Nógrád, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-12 / 294. szám

GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudat- Juk, hogy a szeretett test­vérünk, TÖTH JANOS (volt acélgyári nyugdíjas) 66 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni temeté­se 1989. december 13-án, szerdán, ll órakor lesz a salgótarjáni régi központi temetőben. GYÁSZOLÓ TESTVÉREK ÉS CSALADJAIK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak és mindazoknak, akik szeretett halottunk, BABKA ISTVANNÉ sz. : Tarnócz (Barják) Anna temetésén részt vettek, sír- jára koszorút, virágot he­lyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. A gyaszolö család Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, munkatársaknak, ismerő­söknek és mindazoknak, akik szeretett halottunk, TURCSAN MIKLÓS temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. GYÁSZOLÓ CSALAD AUTÓSOK! FIGYELEM! A síküveggyár december 22-ig ingyen szereli be a gyártól vásárolt n,aptető.ket. NT—1. típusú 5800 Ft. ONT—1. típusú olasz- magyar kooperációban gyártott naptető 6600 Ft, áfa-val együtt. Garancia: két év! Nemcsak a huzatmentes szellőzés, hanem az egyenletes fényeloszlás is biztosított! Bátonyterenyei Város­gazdálkodási Vállalat (Kun B. út 2.) 1990. január l-től 5 éves időtartamra szerződéses üzemeltetés­re meghirdeti a Bátonyterenye, Révai J. út 22. sz. alatti virágüzletét. Részletes információ beszerezhető és a pályá­zatot 1989. december 25- ig a kommunális üzem vezetőjénél kérjük benyújtani. Az Utasellátó Vállalat Budapesti Területi Igazgatósága felvételre keres az 561. sz. Nagybétony MÁV-állomáson lévő pavilonjába PAVILONKEZELÖT. Jelentkezni részletes önéletrajzzal az igazga- tóság személyzeti előadójánál lehet. (Bp. V. Kálmán I. út 14.) A Salgótarjáni Öblös- üveggyár felvételt hirdet: — érettségivel, vagy szakmunkáskép­zővel rendelkezők részére: üvegolvaszitó munka­körben, 6 + 2-es mun­karendben. Bérezés: alapórabér 40 Ft + műszakpótlék, melegüzemi pótlék. Jelentkezni lehet: Salgótarján, öblösüveg­gyár munkaerő-gazdál­kodási osztálya, Salgótarján, Hajek R. út 1. 6.00—14.00 óráig. Telefon: 10-433/284. mellék. Berceli Vörös Csillag Tsz eladásra felkínál FEKETETARKA HOLSTEIN-FRfZ VEMHES ÜSZŐKET. Eladiási ár: 50 000 Ft/db. Érdeklődni lehet a tsz központjában. Magán- gazdálkodóknak is. A biztos és értékálló befektetés kulcsa \aruus lélünk legyőzheti az inflációt! Kénen tájékoztatói és befizetési csekket! dm: Radius Hungarians Rt 9700 Szombathely Iák Bottyán u.2. Tél.: 94/24-410 Korszerűen felszerelt, magas színvonalú KAROSSZÉRIA- LAKATOS ÉS AUTÓFÉNYEZŐ MŰHELYT nyitottam. Cím: Bárány István, Varsány, Kossuth út 29. Mátraaljai Állami Gazdaság sertésvágó- híd-üzemébe azonnali belépéssel felvesz HÚSIPARI SZAK­MUNKÁSOKAT. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezés: Mátra­aljai Állami Gazdaság személyzeti és munkaügyi osztályán. 3060 Pásztó, Nagymező út 3. Az AMÉTA Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi Kft. licitálás útján értékesíti az alábbi lakásokat: 1. Salgótarján, Schuyer F. út 15. 