Nógrád Megyei Hírlap, 2001. december (12. évfolyam, 279-302. szám)

2001-12-01 / 279. szám

f f o t f MEGYEI HÍRLAP 2001. DECEMBERI., SZOMBAT XII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 53 FORINT ELŐFIZETVE: 49 FORINT <0«JMac»0 > Az ahzús ssakéttíSje Salgótaiján, Lakberendezési Áruház Balassagyarmat, Ipoly Aruház iimmkWMtm RI v C-1 NATURAL’” Vasárnap is nyitva! Ma: Jó tanács” - egészség és életmódmagazin December 1-jei lapszámunk mellékleteként olvasható kiadványból - többek között - az is kiderül, hogy mit kell tennünk a nátha ellen, hogyan enyhíthe- tők, illetve előzhetők meg az ízületi panaszok, s miért lett vegetáriánus örökös „szomszédunk” Ábel Anita. J2. I Feledtetni kelKene) a vásárhelyi fiaskót A KNC-Fekete Sasok együttese az NB I/B-s kosárlabda-bajnokság Pi­ros csoportjának hét végi 13. fordulójában Miskolcon lép pályára. A Laczkó- tanítványok ellenfele az a MEAFC lesz, amelyiket hazai pályán majd harminc pont­tal győztek le Ughyék. Milliárdos beruházás Nagyoroszi, Borsosberény, Pusztaberki és Horpács csatornahálózata Azoknak a beruházásoknak a megsegítésére, amelyek koráb­ban elkezdődtek, de valamilyen ok, elsősorban pénzhiány miatt megtorpantak, némi késedelmet szenvedtek a kormány egy külön alapot hozott létre, ilyenformán a Nagyoroszi gesztorságával 1999- ben kezdődött, s négy település összefogásával mostanra megva­lósult szennyvíztisztító mű és csatornahálózat végső befejezé­séhez is több mint 100 millió többlettámogatással járult hoz­zá. Erről Valenta László, a Belügyminisztéium kabinetfő­nöke beszélt, amikor tegnap (Folytatás a 3. oldalon) NYERTESEK NYEREMÉNYEIK Kedves Kis Barátaink! Köszönjük szépen a több mint ezer megfejtést amit eljuttattatok kiadónkba. A képen látható ajándékok mindegyike gazdára lelt. Akit most elkerült a szerencse, ne csüggedjen, hiszen a jövő évben is lesznek új játékok és nyertesek. Sorsolásunkon játékot, csokit és kifestőkönyvet nyertek: (íoczka Kristóf, Mátraszólós • Szoó Dóra Rebeka, Szécsény - Bató Gábor, Nagybátony - Soós Dominik, Kazár - Vass Koppány, Rákócziteíep • Pái Zsuzsanna, Etes • Nadasdi Mónika, Nádújfalu • Tóth Dániel, Egyházasgerge • Gáláik Nikoletta, Nógradmegyer - Sípos Ildikó, Karancskeszi - Ozsvárt Balázs, Somoskó • Gyürkey Roland, Szalmatercs - Bakos Katalin. Mátranovak - Horváth Anita, Cered -Tóth Bence, Karancslapujtó - Kasza Mónika és Melinda, Bakó Fanni. Szabó Veronika • Salgótarján, Kifestőkönyvet nyertek: Sztaniszláv Rebeka, Csecse - Juhász Ádám, Gadacsi Regina, Gál Ervin Balassagyarmat • Gajdar Tibor, Bánra- Vácz Zolika, Retság - Kis Szabina, Pásztó - Miklósi Rebeka, Karancsberény - Juhász Levente, Cscrháthaláp - Nagy Dávid Hollókő - Balázs Andrea, Kasztil Henrietta, Babka Erzsébet Salgótarján - Kelecsényi Kiarissza, Szécsény - Horváth Ákos, Luciáivá • Cserháti Yiktor, Mizserfa -Mészáros Anita, Csitár - Fekete Anna, Pásztó - Godó Boglárka Karancsság - Holecz Szilvia, Szurdokpüspöki - Makkai Mónika, Nógrádkővesd -Tóth Donén, Mátraverebély -Bakos Ádám, Dorogháza - Nemeth Dávid, Luciáivá -Lakatos Attila, Sóshartyán - Zachar István, Romhány - Kacsa Attila, Jobbágyi -Nagy Dávid, Tar • Tucsek Anna Laura, Szügy - Kalas Martina, Szilaspogony -Matuch Kitti Vanyarc. Gratulálunk a nyerteseknek. Az ajándékokat salgótarjáni és balassagyarmati szerkesztőségeinkben átvehetik, a kifestőkönyveket kollégáink kézbesítik. VASÁRNAPI Egri Nyomda Kft.: képviselet a fővárosban Egyedi számlabetét. Kiemelt kondíciók! 1 Tel.: 32/521-248. | Együtt tovább jövet menet. '- " Budapesten, a Vígszínház­hoz közeli Hegedűs Gyula u. 13. sz. alatt tartotta meg év végi üzleti találkozóját teg­nap az Egri Nyomda Kft. Azért került e hagyományos program a fővárosba, mert a jelzett helyen - a Koronamé­dia Reklámügynökséggel „társbérletben” - működik ezentúl a nyomda budapesti képviselete. A megjelent vendégeket, partnereket elsőként Kopka László, az Egri Nyomda Kft. ve­zérigazgatója köszöntötte. El­mondta, hogy a száz évnél is idősebb cég életében több for­dulópont is volt már. Jelenleg egy újabb mérföldkő előtt áll­nak. Az Axel Springer Kiadó - amelynek nagy szerepe volt az egri nyomda felfutásában - saját kecskeméti üzemébe csoporto­sít át bizonyos kiadványokat. E megrendelés hiányát és a közel­múltban végrehajtott nagy volu­menű nyomdai beruházás fi­nanszírozását ellensúlyozandó találtak egymásra a Koronamé­diával, amely igényeinek jó ré­szét az Egri Nyomda Kft. elégíti ki. - A reklámpiacon nagyon gyorsnak kell lenni és minősé­get kell biztosítani - mondta váltásra, az új kihívásokra a szakembergárda is felkészült, készen áll. Annak érdekében vi­személyes kapcsolatban áll a budapesti megrendelőkkel és közvetlen összeköttetést bizto­sít az egri központtal. Földi Attila, a Koronamédia Reklámügynökség kommunikáci­Kopka László vezérigazgató (jobbról a második) köszöntötte a partnertalálkozó résztvevőit. Tőle jobbra Papp János, a Koronamédia Reklámügynökség igazgatója, balra Földi Attila, a reklámstúdió kommunikációs igazgatója _ ________ ■ K opka László. Technikailag, műszakilag mindkét követel­ménynek meg tudunk felelni. A szont, hogy vevőinkhez minél közelebb legyünk „feljöttünk” Budapestre. Fővárosi irodánk ós igazgatója elmondta, hogy cé­gük felépítése nagyon egyszerű, (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepvárás börzével Óvodáskorúaktól az idősekig minden korosztálybelit szívesen lát­nak december 1-jén, szombaton a szécsényi művészetoktatási köz­pontban, ahol 14-től 18 óráig hasz­nált játékok és könyvek börzéjét rendezik meg, a közelgő ünnepek, az ajándékbeszerzés megkönnyíté­se céljával. A legkisebbeket ehhez kapcsolódó játékos foglalkozás és daltanulás is várja ezen a délutánon. _____________________________■ D iákok látogatása A megyei önkormányzat ifjúság- politikai cselekvési programjában nyílt napot rendeztek pénteken a salgótarjáni megyeházán. Becsó Zsolt elnök a megyei közgyűlés mű­ködéséről, dr. Barta László főjegyző a magyar államigazgatásról és a me­gyei önkormányzat felépítéséről tá- jékoztatta a középiskolásokat. ■ Szeretetprogram katolikus módra Baráti találkozóra invitálta a minap a sajtó képviselőit Keszthelyi Ferenc váci püspök. Mint a helyszínen, a püspöki székház melletti oktatási központban kiderült: a cél a katolikus egyház aktuális üzenetének - Jót tenni jó” - értelmezése, továbbadása. A majd óriásplakátként is megjelenő szem­léletes, kedves fotó, a bájos gyermekarc és a kínáló mozdulat azt sugallja, hogy osszuk meg egymással, a másik emberrel javainkat, értékeinket, amelyeknek birtokában vagyunk. Nem véletlen, hogy a háttérben Rembrandt „Az irgalmas szamaritánus” című festményé­nek rajzolata látható. Mint Veres András püs­pök, püspökkari titkár, valamint Juhász Judit, a püspöki kar sajtófőnöke elmondta, ez a de­cemberben induló kampány a felebaráü sze­retet jegyében fogan, úgy, hogy áttételesen szól erről az érzésről, senkit nem kíván bom­basztikusán, erőszakosan meggyőzni igazá­ról. E simogató hangulatú és színvilágú pla­káttal elsősorban gondolkodtatni akarnak, a figyelmet akarják felhívni arra, hogy a rászo­rultságot, a szegénységet csak közös összefo­gással, jószívű adakozással lehet mérsékelni. - Nem vagyunk teljes emberek - mondták, - ha nem próbálunk jót tenni, amitől mi ma­gunk is jók leszünk. NOGRADJI, HÍRLAP 2001. december 2. IV. évfolyam 48. szám A lavffalnmknl* ~ Roma terepgyakorlat tanárjelölteknek - Medgyessy páter bedobja a törölközőt? KB|K9IIIhIII|II« - Átverték a gazdálkodókat - Laozi Laicsi. a feleseire szemével Lagzi Lajcsi, a felesége szemével Tanácskoznak az épületkezelők Elnökségi ülést tart a Lakóépületkezelők Nógrád Me­gyei Szövetsége december 3-án, hétfőn Salgótarjánban. A köz­hasznú egyesület vezetősége megvitatja benyújtott pályázata­inak eredményét, majd a helyi hulladékkezelési rendelet terve­zetéről konzultálnak meghívott szakemberekkel. Az elnökségi ülésen megbeszélik a januári közgyűlés előkészületeit, ame­lyen elhangzik a közhasznúsági jelentés, s döntenek az alapsza- bály módosításáról. __■ 7 71215H9 010 0 0M 01279 977121590100001279

Next

/
Oldalképek
Tartalom