Nógrád, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-12 / 36. szám

6 NOGRAD 1988. február 12., PÉNTEK SZIGETELÉS! SZIGETELÉS! LAPOS TETŐK SZIGETELÉSE Vízszigetelés a műszakilag legcélszerűbb és leggaz­daságosabb (Bitulax, Bikoflex, Akvabit) technológiá­val, a 8/1988. (VIII. 21.) ÉVM-sz. rendelet figyelem- bevételével. Lapos tetők komplex felújítása, új te­tők készítése. Szigetelés, bádogosszerkezetek, hőszi­getelés, lejtéskialakítás (hőszigetelő beton) utólagos páraelvezetés megoldása. TETŐSZIGETELÉS TERVEZÉSE NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS SZIGETELÉSE jól be­vált, tartós megoldással. NEDVES FALAK KISZÁRÍTÁSA, további nedvese­dés megakadályozása, garantált technológiával. Referenciamunkák megtekintését biztosítjuk. GYORS, pontos és megbízható kivitelezést vállalunk. Kérje ajánlatunkat. SZIGNA Építőipari Kisszövetkezet hő- és tetőszige­telő irodája, Miskolc, Béla u. 6. 3532. Telefon: 46 84-515. KISTERMELŐK RÉSZÉRE BÁBOLNÁI NAPOSCSI­BÉK ELADÓK! Megnevezés Ár Ft db Naposcsibeboltban Házhoz szállítva GYÁSZJELENTES Mély megrendüléssel tu­datjuk, hogy tragikus hir­telenséggel, 60. életévének betöltése előtt elhunyt KOSTYAL ISTVÁN órás. Temetése 1988. feb­ruár 15-én hétfőn, 14.30 órakor lesz a salgótarjáni központi temétőben. A GYASZOLÖ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek és mind­azoknak, akik szeretett halottunk FÖLDI PÁL temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. GYÁSZOLÓ CSALÁD Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak és mindazoknak, akik szeretett halottunk KULCSÁR MIKLÓS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igye­keztek. GYÁSZOLÓ CSALAD Köszönetét mondunk a rokonoknak, ismerősök­nek és mindazoknak, akik szeretett halottunk HANDÓ RUDOLF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igye­keztek. GYÁSZOLÓ CSALAD Gazdasági társulás pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: — főkönyvelő {felső­fokú végzettséggel), — mérnök-üzletkötő (felsőfokú végzett­séggel), — adminisztrátor­pénztáros (közép­fokú végzettséggel). Bérezés megegye­zés szerint. A jelentkezéseket: részletes szakmai ön­életrajzzal a hirdetés megjelenését követő 8 napon belül lehet a kiadóba leadni „INNO-LINE” jeligére. A Balassagyarmati Fémipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz szakmai gya­korlattal rendelkező ELEKTROMŰ­SZERÉSZT, GYEG- CSOPORTVEZETÖT. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. I. kategóriájú szö­vetkezet keres GÉPÉSZMÉRNÖKÖT gyártástechnológus munkakörbe, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. Ugyancsak keresünk műszaki végzettségű okleveles, vagy képesített Árszakértőt. Jelentkezni lehet: Dr^gelypalánk 2, vagy 19-es telefonszámon. A Magyar Állami Földtani Intézet észak-magyarországi területi szolgálata szerződéssel középiskolát végzett, gyors- és gépírni tudó gazdasági ügyintéző­adminisztrátort keres március 1-i belépéssel. Jelentkezni lehet sze­mélyesen Salgótarján, Kun B. u. 1 a. szám alatt. BONTOTT személy- és tehergépkocsi-al­katrészek nagy válasz­tékban kaphatók a varsányi tsz darázsdó- pusztai bontóüzemében. Gépk öcsi-adás vétel. Autómentés éjjel­nappal, telefonszolgá­lat, Szécsény 179. Felvétel: a Duna Élel­miszer- és Vegyiáru Kereskedelmi Vállalat salgótarjáni raktárháza felvesz RAKTÁROST és 5 és 10 tonnás gép­kocsira GÉPKOCSI­VEZETŐT. A raktárosi munkakör betöltéséhez 8 általános iskolai végzettség és erkölcsi bizonyítvány szükséges. Cím: Salgótarján, Állomás u. 4 a, ' (nagyállomás). Különlegesen szép MENYASSZONYI RUHÄK, fejdíszek, egyéb kellékek, vala­mint koszorúslány-, menyecske- és szép al­kalmi ruhák, kosztü­mök kaphatók a Salgótarján, központi temető melletti ZSÓKA Divatáruüzletben. Nyitva: 9.30—17.30 óráig, szombaton 9—13 óráig. A Szécsényi ÉPSZÖV megvételre kínál: 2 DB IKARUS 211ES típusú autóbuszt. Üzemképes állapotban, érvényes műszaki vizsgával. Érdeklődni lehet: 130 13-as telefonon, vagy személyesen a szállítási csoportnál. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐRT keresünk felvételre. SZÖVTERV Nógrád megyei iroda, Salgótarján, Rákóczi út 13. Tel.: 12-806. 8—10 fős kubikos­brigádokat változó munkahelyre azonnal felveszünk. Jelentkezés: Villany­szerelőipari Vállalat, 4. sz. szerelőipari üzem, Budapest VII., Wesselényi u. 16. TETRA—82 húshibrid TETRA—SL tojóhibrid TETRA—H szülőpár TETRA-vIl háztáji TETRA—SL kakas VÁLLALATOK, KÖZÜLETEK FIGYELMÉBE! NŐNAPRA cserepes és vágott vi­rágok nagy választék­ban rendelhetők a városgazdálkodási üzem kertészeti- telepén. Salgótarján, Kertész út 2. Telefon: 12-810. A Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Vállalat (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41—49.) nógrádszakáli telepére felvételre keres faipari szakembert MŰVEZETŐI munka­körbe, valamint villany- motorokhoz is értő VILLANYSZERELŐ szakmunkást. Jelentkezni lehet sze­mélyesen, Nógrádszakál, Palócz u. 7. szám alatt. Termelőszövetkezetünk azonnali belépéssel nyomdaüzeméhez ÜZEMVEZETŐT keres. Követelméfty: közép­fokú végzettség és leg­alább 5 éves nyomdai gyakorlat. Bérezés: a 23/1983. MÉM-sz. rendelet alap­ján megegyezés szerint. Felvétel esetén szolgá­lati lakást biztosítunk. Jelentkezni lehet írás­ban, vagy személyesen a tsz elnökénél, illetve személyzeti vezetőnél. Cím: Kis-Zagy^avölgye Mgtsz Nagybárkány, Telefon: 10-619. Telex: 229235 9,91 10,26 23,71 24,06 30,71 31,06 10,71 11,06 5,21 ' 5,56 A Nógrád Megyei Sütőipari Vállalat felvételre keres: — felsőfokú, vagy nagy gyakorlattal középfokú végzettséggel rendelkező munkatársakat TERMELÉSI ELŐADÓ és Áruforgalmi ELŐADÓI munkakörbe. Érdeklődni lehet: a vállalat munkaügyi osztályán. Pásztó és Vidéke Afész 16. sz. átalánydíjas részleg felvesz: SZAKKÉPZETT KŐMŰVEST. Bérezés: megegye­zés szerint. Építőipari Szövetkezet Érsekvadkert felvételt hirdet főkönyvelői állás betöltésére 1988. április 1-től. Alkalmazás feltétele: — főiskolai vagy mérlegképes könyvelői végzettség — legalább 5 éves építőipari szakmai gyakorlat, — büntetlen előélet. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: személyesen vagy írásban a szövetkezet elnökénél, Érsekvadkert, Rákóczi u. 124. sz. Az árakban a csomagolási költség is szerepel. 500 db v felett a naposcsibék házhoz szállítását vállaljuk. 500 db alatti mennyiségeket a szendrői és budapesti na­poscsibeboltunkban lehet átvenni. A naposcsibék mellett 18 hetes TETRA—SL előnevelt jérce is megrendelhető 110 Ft db egységáron. A megrendeléseket a következő címre kérjük küldeni: Mezőgazdasági Kombinát Baromfikereskedelem és Szaktanácsadás 2943 Bábolna. Telefon: 06-34 69-111, 69-333. Telex: 27229, 226555, 27211. APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS RÁGCSÁLÓ- és rovarirtó-szakképe­sítéssel elhelyez­kedési lehetőséget keresek. Salgótar­ján. Kővirág út 3. JÁRMŰ KARANCS TAXI. Telefon: 11-777. ZART Barkas* el­adó 2 éves műsza­kival, 1200-as Zsi­guli Combit beszá­mítok. Érdeklőd­ni: Ságújfalu, Zrí­nyi út 26. PX-ES Trabant eladó. Ipolytarnóc, Kossuth út 26. PV-S Wartburg és ETZ 250 eladó. Sal­gótarján, Vasvári Pál út 27. Telefon: 11-221. Fölös. KC-S Dácia eladó. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap. Sal­gótarján, Ybl Mik­lós u. 51. IV/4. Pé­csi. IZ-S 100 Skoda 4 éves motorral, 18 000 Ft-ért eladó. Nóg­rádszakál. Hunya­di út 8. Hódosi De- zsp. FELÚJÍTOTT NYSA-motor eladó. Rirhóc, Varsányi út hí. AUDI 100-as, in­jektoros, 1984-es évjáratú eladó. Ki­sebb cserét beszá­mítok. Érdeklődni: Báfonyterenye (Nagybátony), Bá­nyász út 13. 1/9. PK-S Zsiguli tel­jesen felújított ál­lapotban eladó. Ér­deklődni: Salgó­tarján. 15-479. TRABANT. Combi hat és fél éves, vo­nóhoroggal eladó. Balassagyarmat, Jó­szív út 68. IN-ES, 1200-as Zsiguli. most vizs­gázott eladó. Irány­ár: 40 000 Ft. Ér­deklődni: Salgó­tarján. Salgó út 16 A. 8 éves megkímélt. 1200-as Lada eladó. Balassagyarmat. Ró­zsavölgyi M. u. 22. ELADÓ áron alul, 1929-es kiadású, üzemképtelen. 750 cm'l-es Harley— Dávidson motor- kerékpár. Salgó- . tarján. Hápnán Ka- tó-telep 31. Pap Ta­más. FELÚJÍTOTT, Tra­bant eladó, KR-es rendszámú, au­gusztusig vizsgá­zott. Cím: Karancs- lapujtő, Ady Endre út 14. Megtekinthe­tő: mindennap. ZE írsz. 1300-as Lada sürgősen el­adó. Irányár: 58 ezer Ft. Érdeklőd­ni: vásárcsarnok, terményboltban, 7.30 —15 óráig. LADA 1600-as, hét­éves, garázsban tartott, második tulajdonosától el­adó. Érdeklődni: Salgótarján, Zagy- vapálfalva, Déryné út 19. IV/18. PLATÓS ARO 4x4-es eladó. Érdek­lődni: Balassa­gyarmat, Lenin-ltp. zöldségüzlet. INGATLAN LAKÁSMEGOL­DÁST keresek kp + OTP-átvállalás- sal, Balassagyar­maton. Kanyó Ber­talan, Varsány, Tán­csics út. KARANCSKESZI­BEN szoba‘kony- hás, melléképüle­tes ház, 600 négy­szögöles telekkel eladó. Állattartás­ra alkalmas. Ugyan­itt 40 q takarmány is kapható. Érdek­lődni lehet: Márkus, Karancskeszi, Le­nin út 2. ELADÓ 1 -f 2 fél­szobás, OTP-örök- lakás kp + OTP- átvállalással. Sal­gótarján. Beszter­ce tér 2. 1/5. BORSOSBERENY- BEN beköltözhe­tően eladó 2 és fél szobás családi ház. Laczkovszkiné Ho- molya Zsuzsanna, Bánk, Bánki út 34. NAGYBATONY­BAN (volt Herceg- kert^ 450 négy­szögöles építési te­lek sürgősen elacjo. Érdeklődni: Bá­nyaváros, Népköz- társaság út ■ 43. Kecskésné. ELADÓ Beszterce- lakótclepen egy két félszobás örök­lakás kp -r, OTP. Érdeklődni: 17 óra után. Salgótarján, Ybl Miklós út 63. V/3. BALASSAGYAR­MATON, a Klapka utcában kertes, csa­ládi ház beköltöz­hetően eladó. Ér­deklődni: délután. Szabó Ferenc. Ba­lassagyarmat, Ba­ross Gábor út 18. BESZTERCE-LA- KOTELEPEN egy + két félszobás OTP-öröklakás el­adó. Salgótarján. Kilián Gy. krt. 86. VII '45. 17 órától. EGY telken, két külön álló. kertes lakás. 2—2 szobás eladó. Cím: Salgó­tarján. Csokonai út 36. BRG-vel szem­ben. Egy kétszobás OTP- vagy szövet­kezeti lakást cseré­re felajánlók előny­ben. BALASSAGYAR­MATI piactéren, minden célra alkal­mas üzlethelyiség eladó vagy bérbe adó. Fajcsik László, Balassagyarmat. Rá­kóczi út 126. Tel.: 673. KÉTSZOBÁS, összkomfortos la­kás eladó. Zagyva­róna. Zagyva út 46. fsz. 3. PÁSZTÓ központ­jában 58 négyzet- méteres OTP-örök­lakás kp + OTP- átvállalással. sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Pásztó. Köl- 'csey Ferenc út 4. IV 10. BALASSAGYAR­MATON 2 szoba, konyhás családi ház eladó. Cím: Ba­lassagyarmat. Tom­pa Mihály út 15. ZAGYVARÓNÁN, ÖThegy út 61. sz. alatt. négy helyi­ségből álló, kertes családi ház eladó. Érdeklődni a hely­színen. 15 óra után. EGYSZOBÁS la­kás melléképület­tel. garázzsal, dup­la telekkel eladó. Etes. Szabadság út 36. sz. alatt. Ér­deklődni: öreg­etesi út 35. SZOBA, konyhás lakás 300 négyszögöl telekktl eladó. Üi- lakpuszta. Akácfa út 12. DIÖSJENÖ, Pető­fi S. út 37. sz. alat­ti ház sürgősen el­adó, a hozzá tartozó _980 négyszögöles telekkel. Érdeklőd­ni lehet levélben: Fehérvári Lajos. Leányfalu. Móricz Zs. 152. sz. HAROMSZOBÄS családi ház eladó. Érdeklődni: Balas­sagyarmat. Land­ler J. u. 3. ADÁSVÉTEL 1 db vemhes ma­gyar ló. 3 db al- másderes. 