1. szám alatti 1 szobás 38 négyzetméteres alapterületű, komfortos öröklakás. Ára: 570 000 Ft. 2. Salgótarján, Lovász J. u. 29. tetőtér 2. szám alatti 2 szobás + lakóelőteres 39-fl9 négyzetméter alap­területű komfortos öröklakás. Ára: 695 000 Ft. 3. Salgótarján—Somoskőújfalu, Vörösmarty út 13. szám alatti 1 szobás 52 négyzetméter alapterületű komfortos lakás kis kerttel. Ara: 265 000 Ft. 4. Salgótarján—Somoskőújfalu, Vörösmarty út 13. szám alatti 2 szabás 68 négyzetméter alapterületű összkomfortos lakás kis kerttel. Ára 420 000 Ft. 5. Salgótarján—Rónabánya, Határőr út 9. szám alatti 1 szobás komfort nélküli lakás kis kerttel: Ára: 60 000 Ft. A fenti lakások 1989. dec. 13-án 9—10 óra között te­kinthetők meg. A licitálás időpontja 1989. dec. 15-én 10 órakor az AMÉTA Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi Kft. Sal­gótarján, Vörös Hadsereg út 7. szám alatt. A licitáláson 25 000 Ft bánatpénz befizetése mellett lehet részt venni. UI4Z4SI IRODK Az utazás a legszebb ajándék! Az Express utazási iroda december 16-án és 17-én, de. 10—15 óráig számos kedvezményes utazási ajánlattal várja a régi és új utasait minden kirendeltségén és fiókirodájában. Ajándékozzon karácsonyra utazást az új 1990-es nyári magazinunkból. Alacsony árak, óriási választék, belföldön és külföldön. Keressen fel bennünket az aranyhiét-végén, nem fogja megbánni! □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ha most vesz RADIUS HUMGARICUS részvényt úgy nyerhet, hogy segíti EGYHÁZÁNAK ÚJJÁSZÜLETÉSÉT az „R” és az IMPERATOR Kft. ném adóba, hanem AZ ÖN EGYHÁZÁNAK MŰKÖDÉSÉRE FIZETI BE A RADIUS HUNGARICUS RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMNYERESÉGÉT: 11 hónap alatt 58 százalékkal 15 800 Ft-ra emelkedett a RADIUS HUNGARICUS részvények árfolyama, aki még ebben az évben vásárol, RÉSZVÉNYENKÉNT 1800 Ft KEDVEZMÉNYT KAP. Jövő évben az osztalék 20 százalék körüli lesz és ezenkívül az árfolyam emelkedése várhatóan 10 százalékkal haladja meg a bármilyen nagy inflációt. Minden 14 000 Ft-ból amit befizet, 2000 Ft-ot az ön parókiája, egyházközsége, temploma, imaháza fejlesztésére, működtetésére fordítunk. Ezzel az összeggel közösen segítünk visszaállítani az elmúlt 40 év alatt tönretett, megsemmisített értékeket. PÉNZE BEFEKTETÉSÉNÉL MEGŐRIZHETI NÉVTELENSÉGÉT, mert a támogatandó plébánia, parókia nevét és címét adja meg. A befizetési csekk ellenében 1990. március 1—30. között az ön által megjelölt egyházközségben, parókián veheti át részvényeit, vagy a megyeszékhelyen megnyíló „FLORENUS" értékpapír-kereskedő irodákban — ahol ugyancsak névtelenül — bármikor el is adhatja. BIZTOS BEFEKTETÉS A RADIUS HUNGARICUS RÉSZVÉNY KÉRJEN BEFIZETÉSI (CSEKKET AZ ALÁBB FELSOROLT IRODÁKTÓL: „FLORENUS” ÉRTÉKPAPÍR- ÉS INGATLANFOR­GALMAZÓ KFT. ÜGYNÖKI IRODÁI 1092 Budapest, Ráday utca 50. Telefon: 1-1376-224. 9700 Szombathely, Vak Bottyán u. 2. Telefon : 94/24-410. BENKE LÁSZLÓ 4400 Nyíregyháza, Tanácsköztársaság tér 9., Pf. 220. Telefon: 42/12-340. TÁLENT KFT. 6720 Szeged, Wesselényi utca 1. Telefon: 62/12-466. HETI HÍRNÖK 3301 Eger, Beloiannisz utca 13. Telefon: 36/20-655. 3501 Miskolc, Szabadság tér 1. Telefon: 46/89-804. TÉR-KÉP 9022 Győr, Árpád utca 44. Telefon: 96/28-450. 8200 Veszprém, Ady E. u. 3. Telefon: 80/25-941. FILHARMÓNIA 7621 Pécs, Széchenyi tér 7—9. Országos Filharmónia Hild-udvar, Telefon: 72/15-045. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS A MŰSZatki Üvegipari Kis­szövetkezet s'al­gótairjáni üzem­egysége elekt­ralakatost keres. azonnalit felvé­telire. Bér: meg­egyezés szerint.. Érdakílődinii a helyszínen. Zagy­vapálfalrva. Hon­véd út 9. MŰSZAKI rajzoló áLlást ke res. A j á il­láitokat: Salgótar­ján. 10-977 telefonra kérek. JÁRMŰ AVIA, friss mű­szakival, fix platós teherautó eladó. Ér­deklődni: egész nap. Nagyb át any, sza.lv aá út 4. CO-S Trabant friss műszákivá!, á r óin á'liul el ad ó. Zagyvapál falva', Dé- ryn'é út 21., fszt. 4. KC-S 126-os Pols­ki Fiat eladó. Szé- csény, Csiépe Sán­dor út 16. Érdeklőd - nii: 17 óra után. 10 éves Wartburg, tartalék .alkatré­szekkel eladó. Szé- csény, Felszabadu­lás tér II/b.. fszt. 1., 16 óra után. KD 7 éves 1200-as világoskék Lada szgk. eladó, 52 000 km. É rd eklődni le h e t : mindenmap 15 óra után.. Varga János, Terény, Kossuth út 68. US Skoda 110-es olcsón eladó. Salgó­tarjáni, Arany J. út 21. X I. 16—18 órái'g. UG-s jó álilapat­ban levő Zsiguli el­adó. Homokterenye. Kossuth u. 134. PE 85—88-as frsz.. tízéves Wartburg, kété v es m ot o nr a! eladó. Zabar, Ady E. út 1., vagy ér­dek! ődind : Sál g ót ar­ján: 10-977 telefonon. VOLKSWAGEN 1300, frissen vizsgá- zottj kitűnő állapot­ban eladó. Telefon: Salgótarjáni, 10-037. SKODA 110-es. friss műszákivá! eladó. Érdeklődni: Salgótarján, AFIT- porta, vaigy Magyar- géc. József Attila út 4. ZK frsz. 1200-as Lada eladó. Megte­kinthető : szombat, vasárnap. Alsótold, Nefelejcs út 7. „0” km-es 1300-as Lada eladó. Salgó­tarján, Móricz Zs. út 21. NISA mikrobusz ’91 decemberéig ér­vényes műszakival, sürgősen eladó. Mát- raszőlós, Tanács út 31. INGATLAN BALASSAGYAR­MATON 2 szobás, távfűtéses lakást vennék kp -f- OTP- átvállialással. Aján­latokat „Sürgős” jeligére a balassa­gyarmati takarék­szövetkezetbe kérek. AKAR ön Salgó­tarján egyik leg­szebb helyén 2 szo­bás lakást vásárol­ni? Érdeklődjön a 1690-181. 1640-220'342­es telefonon, hétköz­nap 8—9 óráig. ALSÓ garázs el­adó a besztercei ga- rázssoron. Érdek­lődni : 16 óráitól, Sal­gótarján. 13-307. SALGÓTARJÁN­BAN, a Hunyadi krt. 40. szám alatt (Rok- kant-tp.) kétszintes. kerte5 családi ház eladó. Érdeklődni lehet: Petrovics Já­nos. Salgótarján. Hunyadi krt. 39. Telefon: 11-560. vagy Ligetvári Gyuláné. Salgótarján, Mező Imre út 2. Ili 13. Telefon: 16-682. KARANCSKESZI- BEN a Szabadság út 40. sz. alatt családi ház. melléképüle­tekkel. 2340 négy­zetméteres telek­kel, két családnak is alkalmas, beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni lehet, Sal­gótarján. Martos F. Út 67., délután 2 órától. Salgótarjáni tanácsi lakás, vagy OTP-lakás is érde­kel. NAGYBATONY­BAN új OTP-örökia- kas eladó. Barátság út 1/A. i'.?. Azonna­li beköltözéssel. ADÁSVÉTEL BILLENTS pót­kocsi eladó. Érdek­lődni: Pásztó. Nóg­rádi S.