Nógrád Megyei Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02-03 / 1. szám

KÜLFÖLD 1993. január 2-3., szombat-vasárnap Oroszország első magántévéje Ted Tumer amerikai média­mágnás egy orosz céggel közö­sen januar 1-jétől elindította Oroszország első magántévéjét, a TV6 Moszkvát — jelentették hírügynökségek. Az egyelőre csak Moszkva körzetében (VHS-antennával és dekóder- rel) fogható adó 5 órányi műsort sugároz esténként, javarészt a CNN-től átvett híreket, továbbá amerikai rajzfilmeket és orosz (szovjet) filmeket. 1993 második felétol 24-órásra tervezik bővíte­ni az adásidőt. A csatornát rek­lámbevételekből kívánják eltar­tani. A csatornát Eduard Szaga- la, reformer nézeteiről ismert te­levíziós újságíró irányítja. A KLM árcsökkentése Árháború tört ki a KLM hol­land és a Lufthansa német légi- társaság között a németországi légiutaspiacon. A KLM bejelen­tette, hogy március 31-ig draszti­kusan csökkenti árait a Német­országból induló járatain. Nagy- britanniai, dániai, belgiumi, lu­xemburgi és hollandiai célpon­tokba egységesen 200 markás áron lehet eljutni (és vissza), míg a francia- és olaszországi repülő­terek 300 márkás, a spanyolor­szági, portugáliai és görögorszá­gi célpontok pedig 400 márkás egységáron kereshetők fel. A KLM 10 százalékkal kínál a Lufthansa rendkívüli kedvezmé­nyei alá. Fehér fényű lámpákkal Január elsejétől „zöld utat” kaptak a gépkocsik fehér fényű lámpái Franciaországban. Míg eddig kötelező volt a sárga fényű lámpák használata, ezentúl az új gépkocsik már fehér fényű iz­zókkal kerülnek forgalomba. Egy másik változás is érvénybe lépett: ezentúl az újonnan ki­adott rendszámtáblák elől fehér, hátul sárga színűek lesznek feke­te betűkkel és számokkal, az ed­digi fekete alapra festett fehér szamok és betűk helyett. A táb­lák fényvisszaverő anyagból ké­szülnek. Kötelezővé teszik az újonnan forgalomba hozott gép­kocsik számára a katalizátor be­építését — viszont az állam két­ezer frankos forgalmiadó-elen- gedéssel igyekszik csökkenteni az ilyen kocsik magasabb vételá­rát. Észak-Korea nem örül... Kína közölte Észak-Koreával, hogy véget vet évtizedeken át folytatott barterkereskedelmük- nek, s az idei év eleiétől készpénz ajapú kereskedelmet követel Észak-Koreától — jelentette az AP az Új-Kína hírügynökségre hivatkozva. Észak-Korea igen­csak szűkében van a keményval­utának, s így meglehetősen ked­vezőtlenül érinti a kínai döntés, az „áruért árut” rendszerű keres­kedelem felváltása a pénzelszá­molással. Emelkedő kamatlábak A csehszlovák központi bank december 30-án 8 százalékról 9,5 százalékra emelte a leszámí­tolási kamatlábat. A tavalyi év utolsó előtti napján a lombardhi­tel kamata is emelkedett: 12,5 százalékról 14 százalékra. A bank egyik illetékese elmondta, hogy az idén lényegesen óvato­sai majd. hogy a kamatlábakat a bank márciusban 9,5 százalékról 9, augusztusban pedig 8 százalékra csökkentette. Japán autógyártók Kínában A Toyota és a Daihatsu japán autóipari vállalatok összeszerelő üzemeket létesítenek Kínában, és ezzel követik a Suzuki példá­ját, amely elsőként jelentette be szándékát a kínai teijeszkedés- ről. A Szánkéi Simbun című lap arról ír, hogy a Toyota kibővíti kínai partnerével, a senjangi au­tógyárral meglevő technikai kapcsolatát, és kisméretű teher­autók gyártására rendezkedik be Kínában. A kínai gyár részvé­nyeit vásárolja meg, de még nem döntötték el, hogy milyen arány­ban. 1995-re 50 ezer Hiace típu­sú haszonjárművet kívánnak gyártani Senjangban, ahol az idén mindössze 4000 teherautót szereltek össze a kínaiak. A Toyota egy másik kínai üzletbe is belefog: a Daihatsu kisautógyár­ral létesít személyautók gyártá­sára vegyys vállalatot Tiencsin- ben. Orosz — amerikai csúcs Moszkvában Nem Szocsiban, hanem Moszkvában rendezik mag janu­ár 3-án az orosz — amerikai csúcstalálkozót — jelentette be csütörtök este a Fehér Ház. A hírt később az orosz elnök sajtóirodája is megerősítette. Hírügynökségi jelentések sze­rint Borisz Jelcin orosz elnök csütörötkön telefonon hívta fel George Busht, aki a Mogadisu előtt horgonyzó ÜSS Tripoli ha­dihajó fedélzetén vette a hívást. Mariin Fitzwater fehér házi szó­vivő ezt követően közölte: Jelcin kérte az amerikai elnököt, hogy a találkozó színhelyét tegyék át Moszkvába, mert a Földközi­tenger partjain rosszak az időjá­rási viszonyok. Az elnök egyéb­ként a hadihajón töltötte szil­veszter éjszakáját. A tervek szerint a januári csúcstalálkozón írják alá a START-2. szerződést, tehát a helyszín megváltoztatásán kívül más változtatást nem ikatattak a Jelcin-Bush találkozó program­jába. Kérdőjelek Jó rajt a START Jó hírrel kopogtat az új esztendő — mondhatják mindazok, akik a leszerelésben látják a nemzetközi biztonság egyik garanci­áját. A jelek szerint ugyanis az év első napjaiban aláírják a táma­dó hadászati atomfegyverek lényeges csökkentéséről szóló orosz-amerikai megállapodást. Miben egyeznek meg? Abban, hogy az orosz nukleáris fegy­vertárat az 1970-es évek szintjére építik le, az amerikait pedig az 1960-as évekére. Ez kétharmados csökkenést jelent, s ami külö­nösen fontos, leszerelik a legveszélyesebb fegyverfajtákat, a földi telepítésű, több robbanótöltetű hadászati nukleáris rakétákat is. Mit jelent ez a világnak? Kézenfekvő a válasz: nagyobb biz­tonságot. De az egyezménynek lehet még néhány más jótékony hatása is. Újabb lendületet adhat a hosszabb idő óta toporgó le­szerelési folyamatnak. Jó alapot biztosíthat az orosz és az új ame­rikai kormányzat közötti együttműködéshez. S megnyugvással töltheti el a világot, hogy a volt Szovjetunió atomfegyver-arze­nálja mégsem szabad préda, s ezáltal komoly fenyegetés (ami a szovjet birodalom szétesésével kétségtelenül fennállt), hanem az orosz kormány kezében van, s az új szerződés értelmében bizo­nyos fokig nemzetközileg is ellenőrzött. Csak katonai kérdés? Nemcsak az évkezdet sugallta optimiz­mus mondatja velünk, hogy talán a világ politikai piacán mosta­nában hiánycikknek számító kölcsönös bizalmat is táplálja majd a szerződés. Hatására visszaszorulhat a kapcsolatokat bém'tó gyanakvás nemcsak a nagyhatalmak között, hanem a távoli és közeli országok viszonyában általában. S kell-e mondanunk, hogy erre, itt, Kelet-Közép Európában nagy szükség lenne? Ezért is bízzunk benne: az új START jó start lesz számunkra is, hogy békésebb környezetben fegyverezzük fel magunkat — ha­tékonyabb gazdasággal, alkotóbb szellemiséggel. (FEB) Meciar Magyarországról Egyes magyarországi politikai körök a trianoni szerződés reví­ziójára törekednek, és meg akar­ják változtatni a szlovák-magyar határt — jelentette ki csütörtö­kön, néhány órával az önálló szlovák államiság létrejötte előtt, Pozsonyban tartott sajtóértekez­letén Vladimir Meciar szlovák miniszterelnök. Meciar szerint ezek a körök azonos stratégiát követnek Ro­mánia, Szerbia és Ukrajna vo­natkozásában is. A szlovák kormányfő a sajtó- értekezleten, amelyről a CTK cseh hírügynökség számolt be, azt is megállapította, hogy a ma­gyarországi szlovák kisebbséget „megtizedelték”. „Csupán né- hányan vannak, akik hűségesek maradtak nemzetükhöz” — mondta. A kisebbségekkel való gyökeresen más bánásmód péld­ájaként említette a szlovákiai magyarok jogi helyzetét, ami szerinte a nemzetközi jog által előírt szint fölött áll. Göncz Árpád, újévi köszöntője (Folytatás az 1. oldalról) Ürítsük arra poharunkat, hogy megint csak sike­rült megőriznünk értékeink javát, az emberségün­ket és önmagunkat, s ne firtassuk, hogy milyen áron. Arra, hogy győztük az évet kitartással, türe­lemmel és ötletekkel. Hogy lassacskán, tetszik, nem tetszik, de megtanuljuk: csak együtt, egymással szót értve juthatunk egyről kettőre. Kormány és nép. Párt és párt. Munkaadó és munkavállaló. Csa­lád és család. Férfi és nő. Szomszéd és szomszéd. Mert ebben van az erőnk. Az ország ereje. És sem­mi másban. Tudjuk, megtanultuk: „Szívére veszi terhűnk, gondunk. Vállára venni nem bolond”... Se Nyugattól, se Kelettől, senki emberfiától jószónál, bíztatásnál többet okkal nem várhatunk. Barátaim, parázslik körülöttünk a világ, át-át csap határainkon egy és más gonosz szél, de el­mondhatjuk: a mi fedelünk alatt még mindig jutott és jut menedék a hadak űzte menekülőnek. S meg­tanultuk, hogy jó, ha az emberi élet, a szellemi érték védelmében kinek mije van — pénze, ereje, szakér­telme — azt a másokéval összedobja. Hogy az egy- érdekűek okosan teszik, ha összefognak közös és jogos érdekeik védelmére és érvényesítésére. Hogy az azonos gondokkal küszködő közösségek köny- nyítenek terhükön, ha hangot adnak a gondjaik­nak, és egyeztetik a tennivalóikat. Ha a hívők nem mondanak le az együttes Istenközelség, a sorsverte kisközösségek az emberközelség melegéről. Mert ha fagyot lehel körülöttünk a világ, egymást kell melengetnünk. S helyet kell szorítanunk magunk között a gyöngébbnek, a meleget áhítónak. Aki, meglehet, épp a gyűlölet, a magány vagy a nyomo­rúság teléből kéredzkedik közénk. Barátaim, ma éjszakára mégis feledjük a gondja­inkat: jó lelkiismerettel és nyugodt lélekkel ürítsük poharunkat a jövendőnkre. Akinek pezsgő jutott, pezsgővel, akinek csak bor, az borral, akinek az se, bizakodó szóval köszöntse az Újesztendőt. Ami könnyű biztos hogy nem lesz. De egymás számára könnyebbé tehetjük. Igyunk az asszonyaink egészségére, akik jövőre is háromszázhatvanötször vívják meg csatájukat a mindennapokkal, s a fétjeinkére, akik az övéik és az ország betevő falatjáról gondoskodnak. És igyunk a gyerekeinkére, a lányokéra és fiúkéra, pólyásokéra és kamaszokéra, mert ők a mi jövőnk, mindannyi­unké, s a világ rendje az, hogy legyen kinek átad­nunk a terhet, amit ma mi hordunk a magunk vál­lán. És igyunk az apáinkéra-anyáinke ra, akiknek a terhét csak részben vettük át, mert maradt az ő vál­lukon több mint elegendő. S közben gondoljunk azokra is, akik az éjjel nem ünnepelnek: akik hazánk határát, az i teán az éjsza­ka békéjét őrzik, a határőrökre, a rendőrökre. A mentőkre. A tűzoltókra. A kórházai :b betegekre, s akik velük maradtak, az íi gyeletesekre. A mozdonyvezetőkre. Meg mindazo era, akik épp minket szolgálnak ki, hogy vidáman nalt. A ránkvirradó Üjesztendőt. S végezetül hadd köszöntsem Önöké den magyart a határon innen és a hatá x>n túl, és va­lamennyi más anyanyelvű honfitársa nat — József Attila öt sorával: ...„az ember él, kenyeret eszik és remél, várja, hogy elmúljon a tél, hogy egy pádon a napba üljön és fölpiruljon még a vér. (MTI) várjuk a haj­ét en — min­Gáli ellenzi Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár erőteljesen ellenzi a jugoszláviai katonai beavatkozást —jelentet­te a BBC csütörtökön. Á brit rá­dió megszerezte azt a levelet, amelyben a világszervezet veze­tője figyelmezteti a Biztonsági Tanács tagjait, hogy a konfliktus csak súlyosbodna, ha a Nyugat akcióba lépne. A tervek szerint a Biztonsági Tanácsnak a jövő héten kellene összeülnie, hogy ióváhaigyja a boszniai repülési tilalom fegyve­res kikényszerítését. A BBC sze­rint az ENSZ-főtitkár azt írta a levelében, hogy komolyan aggó­dik a katonai Beavatkozás iránt növekvő nyomás miatt. Úgy vél­te, hogy a fenyegetés kockára te­szi az újabb genfi tárgyalásokat, amikor is első ízben ülnének egy asztalhoz a boszniai szerb, hor- vát és mohamedán csoportok képviselői. — Fékezni kell a ro­hanást a katonai beavatkozás felé, különben a zsenge békefo­lyamat nem tud meggyökerezni — vélekedett Butrosz Gáli a rá­diójelentése szerint, és arra kérte a Biztonsági Tanácsot, hogy egyelőre halassza el a döntést még a repülési tilalom kikény­szerítéséről is. Csehszlovákiát is búcsúztatták Szilveszter napján nem csupán az óévet, hanem magát Csehszlová­kiát is búcsúztatták Csehország és Szlovákia lakói: a közös állam, 74 évi és 65 napi fennállás után megszűnt létezni. December 31-én tették közzé Pozsonyban a Szlovák Köztársa­ság Nemzeti Tanácsának (parla­mentjének) nyilatkozatát, amely szerint a Szlovák Köztársaság szuverén, önálló jogállam, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köz­társaság egyik utódállama. Szlo­vákia kész arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja legyen, és hajlandó teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek ebből a tagságból fa­kadnak. A Szlovák Köztársaság egyúttal kinyilvánította érde­keltségét abban, hogy tagságot nyerjen az Európa Tanácsban, valamint részes államává váljék az alapvető emberi szabadságjo­gok védelméről megkötött euró­pai egyezségokmánynak. A szlovák parlamenti nyilat­kozat megszövegezői utaltak ar­ra: a Szlovák Köztársaság, a nemzetközi szerződésekből fa­kadó kötelezettségek vállalásá­val, megerősíti azon politikai akaratát, hogy pluralista demok­ráciában kíván élni, és hogy tisz­teletben kívánja tartani az alap­vető emberi és polgári szabad­ságjogokat. Szlovákia kész fel­venni és fejleszteni a diplomáciai kapcsolatokat a világ valameny- nyi demokratikus államával. E kapcsolatok alapját a barátság, a kölcsönös tiszteleten nyugvó bé­kés együttélés, az egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatko­zás, a politikai függetlenség és az államhatárok sérthetetlensége képezi — szögezte le a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá­nak nyilatkozata. Ugyancsak csütörtökön Po­zsonyban tárgyalt egymással Jó­zef Tuchyna szlovák és Jan Rumi cseh belügyminiszter. Aláírták azokat az utolsó megállapodáso­kat, amelyek perfektuálása szük­séges volt ahhoz, hogy újév nap­ján teljesen tisztázottak legyenek a viszonyok a két tárca között. A találkozó befejeztével tartott saj­tóértekezleten Tuchyna elmond­ta: a két új, önálló köztársaság várja, hogy felvegyék az Interpol tagállamai közé. Énnek előfelté­tele az ENSZ-tagság. Addig is közös Interpol-irodát hoznak létre Prágában. Egyelőre nincs szükség arra, hogy határőrség vigyázza a cseh­szlovák határt — mondta Tuchy­na, és hozzátette: a vámellenőr­zés a pénzügyi tárca illetékessé­gébe tartozik. A hatóságok mindkét fővá­rosban felkészültek arra, hogy az emberek ezúttal a szokványos szilveszteri tömeget is jelentősen felülmúló létszámban vonulnak az utcára. A mámor persze, nem korlátozódott a fővárosokra: az észak-csehországi Ústi nad La- bem-ben már december 31-én délelőtt — régi idők árlapjait idé­ző módon — 1 korona 90 fillérért mérték a Zlatopramen sört, és 5 korona volt egy adag grog. Éjfél előtt néhány perccel a csehszlovák televízió szilveszteri adásában Jan Strásky, az utolsó csehszlovák miniszterelnök, va­lamint Michal Kovác, a Szövet­ségi Gyűlés utolsó elnöke bú­csúztatta a közös államot. Ez­után felhangzott a csehszlovák himnusz, majd az utolsó gongü­tés pillanatában — annyi más in­tézménnyel, szervezettel és ma­gával a szövetségi állammal együtt — a föderációs tévécsa­torna (FI) is eltűnt. A Szlovák Televízió lekapcsolódott az FI csatornáról, amelyet ezentúl a két köztársaság saját televíziója működtet. Csehországban az ed­dig kettes műsor (ami eddig a cseh nemzeti adó volt) lett az egyes csatorna, a volt szövetségi FI pedig a cseh tévé második csatornájaként üzemel. Éjfélkor a Ceskoslovensko rá­dió is beszüntette adását. Helyet­te Csehországban Radiozurnal néven új rádióállomás kezdte meg működését. A cseh rádió külföldre sugárzott adásainak szerkesztősége hamarosan bein­dítja a szlovák nyelvű programot is. Pozsonyban a főtéren, vala­mint a várban egy perccel éjfél előtt levonták a csehszlovák lo­bogót, s felvonták a szlovák zász­lót. Prágában ennek nem lett volna értelme: a cseh állam saját­jaként őrizte meg a háromszínű csehszlovák lobogót. Tegnap mindkét fővárosban ünnepi ülést tartott a nemzeti parlament. Szilveszter éjszakája a világban Az újévet a hagyományokhoz híven világszerte rengetegen kö­szöntötték az utcákon. A francia főváros fő sugárút- ját, a Champs-Elysées-t szilvesz­ter éjszakáján soha nem látott számban lepték el a párizsiak: a rendőrség becslése szerint 300.000 ember tolongott éjfél­tájban a néhány kilométeres út­vonalon. Ezúttal első ízben kitil­tották az útvonalról és környéké­ről a gépkocsikat, holott eddig az éjféli autós felvonulás és a véget nem érő kürtkoncert volt az újév köszöntésének jelképe. A párizsiak magukkal vitték az ünnep kellékeit: sokaknál volt pezsgősüveg, hazulról hozott poharakkal koccintottak, és pe­tárdák százainak durrogása, csil­lagszórók szikrázása jelezte az éjfélt. A nagy tömegre megerősí­tett rendőrjárőrök vigyáztak, de kevés dolguk akadt: alig néhány személyt kellett előállítaniuk rendzavarás és zsebtolvajlás mi­att. Az utcai mulatság a Párizs­ban szokatlan, mínusz öt-hat fo­kos hideg dacára a hajnali órákig tartott: akkor sokan vonultak át a Trocadero térre, ahonnan kora reggel indult útjára a Párizs-Da- kar autós és motoros rally mező­nye. New Yorkban, a Times Squa- re-en szintén mintegy 300.000 helyi lakos és turista gyűlt össze a szilveszter megünneplésére. A tegnapra virradó éjszaka egyéb­ként nyolcvannál is több ameri­kai városban szerveztek újévi rendezvényeket: koncertekre, felvonulásokra és táncünnepsé­gekre került sor, ám a szeszes italokat valamennyiről kitiltot­ták. London központjában, a Tra­falgar Square-on csütörtök éj­szaka csaknem 80.000 ember ünnepelt. A rendőrség is nagy erőkkel vonult ki, hiszen tavaly több tucatnyian megsebesültek az össznépi szilveszteri mulat­ságban. Most súlyosabb incidens nélkül telt el az éjszaka, bár így is tizenöten szenvedtek sérülése­ket, a rendőröknek pedig 40 sze­mélyt kellett előállítaniuk, mert „túl jól érezték magukat”. Prágában és Pozsonyban nem csak az újévet, hanem a két új ál­lamot is ünnepelték, bár a prágai szilveszteri mulatságra nem kü­lönösebben nyomta rá a bélyegét az a tény, hogy a Céh Köztársa­ság éjfélkor önállóv í vált. A prá­gai Vencel téren mintegy har­mincezren éltették az újszülött Cseh Köztársaságot, ám három évvel ezelőtt, a kommunista rendszer bukását hozó „bárso­nyos forradalom” t apjaiban jó­val nagyobb volt a lelkesedés: akkor több mint 200 ezren töl­tötték meg a teret. Valamennyi náció fiai és le­ányai békés egyetí rtésben, sű­rűn pufogtatták péti irdáikat. Ko­molyabb sérülés nem történt, an­nak ellenére, hogy i prágai bel­város kövezetét é féltől gyors ütemben bontották el az odacsa­pott pezsgősüvege c szilánkjai. 1992 szilveszterének első cseh­országi alkohol mérgezettjét egyébként még csütörtök dél­után szállították be Bmo köz­ponti detoxikálójába: a 24 éves személy történetesen galántai, ő tehát ráadásul külfö Idivé is vált a mélymámor óráiban. Pozsonyban több tízezer szlo­vák pezsgővel, pei árdákkal és tűzijátékkal ünnepelte a kettős eseményt: a szilvesztert és az önálló állam megsz iletését. Hi­vatalosan felvontál: a szlovák nemzeti lobogót, majd a város főterén a kormány és a parla­menti elnökség tagai éjfélkor együtt elénekelték a tömeggel az új állam himnuszát. A tömegben egy-két helyen Tisc portréját is látni lehetett: a fasiszta szlovák állam egykori elnökét hívei a „szlovák nemzet ayjának” te­kintik. Ugyanakkor a vtilág számos helyén korántsem a felhőtlen jó­kedv jellemezte az ifjév köszön­tését. A kilenc hónapja ostrom­lott Szarajevóban aligha volt ok ünneplésre, bár a vái osban éjsza­ka szokatlan nyugalom honolt, és a hatóságok ideig enesen a ki­járási tilalmat is feloldották. A Fülöp-szigetek fővárosában — ahol a Reuter szerint hagyomá­nyosan erőszakos jelenetek jel­lemzik a szilvesztert — a külön­böző összecsapásokban 11 em­ber halt meg, és ezernél is többre tehető a sebesültek száma. Leg­kevesebb húszán vesztették éle­tüket Hongkongban is. Ott a vá­ros szórakozónegyedében min­tegy 15.000 ember ünnepelte az újévet, amikor a pezsgősüvegek durrogásától és egy füstbombá­tól a tömeg pánikba esett, és a szűk utcákon az emberek egy­mást taposták haláh a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom