megnyitóműsorának részlete, illetve B. Gedeon Hajnalka és Strohner József _ __ _ fotói -án M agánügy-e a vörös csillag?

Next

/
Oldalképek
Tartalom