-ltp. ST., 1/2. BERNÁTHEGYI kiskutyák olcsón el­adók. Salgótarján, Gorkij krt. 27. IV/3. HtZÖT vennék 2 mázsásig. Telefon : Sa.lgótarján, 12-371. ELADÓ faragott étkező, barnára pá­colt. oriiginálit cso­magol ásbain. Toledó típusú. Telefon: Sal­gótarján. 15-991. GOLD Star video­magnó eladó. Ér­deklődni : Salgótar­ján. Arany J. út 23. II/2., délután. STIHL fűrész é* kompresszor eladó. Salgótarján, Schu­yer F. út 9. Csernej Barna, este 5 órától. KOLOMPöl és Bir­ma-cicák eladók. Nagybátony, Nép- köztársaság út 150. VEGYES 170 cm magas, bar­na. 26 éves fiatal­ember megismerked­ne lánnyal, vagy el­vált asszonnyal, há­zasság céljából. Gyermek nem aka­dály. Jelige: „Még nem késő”. SALGÓTARJÁNI egyszobás magán­lakásom salgótarjáni nagyobb tanácsira cserélném. Cím : 10-977 telefonon. EGYSZOBÁS gar­zoni aikást bérelnék a városban, vagy a Kemerovón. Aján­latokat: Salgótar­ján, 10-977 telefonra kérek. EGY-, vagy másfél szobás. bútorozott lakást bérelnék ja­nuár l-tő) Kistere- nyén. vagy Nagybá- tcnyba.n. Ajánla­tokat: Salgótarján, 10-977 telefonra ké­rek. ÄPOLÖNÖ gon­dozást. vagy más el­foglaltságot keres az esti órákban. Aján­latokat: ..Salgótar­jánban” jel-igére a kiadóba kérek. ELCSERÉLNÉM Salgótarján, Palócz Imre téri tanácsi garzonomat nagyobb tanácsira, ráfize­téssel. Érdeklődni: Palócz Imre tér 2. II1/5.. délután. NÉGY kisgyer­mekes anyuka bár­milyen bed-olgoizói munkát vállalnia. Ajánlatokat a NÔG- RAD-kiadóba- „Var­rá s e lőny b en ’ ’ jel - igére kérek. ADÓBEVALLÁSOM elkészítéséhez hoz­záértő szakembert keresek. Ajánlato­dat: a ki a dóbai kérek, MATEMATIKÁBÓL f e Ívé t el i - élőké szí­tást vállalok. Je­lentkezéseket: „Ma­tematika. 1090”. jel­igére a kiadóba ké­rek. ÜZLETHELYISÉG S a! g őt ar j án k ö.z­pontjában átadó. Cím : 10-977 telefo­non. FIATAL házaspár albérleti lakást ke­res. azonnali be­költözéssel. hosz- szabb i d őre. A j án - latokat: Ármegje­löléssel a' 10-977 te­lefonra kérek. ÖRHALOM KÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS PÁLYÁZATOT HIRDET vb-titkári munkakör BETÖLTÉSÉRE. Pályázati feltételek: — állam- és jogtudományi karon, vagy államigazga­tási főiskolán szerzett oklevél, — legalább 2 éves államigazgatási gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: — részletes önéletrajzot, eddigi munkaköreinek, szakmai tevékenységének leírását, — jelenlegi munkakörét, beosztását, jövedelmét, — végzettségét igazoló okiratok másolatát, — három hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítványt. Bérezés: a módosított 11/1983. (XII. 17.) ÁBMH-számú rendelkezés szerint. Lakás megoldható. A pályázatokat 1990. január 31-ig lehet benyújtani a községi közös tanács elnökéhez, az alábbi címre: 2671 Örhalom. INNOVÁCIÓS KÖZÖS VÁLLALAT SAIGÖlARjáf\|,IP21l — rendkívüli ajánlata — Elektronikus telefon és üzenetrögzítő Üzemeltetési lehetőségek: 1. Normál telefonüzemmód, hívásismétlés 2. Beszélgetés telefonkagyló használata nélkül 3. Műsoros kazetta lehallgatása 4. Diktafon üzemmód 5. Üzenetrögzítő Ár: 8400 Ft + áfa Megvásárolható : Salgótarján, Bartók Béla út 10. II. 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom