Nógrád Megyei Hírlap, 2003. augusztus (14. évfolyam, 177-201. szám)

2003-08-01 / 177. szám

Médiapartnerünk: FM radio ioo.4 tgCCX NogradOan! www.radiofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK lAfqiyjiSTjl aur< eat «Haiyak. Pulykamell roston vörösboros-gyömbéres szilvamártással, párolt rizzsel Sfel-gfM. ; »S. Iff,: ■ V ■■■. . 7 & 7: ': Időjárás ■ A többször erősen megnö­vekvő felhőzet mellett egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. A nedves, labilis rétegzettségű levegőben ma még többfelé várható zápor, zi­vatar. Az északi szél gyakorta megélénkül, időnként megerő­södik. Fokozatosan melegszik az idő, ma már 30 fok is lehet. Kettős fronthatás várható. A közlekedést ma is többfelé ne­hezítik vizes, nedves útsza­kaszok. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: Szeles Enikő Tel.: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihiiiap.hu .-áflu V www.vilaggazdasag.hu www.mindmegette.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronet.hu www.gyongy.hu Skandináv lottó NYERŐSZÁMOK: Első számsorsolás: 5,12,14,18, 22, 24, 25. pMásodik számsorsolás: 1,10, 17, 21, 25, 27, 29. NYEREMÉNYEK: 7 találatos szelvény nem volt, ■ a 6 találatosok nyereménye ■ 139 210, az 5-ösöké 3189, a 4- 8 eseké 667 forint. 9V71215"901000 03177 Csodát műveltek a fával Tegnap, ha az időjárás nem szólt 3 volna közbe az előző napokon, m akár fel is állíthatták volna a I oWßl kisterenyei fafaragótáborban elké­szült játszótér elemeit. Szinte minden elké­szült, amit a rendező önkormányzat, az emlékbizottság és az alkotók elképzeltek. HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Egyedi Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. Elmaradtak a célkitűzéstől A labdarúgó megyei I. osz- IM tály 2002-2003- oiüei as bajnoki évad­jában a Mátranovák csapa­ta a kilencedik helyen zárt. Ősszel Stark János, míg ta­vasszal Tóth Miklós irányította az együttest. UTOLSÓ MERÜLÉS. Záró napjához érkezett a salgótarjáni Gagarin Általános Iskolában hetedik alkalommal megrendezett úszótábor, amely nagy népszerűségnek örvendett mind a gyerekek, mind a szülők körében. Aki lemaradt, ne bánkódjon, a szervezők minden nyáron megis- métlik a vízisulit. (Cikkünk a 12. oldalon)_______________ _______________ _______________ fotó, gyumán tibor T óparty Nőtincs Augusztus másodikán, a fes­tői környezetben fekvő tó part­ján kitűnő esti szórakozási lehe­tőséget kínálnak a szervezők. A „kapunyitást” este hatkor tart­ják, hétkor Roy és Ádám-koncert lesz. A belépőjeggyel vacsorát is igénybe lehet venni. Lesz tom­bola, melyen mobiltelefon vár fődíjként a szerencsésre. A haj­nalig tartó bált csak a tűzijáték fogja éjfélkor megszakítani. ■ Salgó évszázadai Salgótarján A Nógrádi Történeti Múze­um és a Kincstári Vagyoni Igaz­gatóság rendezésében augusz­tus 1-jén 11 órakor kezdődik a Nógrádi Történeti Múzeumban a „Salgó várának évszázadai” cí­mű kiállítás megnyitója. Kö­szöntőt mond Boreriszki Ervin, a Nógrád Megyei Önkormány­zat Közgyűlésének alelnöke, a kiállítást Feld István, a Miskolci Egyetem tanszékvezető docen- se nyitja meg. __________■ P álinkás jó reggelt kívánunk! Életidegen törvény, amelyet minden főzdésnek végre kell hajtania Régi magyar szokás a pálinkafőzés. Kultúránk, hagyománya­ink szerves részét képezi, hiszen a nagy falusi lagzik, a disz­nótorok és vendégség alkalmával, mi más kerülhetne az asz­talra étvágygerjesztő gyanánt, mint a nagyszülők által gondo­san elkészített és féltve őrzött hazai pálinka. Nyári örömök Balassagyarmat NMH-Információ A külföldiek csodájára járnak a magyar „tüzes víznek”, s ha iga­zi magyar sajátosságot szeremé­nek ajándékként, akkor a gulyás receptje és a fűszerpaprika mellé szívesen csomagolnak egy kis há­zi pálinkát is. Az új jövedéki tör­vény hatására azonban, megpe­csételődni látszik a pálinka sorsa. „A jövedéki adótörvény vég­rehajtásáról szóló rendelet ez év január elsejétől hatályos módo­sítása szerint a pálinka szárma­zási igazolvány érvényességét a tárolás helye szerint illetékes vámhivatal a bérfőző kérelmére kétévente meghosszabbíthatja. Ennek feltétele, hogy a szárma­zási igazolványon feltüntetett fajtájú és szeszfokozatú pálinka a bérfőző birtokában található és azonosítható. A pálinka el­idegenítésére vonatkozó szabá­lyok is változtak. A bérfőző ugyanis a bérfőzött pálinkát közvetlen fogyasztásra nem ide­genítheti el, tehát az eddig meg­szokott és elterjedt ajándékozás sem megengedett ”- olvashatjuk a VPOP sajtóközleményében. (Folytatás a 2. oldalon) Ma, augusztus 1-jén folyta­tódik a városban a Mikszáth Kálmán Művelődési Köz­pont lakótelepi játékdél- után-sorozata. Az ezúttal a Május 1. utcában megrendezett vidám összejöve­telen lesz aszfaltrajzverseny, kispályás foci, különféle ügyes­ségi versenyek, úgymint ugró- kötelezés, hulahoppozás, majd pedig „Turka, a táncoló kecske” szórakoztatja a közönséget a Le­vendula Színház előadásában. Augusztus 8-án Diákkorzó el­nevezéssel, a múltidéző prog­ram keretében szabadtéri szín­házat, utcabált rendez az intéz­mény a Teleki utcában. Előzőleg a görög kultúra és konyha rejtel­meibe nyerhettek bepillantást az érdeklődők, ez alkalommal pedig magyar ízekkel csábíta­nak mindenkit, még kapros tú­rós lepényt is osztogatnak. Ezekre a rendezvényekre a belé­pés természetesen ingyenes. Folyamatosan megtekinthető a Horváth Endre Galériában a művelődési központ nyári tárlata, (Folytatás a 2. oldalon) Fejlesztési alap szükséges Fiatalok a múzeumkertben A múzeumkertben szorgoskodott a napokban a szécsényi fi­atalok egy része. Hasznosi Márk, a Fiatalok Szécsényi Egye­sületének szóvivője elmondta, pár héttel ezelőtt járt a mú­zeumban, s látta, hogy annak kertjében és környékén bőven akad tennivaló. Felajánlotta a múzeum igazgatójának egye­sületük segítségét. Szécsény Salgótarján Alig egy évvel kormányváltás után az emberek Nógrád me­gyében is a becsapottság érzé­sével néznek szembe az ígére­tek teljesítése helyett a Medgyessy-csomaggal - jelen­tette ki Salgótarjánban tegna­pi sajtótájékoztatóján Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő. Mint mondta, az MSZP-s kormány rossz gazda­ságpolitikájának következ­ménye a lakosságot fájdalma­san érintő korrekció.- Új adónemek bevezetése, adó­emelések, a lakáshitelek adóked­vezményének megszüntetése, ár­emelések jelenítik meg 2004-ben a kormány által ígért „jóléti” rend­szerváltást - hangsúlyozta Becsó Zsolt. - A Medgyessy-csomag az adófizetők zsebéből évente több tízezer forintot vesz el. A képviselő szerint az elmúlt egy év során az MSZP-s nógrádi politikusok gyenge érdekérvénye­sítő tevékenysége miatt kikerült megyénk a kormány és a kor­mányfő látószögéből. A halmo­zottan hátrányos helyzetbe sodró­dott Nógrádnak az erők egyesíté­sére, tőkejuttatásra, kormányzati figyelemre és az elvonások kom­penzálására van szüksége.- A hátrányos helyzet felszá­molása érdekében a kedvezőtlen helyzetű megyék kiemelt támoga­tása mellett a 2004. évi költségve­tésben külön soron, közel a terve­zett elvonások mértékében „Fej­lesztési alap Nógrádért” (FAN) fejlesztési és beruházási keretet kell kialakítani. A három év alatt ez mintegy 8-10 milliárdos költsé­get jelent. A FAN létrehozásának érdekében a Fidesz továbbra is készen áll arra, hogy minden, a megye felemelkedéséért küzdő erővel együttműködjön. _______■ C satlakoztak a társadalmi munkához az Indikátor Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület tagjai is. Ahogyan azt Oláh Jó­zsef , a több mint tízéves klub vezetője mondta: - Mi sohasem zárkó2unk el a közhasznú mun­kavégzés elől. Most, hogy szól­tak, itt vagyunk. A társadalmi munkások kö­zött ott dolgozott Majcher Ta­más, a múzeum fiatal, agilis igazgatója.- Ledőlt a múzeum és feren­ces kolostor határán lévő tégla­kerítés. Készítettünk egy ideigle­nes drótkerítést, hogy az illeték­telenek a múzeumkertből ne tudjanak a kolostor udvarába bemenni. A fiatalok egy része a ledőlt kerítés tégláiról eltávolít­ják a rászáradt vakolatot, kötő­anyagot, hogy a téglákat később fel tudják használni - magyaráz­ta munka közben a múzeum igazgatója.-SZE­A múzeumkertben bőven akadt tennivaló a fiatalok számára

Next

/
Oldalképek
Tartalom