2 db sár­ga, sodrott lovak eladók. Kovács Ist­ván. Nagylóc, Rá­kóczi út 76. TEHERFELVONÓ eladó. vagy elcse­rélhető abrikterre. Ugyanott URAL mo­torkerékpárhoz ke­resek alkatrésze­ket. Cím: Salgótar­ján, Virágos út 13. Telefon: 15-222. DROTFONO gép eladó. Klément Jó­zsef, Cserháthaláp, Petőfi út 38. NAPOSCSIBE kapható, rendeN hető. Véghné, Szé­csény. Madách út 12/A. Telefon: 370. VIRÁGÜZLET el­adó, vagy bérbe ki­adó, bármilyen célra. Érdeklődni: a balassagyarmati takarékszövetkezet­ben. 40 q lucerna és baltacím takar­mány eladó. Sám- sonháza, Petőfi út 19. SIESTA gázkaly- ha eladó. Salgó­tarján, Gizella út 20. NDK mini Hi-Fi- torony olcsón el­adó. Salgótarján, Nyírfácska út 5. IX/50. ÖT vemhes tehén eladó. Szügy, Rá­kóczi u. 69. 2 db 170—180 kg- os hízott sertés el­adó. Pusztaberki, Rákóczi u. 19. .Brazil , évelő­paprika, chilei cserepespaprika, japán és indiai tüskésuborka, évelő lugaspa­radicsom. cse­repesparadicsom, vogeta. gumós­kömény, tölto- ni való és üre­ges paradicsom, korallbokor. pe­rui bokorbab, japán tojásgyü- mölcsmagok, faj­tánként 25 db, 50 Ft-ért el­adók. 9791 To­rony. Pf.: 10. KOPÁCSI. ELADÓ 1 db ter­ménydaráló, Ká- nyás. Arany J. út l. Érdeklődni: szombat, 10 órától. JÓ állapotban le­vő Agnes műbőr ülőgarnitúra és franciaágy eladó. Salgótarján. Buda­pesti út 54. Len­gyel. LÉGKOMPRESZ- SZOR eladó. Ka- rancsalja. Béke út 20. 15 órától. VOROSTARKA bikaborjú eladó. Etes. Petőfi út 42. FÓLIÁSOK fi­gyelem! Nagy telje­sítményű, vegyes tüzelésű, légbefúvá- sos kazán eladó. Cím: Ecseg. Madách u. 2. Válóczi. PECSENYESÜTŐ­NEK berendezett német lakókocsi 1700-as Opel Kara­vánnal. esetleg kü­lön is eladó. Ugyan­ott kitűnő állapot­ban levő 250-es ETZ eradó. Érdeklődni: hétfőn 15 óráig, Salgótarján. Baj- csy-Zs. u. 42. Sa­nyi sütő. este. tel.: 12-731. ÜJ, vámkezelt, japán videolejátszó eladó. Zagyvapál- falva. Hársfa út 11. IV '19. 17 órától. BUSZK ATI fehér nvulak eladók. Hi­re! János. 2660 Ba­lassagyarmat. Ve­res P. u. 11. ÓRIASSCHNAU- ZER kölykök. BK HCH Reslacib szü­lőktől eladók. Dizt- richné. 3256 Kis­füzes, Ady u. 23. VEGYES ÉRETTSÉGI előtt álló gyerekem mel­lé matematika­tanárt ikeresek. Ajánlatokat: Sal­gótarján, 12-018 te­lefonra kérek, 16 órától. KÖZÉPKORÚ öz­vegyasszony, jó megjelenésű., káros szenvedélytől men­tes férfi ismeretsé­gét keresi házasság céljából. Leveleket: ..Hóvirág” jeligére a kiadóba kérek. MATEMATIKA-, kémiakorrepetá­lást vállalok általá­nos és középisko­lásoknak. Cím a balassagyarmati ta­karékszövetkezetben. 39 éves, elvált, gyermektelen, le­százalékolt nyug­díjas férfi 6 általá­nossal, megismer­kedne 25—40 éves nővel, házasság cél­jából. Lakás szük­séges. „1—2 gyerek, nem akadály 249720” jeligére a salgótar­jáni hirdetőbe. KEMPINGNÉL kis lakás egy-két fő részére kiadó. Érdeklődni: Salgó­tarján, Néphadsereg út 44. 17 órától. ELCSERÉLNÉM Salgótarján. Ybl M. úti, 2 szobás szö­vetkezeti lakáso­mat, nem régi, sal­gótarjáni kertes házra. ..Távfűtéses 249717” jeligére a salgótarjáni hirde­tőbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom