Nógrád Megyei Hírlap, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

Vizsgáztak a nógrádi oktatók Egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a fiatalok: együtt pusztít a drog, az AIDS, a dohányzás és az alko­hol. Mit tehetnek az arra leghivatottabbak? 2. oldal Nem hagyják magukat és a Különféle, nagy hazai cégeknek gyártanak elektromos alkatrészeket Diósjenőn, persze nincsenek könnyű hely­zetben. Mit tesznek a talponmaradásért? 7. oldal Biztosan maradtak az élvonalban Negyedik helyen végzett a tarjáni Lendület TE az orszá­gos bajnokság alsóágában. A kitűzött célt bravúrosan tel­jesítették, hiszen sikerült a bennmaradás. 9. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP Ha ma előfizet, holnap­után reggel BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1997. MÁJUS 2., PENTEK & VIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ARA: 29,50 FORINT mar olvashatja lapunkat! Súlyos szabálytalanságokat találtak - A jövőben gyakoribbak lesznek az akciók Fuvarlesen a megye közútjain A megyei közlekedési felügyelet szakemberei együttműködve a Pest és a Borsod megyei felügyelet szakembereivel, rendőri támogatással az elmúlt napokban ellenőrzést tartottak a megye legfontosabb közútjain. Az ellenőrzésnek az volt a célja, hogy tetten érjék az engedély nélküli belföldi és nemzetközi árufu­varozást és a külföldiek magyarországi forgalmát. Kedden délután a megyebeli öt ellenőrzési pont közül kettőt kerestünk fel. A 23-as úton, Nádújfalu mellett éppen mun­kában találtuk az ellenőröket. Két tehergépkocsit ellenőriz­tek. Az egyik Pécsről volt útban Derecskére ahonnan téglát akart vinni. Az okmányai hiá­nyosak voltak, megrendelővel nem rendelkezett, a vezetője pedig már éppen cserélte a nem működő lámpákat a járművön. A másik igencsak lepusztult te­herkocsiról pedig a rendszámot csavarozta le a vezetője. A jármű életveszélyes műszaki ál­lapota miatt az ellenőrök nem engedték tovább közlekedni. A 21-es számú főúton, a mátraszőlősi parkolóban történt a vizsgálódás. Egy aprócska te­herkocsi fülkéjében a vezető és a rakodó között ülő kislány alig látszott ki az ülésből. A gépko­csivezető lánykája, akit nem tudott az apa kire hagyni, ezért a fuvarba elhozta magával. Az intézkedő rendőr közölte vele, hogy forduljon vissza, mert kisgyermekkel nem mehet to­vább. A kétnapos akció során összesen 790 jármű ellenőrzé­sére került sor, ezek között 371 volt tehergépjármű és 419 sze­mélygépkocsi. Rendőri intéz­kedés kellett 49 esetben, és kü­lönféle szabálysértési berende­lés, jegyzőkönyv készült 89 esetben. Rendszámot három au­tóról kellett levenni. Az összes ellenőrzött autók között 20 kül­földi és három autómentő volt. A 371 ellenőrzött tehergépko­csi közül 12 engedély nélküli fuvarozást végzett. Nagyon sok volt az okmányvezetési hiba, ezek közül rendőri intézkedést igényelt 36, műszaki meghiá- nyolásban 54 gépjármű része­sült. Az akcióban súlyosabbnál (Folytatás a 3. oldalon) Köröndi esetek a könyvtárban - A Balassi Bálint Könyvtárban, Páll Antal népművész és csija, fazekas műremekeket bemutató emlékkiállítása nyűt a minap. A kö­röndi népi kerámt felvonultató bemutató május 14-ig tekinthető meg. fotó: Bábel Idegbeteg férfihoz kértek rendőri segítséget Baltás ember járta a falut Kedden déluán a mentők Ságújfaluba intek, hogy Sz. F. helyi lakst beszállítsák gyógykezelést: a harminc- három éves !rfi néhány éve az ideggondeó betege. Kezelésre annál inkább szüksége voll mivel a beteg a faluban is bíával járkált, fe­nyegető majtaitása félelmet keltett. Az fető a mentősök elől bezárkózt édesanyja Zrí­nyi utcai lakába. Baltát és jó­kora furkósbot vitt magával, mintegy védetére szánva eze­ket az eszköxet. A mentősök megpróbáltakele beszélni, de nem nyitott tót. Odabentről válaszolgatotts közölte, hogy nem jön ki, ne megy velük, de ha be akamán menni érte ak­kor baltával teilen. A hely­színre érkezeti háziorvos is, de ő sem járt térrel. A beteg ember fenyegtzése miatt a mentősök nenállalták a koc­kázatot és segéget kértek a rendőrségtől. A Szécsényi Rendőrkapitányságról járőr ér­kezett a helyszínre, aki meg­győződött róla, hogy a helyzet fenyegető. A szécsényi rend­őrök jelentették az ügyet a fő- kapitányság ügyeletesének, aki a helyzetre tekintettel értesítette a közbiztonsági igazgatót. Közben az idő tek, a helyszínen rendőrök őrködtek nehogy a fé- lelmi állapotba került beteg ki­törjön és a fejszével valakiben kárt tegyen. Árra is vigyáztak, hogy önmagában és a házban se tegyen kárt. A helyszínre érke­zett megyei közbiztonsági fői­gazgató egy idő után úgy ítélte meg, hogy a beteg állapota in­dokolttá tette a beavatkozó al­osztály jelenlétét. Időközben megérkezett a helyszínre az ideggondozó fő­orvosa és a rendőr-főkapitány­ság pszichológusa. Ők a zárt aj­tón keresztül megkísérelték (Folytatás a 3. oldalon) Nógrádiak időkertesen - Megyénk híre T?lat és fekete rózsa Május 4-én, vanap tíz órakor nyílik az erdőktsi Ady Endre Művelődési Hám Czinke Fe­renc Munkácsy as festő-gra­fikus kiállítása, árlatot a VII. „Anyám fekete'sa” nemzet­közi vers- és prózamondó talál­kozó alkalmából rendezik. A ta­lálkozón Oláh Mónika is részt vesz Szécsényből. A kiállítást Baranyi Ferenc, József Attila- díjas költő nyitja meg. Hagyományos helyszínen, a salgótarjáni Dolinkában lépett a nagyérdemű közönség elé a Nógrád Táncegyüttes Politikuscsárdás, Volán-pörkölt, humor, ernyő alatt Ha május, hát majális ! Politikus vendégekkel, zenés-táncos műsorokkal, ügyességi- és néptáncbemutatókkal, valamint sok-sok humorral tavaszün­nepet tartottak május 1-jén - tegnap - megyeszerte. Salgótarjánban, a hagyományokhoz hűen, a dolinkai szabadidős központban, Bátonyterenyén és Pásztón a kastélykertben, Balassa­gyarmaton és Rétságon a művelődési házban, illetve szabad ég alatt egész napos szórakoztató rendezvények várták a közönséget. Falvakban nagyrészt a sportpályákon zajlottak a játékos verseny­zésre, iskolások, óvodások előadására, szomszéd települések mér­kőzésére alkalmat adó majálisok. Tarjánban, a dolinkai fenyőfák között úgy hömpölygött a foly­ton fluktuáló tömeg a körhintás, bejárat és a benti sátrak között mint az esővel kecsegtető felhők az égen. Az MSZOSZ, a Szak- szervezetek Együttműködési Fóruma, az önkormányzat és a helyi baloldali pártok közös rendezvénye fél tízkor, térzenével indult. Elsőként a Bányász-Kohász Dalárda, majd a Nógrád Táncegyüttes és a Dűvő Zenekar lépett fel. A táncosok több mint egyórás, látvá­nyos és hangulatpezsdítő bemutatója fél tizenkettőre ezreket csalo­gatott a színpad köré. Ezután Agner Gyula, az MSZOSZ megyei képviseletének vezetője köszöntötte az ünnepség szónokát, dr. Nagy Sándort, az MSZP országgyűlési képviselőjét, volt MSZOSZ-elnököt, aki mindenekelőtt elismeréssel szólt a Nógrád- Dűvő világszínvonalú produkciójáról, melyre büszke lehet a me­gye. Az általa is kedvelt néptáncról szónoki fordulattal váltott át egy ejgészen más műfajra, ünnepi beszédére:- En ugyan táncot járni nem tudok, de meg kell hagyni, hogy a magyar politikai közéletben vannak táncosok. Különösen csárdást járók, vagyis akik kettőt balra, kettőt jobbra lépnek ... (Folytatás a 3. oldalon) Deutsch Tamás (jobbra) Magyargécben vendégeskedett Maksa Zoltán Karancsalján szórakoztatta a majálisozókat Nemzeti parit az Ipoly mentén Hamarosan újabb két, ter­mészeti értékei miatt igen fontos területet nyilváníta­nak nemzeti parkká - jelen­tette be tegnap Tardy János, az Országos Természetvé­delmi Hivatal vezetője. Az egyiket az Ipoly, a má­sikat a Balaton mentén jelölik ki. A sajtótájékoztatót a Gön­cöl Alapítvány hívta össze, mert a csoport érthetetlennek tartja a Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozásának késését. Az Országgyűlés ugyan már egy 1991-es határozatában rendelkezett e nemzeti park területének kijelöléséről, de ’93-ig a megfelelő jogi és anyagi háttér hiányában eleve nem lehetett megkezdeni az előkészítő munkát. Ezt köve­tően területvásárlásokkal kel­lett foglalkozni, majd pedig - mivel az eredeti terv szerint az új nemzeti parkot Szlová­kiával közösen alakítanánk ki, egyeztetni kellett a szomszé­dos országgal. (A tárgyalások eddig eredménytelenek.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom