Nógrád Megyei Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01-02 / 27. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép Éjjel pakolt össze balassagyarmati szerkesztőségünkben - Otthagyott negyedmilliót Amatőr betörő járt a profi lapnál Különös látogatásra érkeztek a rendőrök a minap lapunk ba­lassagyarmati szerkesztőségébe. Helyszíni szemle, fotózással egybekötve, a betörést beismerő egy nyári eseményt elevenített fel. Látogatását akkor egy mobiltelefon bánta. O pedig azt, hogy nem tudott az általa fölfeszített iroda fiókjában lapuló negyedmillióról. Ma a fiatalember persze már mindent bán. Július 25-ére virradó éjszaka történt a betörés, pontosabban a kitörés, merthogy a tettes a te­tőn át érkezett, s bentről ango­losan távozott. A helyszíni szemlén megtudtuk, egy másik ügyben vesztett rajta a betörést elismerő fiatalember, aki ezen szakmában amatőrnek nevezte magát. Két ügye volt eddig, mind­kettő kiderült, így mi sem ra­gaszkodtunk ettől eltérő minő­sítéshez. Az általa ellopott rá­diótelefonról még nem tudni, hogy megkerül-e valaha, min­denesetre a szerkesztőségünk­kel „társbérletben” élő vállal­kozásfejlesztési alapítványi irodát - ahol szintén vizitált azon a késő éjszakai órán - nem érte nagyobb kár, csupán egy bejárati ajtó javíttatási költsége. Pedig, mint az a hatósági ta­núkkal is „megerősített” hely­színi szemlén kiderült, azt a fiókos szekrényt is fölfeszítette, melyben 260 ezer forint lapult. Sötét volt, ő pedig nem olyan, mint a denevér, hogy a sötétben is tájékozódjon, meg aztán sie­tett is, otthagyta a negyedmil­liót. A számítógépeket pedig nem bírta el. - el ­Hét köznap után egy balassagyarmati színházi fesztivál ürügyén Szerelmes emigránsok sertésországban Január utolsó hét végéje a balassagyarmati művelődési köz­pontban szilveszterpótló karneváli hangulatban telt. Mintegy másfél száz megszállott amatőr színjátszó versengett a kétszázezer forintos „összdíjazású” huszonötödik Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokon. Úgy tűnik, élő hagyomány ma­rad az ISZN Balassagyarmaton. A negyedszázadik fesztivál a tavaly elmaradt időpont helyett múlt hét végén zajlott le. Kö­szönhető ez néhány pályázat­nak, nagylelkű szponzornak, az illetékes minisztérium bőkezű­ségének és persze a lelkes szer­vezőknek. A jubileumi három napon éppen tizenöt „versenyző” vett részt, annyi, amennyi ta­valyelőtt összesen négy nap alatt. Ennek ellenére fennaka­dások, szervezési problémák nem voltak. Az előadások telt házzal mentek, olyannyira, hogy mindkét színházteremben gyakran okozott problémát a „túljelentkezés”. Ez sajnos az épület alkalmatlanságából eredő probléma, melyet ál­landó, élő videó-közvetítés Pillanatkép a Dicsőszentmártoni Színház előadásából enyhített a rendezvény több helyszínén. Az első versenynapon ki­emelendő előadás volt a Mások Társulata, akik saját maguk ál­tal szerkesztett műsort adtak elő egy diáklány tragikusan végződő napjáról. Kissé lelkes dramaturgiával, kissé szimpla történettel bár, de feltétlenül nagy igyekezettel, elszántság­gal és jóakarattal, amit nagy örömmel ismert el a nagytiszte­letű zsűri is. Tehát újra van ba­lassagyarmati produkcióra ké­pes állandó amatőr színjátszó csoport. Ungvári P. Tamás Egerből hozott Petőfi verseiből készített műsort. Az egyórás produkciót 100 százalékig előadóra szabot­tan hallhattuk, és ami igen ritka egy amatőrtől, végig is tudtuk hallgatni. A Tabak színpadi betegség miatt Czakó Gábor Disznójáté­kát adta elő, igen szerencsés vá­lasztásként. Talán a fesztivál legaktuálisabb darabja volt. A történet egy sertéshizlalda lakó­inak hajnali disznóvágás előtti éjszakájáról szól. Kitűnő sze­reposztásban és hiányos rende­zői jelenléttel, amely az egyet­len Káva műhely produkcióján kívül, ahogy Máté Lajos, a zsűri elnöke elmondta, az ösz- szes produkcióra jellemző volt. Másnap a Káva Kulturális Műhely mutatta be a Kalevala szerelmes adaptációját a feszti­vál legszínvonalasabb előadá­saként (amelybe sajnos a Mer­lin Színház bemutató előadása is beletartozott). Ez volt az egyetlen színházilag végiggon­dolt produkció: kitűnő hang, fény, jelmez, színészek, rende­zés, dramaturgia. A fesztiváldí­jakban ez meg is látszott, hi­szen anyagilag a. második he­lyezettnek háromszorosát kap­ták, bár a zsűri szerint még na­gyobb volt a különbség. Koronája a háromnapos színházi találkozónak a Gren- csó kvartett fergeteges jazz- koncertje volt szombat éjszaka, az igen lelkes, bár kétszáz főre apadt közönség előtt. Vasárnap megegyeztek az 1998-as, 26. randevúban. Per­sze az, hogy „Ezerkilencszázki­lencvennyolc Úr” mit szól hozzá, még rejtély. (cha) 1997. február 1., szombat A Hírlap postájából A Pf. 96 - A Hírlap postájából - az olvasók fóruma. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. A közölt levelek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. A „Peták” árfolyama 10 százalékkal’ emelték a tévé­elnök járandóságát. Eszerint egy Peták 1 025 000 Ft-ot (azaz egymillió-huszonötezer) forintot ér a nemzetnek. Ha­vonta! Ennyiért kínálgatja a fogkrémeket, autócsodákat, in­timbetéteket a „közszolgálati­ban”. Kb. kétezer nyugdíjas há­zaspár vagy 3-4 tagú család tv- előfizetési díja, egy 8 ezer lel­ket számláló kisváros havi té­vésarca összesen ugyanannyi, mint az elnöki járandóság. Az immár nézhetetlen közszolgá­lati tévével nem is lenne semmi baj, hiszen annyi már a hozzá hasonló tv-csatoma, mint a nyű. Csak hát az országban sok a Peták és kevés a kisváros. Tóth István Salgótarján, Arany J. u. 2. Prof. Csisztyakov természetgyógyász Balassagyarmaton és Salgótarjánban Jurij Csisztyakov professzor nagy tu­dású természetgyógyász, mert ismere­teit a moszkvai egyetemen szerezte és továbbfejlesztette nemcsak a tudomá­nyos fokozatok megszerzésével, ha­nem magánszorgalomból is, régi orosz, kínai szakkönyvek tanulmá­nyozásával, gyakorlati alkalmazásá­val. Főként Kecskeméten tartózkodik, de többször járt már Salgótarjánban is. Csisztyakov szerint a gerincbeteg­ségek bölcsője a görnyedt hát, a ge­rinc bajai pedig kihatnak egyéb szer­vek működésére is, így betegszik meg lassan, de már-már törvényszerűen az ember. Vallja, hogy már kis fájdalom jelentkezésekor is a csontkovácsolási módszerhez kell folyamodni, hogy ne alakuljon ki porckorongsérv, mely igen nagy fájdalommal járhat, de gyógyítható kés nélkül. Külön fi­gyelmet kíván fordítani a gerincfer- dült gyerekekre, s egyebek mellett azt ajánlja a szülőknek, hogy ezzel a problémával mielőbb keressék fel. Ugyanis minél fiatalabb korban kez­dik el a kezelést, annál rövidebb a gyógyulási folyamat. Ez azért fontos, mert bekövetkezhet az eldeformáló­dott gerinchez kapcsolódó belső szer­vek elváltozása. Nem egy esetben a csigolya elmozdulása váltja ezt ki, ezért lehet sikeres a meddőség csont­korrekciós gyógyítása, melyre Salgó­tarjánban is volt példa. Mintegy két évvel ezelőtt egy túlsúlyos, pikkely- sömörös és - tizenhárom évi házasság után is - meddő asszonyt kezelt. Al­lergia-diétával 34 kilót fogyott, a pik­kelysömör minimálisra csökkent, s most kislánya született. Egy fiatal lánynak az egész testét ekcéma borí­totta be, a kezelések után nyomtalanul rendbe jött. Visszatérő betegei igazol­ják gyógymódjainak hatásosságát. A csontkovács sikeresen gyógyít mozgásszervi, ízületi gyulladásos be­tegségeket, allergiát, asztmát, ekcé­mát, alacsony és magas vérnyomást, alvászavart, dohányzásról való le- szoktatist, fejfájást, éhségcsillapítást stb. A csontkovács február 10—14-ig Balassagyarmaton, a művelődési központban, február 17-21-ig Salgó­tarjánban, a művelődési központban kereshető fel. Előzetes jelentkezés: 76/325-319, vagy a 06-30/430-168-as telefonon. (x) Csiszolt vázák mesterei Féléves vizsgájukhoz közeled­nek a salgótarjáni 218-as . Számú Üvegipari Szakmunkás­képző Iskola üvegcsiszoló-tanu- lói. A szakmunkástanoncok vizs­gadarabjai különféle csiszolás­sal díszített színvonalas üveg­tárgyak. <A huszonegy másod-, illetve harmadéves diák vá­zákra, 'tálakra, boros és pezs­gőspoharakra varázsol szebb­nél szebb mintákat. Rigó Tibor képriportja

Next

/
Oldalképek
Tartalom