Nógrád, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-12 / 36. szám

•k QPOriT SPORT % = * ~ «^UHI Felvételizők A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Általá­nos Iskola tornatermében került sor az intézmény testnevelés tagozatának felvételi vizsgájára. Megyénk településeinek általános iskoláiból összesen 41 nyolcadikos tanuló vett részt a felvételin. A kis­diákok torna- és labdajáték alkalmassági vizsgán mutatták be tudásukat. Az atlétikaalkalmassági fel­mérést az SKSE futófolyosóján végezték. Mindazok a tanulók, akiket a feívételitoizottság alkalmasnak talált — természetesen a tanulmányi eredmények is döntőek —, az 1988/89. tanévben a gim­názium testnevelés tagozatán folytathatják középis­kolai tanulmányaikat. Képeink a.felvételi vizsga néhány pillanatát örö­kítették meg. Kulcsár József képriportja Wachtel: fedettpályás- világcsúcs Torinóban, az Olaszország —Jugoszlávia—NDK fedett­pályás atlétikai ■ hármas­viadalon az NDK-beli Chris­tine Wachtel a 800 méteres női síkfutásban 1:57.64 perc­cel új világrekordot futott. A régi fedettpályásvilág­csúcsot a szovjet Olga Vah- ruseva 1980. február 16-tól tartotta 1:58.4 perccel. Em­lítést érdemel, hogy a má­sodik helyezett NDK-beli Sigrun Wodars szintén a régi csúcsnál jobb ered­ményt, 1:58.22-t ért el. Palóc ősz '88 Több mint száz sakkozót várnak Teljes erővel folyik a Pa­lóc ősz ”88 nemzetközi sakk­verseny szervezése, amelyet az idén szeptember 7—17. között rendeznek. Balassa­gyarmat szomszédságában, a nyírjesi KISZ-táborban második alkalommal kerül sor a nagyszabású viadalra. Hol tart a szervezés, mire és kikre számítanak? — kér­deztük Koltányi Imrét, a szervezőbizottság elnökét. — Az idén is három csoportban rendezzük meg a tornát. A főversenyt nem­zetközi FIDE-értékszámszer- zőre tervezzük, 11 forduló­ban, míg á B csoportban — itt a mesterjelöltek indulnak — és a C-ben 9—9 fordulót játszanának a résztvevők svájci rendszerben. Nagy­mestereket várunk a Nyír- jesbe! Szeretnénk az NDK legjobbjai közül néhányat megnyerni. Kapcsolatban va­gyunk több olyan szervező­vel, akiknek nemzetközi összeköttetéseik vannak. A márciusi budapesti tavaszi fesztivál nagy sakktornáján már prospektusokat osztunk szét, s készül programfüze­tünk is, amelyet mondhatni égész Európában terjesztenek majd. Most a támogatásért, a pénzekért kilincselünk, hogy összejöjjön a főverseny­hez nélkülözhetetlen 150 ezer forintos díjalap, a 30 ezer forintos első díjjal. Több mint száz sakkozóra számítunk, s a Palóc ősz ’88 versenyünk, csakúgy mint tavaly, a Nógrád me­gyei sakkozók nagy sereg­szemléje is lesz. (sz. 1.) SOROKBAN Férfikosárlabda Koracs Kupa elődöntő, első mérkő­zés, Tel Aviv: Cibona Zág­ráb (jugoszláv)—-Hapoel Tel Aviv (izraeli) 103—93 (46—51). A jugoszlávok győzelmé­ben oroszlánrészt vállalt Drazsén Petrovics, aki egy­maga 60 pontot szerzett. (Reuter) ☆ Kovács Péter, az olimpiára készülő magyar férfikézi­labda-válogatott csapatkapi­tánya az OSC Dortmund színeiben Bundesliga mér­kőzésen öt gólt dobott, de az együttes így is 27—23 (13—10) arányú vereséget szervedett a TuS Hofweiertől. A Dort­mund — amelynek egyéb­ként -az egykori szövetségi kapitány Kovács László a vezető edzője — rendkívül nehéz helyzetben van, 17 mérkőzésen szerzett 9 pont­jával a táblázat utolsó, 14. helyén áll. 1 ☆ A belga labdarúgó Szuper Kupa döntője, visszavágó: Anderlecht—Mechelen 2—0. Az elmúlt heti első mér­kőzés 1—1-es döntetlennel zárult, így a bajnoki cím­védő Anderlecht hódította el a kupát. (AP) ☆ Üjabb mérkőzéseket ját­szottak a férfikosárlabda BEK nyolcas döntőjében. Eredmények: EB Orthez (francia)—Arisz Szaloniki (görög) 97—81 (47— 40) Partizán Belgrád (ju­goszláv)—Nashau Den Bosch (holland) 106—85 (49—50). Az élcsoport: 1. Partizán Belgrád 15 pont (8 mérk.), 2. Arisz Szaloniki 13 (8), 3. Maccabi Tel Aviv (izraeli) 11 (7). (AFP) Ha pénzzel nem megy, akkor „koksszal"? Futballeeíitrikus nemzet va­gyunk, ez tagadhatatlan. Sportlapjaink is számonként több oldalon keresztül foci­témájú cikkeket közölnek, sőt a Foci című hetilapban — stílszerűen — labdarúgá­son kívül más sportágról nincs szó. Igen, szeretjük a labdarúgást, sokunknak okoz igazi'örömet, noha egyre rit­kábban. Sajnos, ma már a pályákon és azok környékén elterjedőben van az őrjön­gés. Ott tartunk, hogy a le­látókon is folynak a hábo­rúskodások a szembenálló együttesek szurkolói között. Ha úgy . tetszik, á futballis­ták közelebb vannak a fair play szelleméhez, miután ál­talában a heves harcok alatt a huszonkettő játékos­ból „csak” egy-kettő válik harcképtelenné, a szabályo­kat a lehetőségekhez képest úgy-ahogy betartják. Hogy meddig? Ki tudja, de azt botorság lenne nem tudomásul venni, hogy régen megváltozott körülöttünk a világ. A foci valamikor — természetesen a többi sport­ág is — kedvtelés volt. Ak­kor a sport tényleg sport volt. A honi labdarúgásnál maradva, régen, úgy a hu­szadik század elejétől a 60- as évekig focistáink kisebb- nagyobb kudarcokat leszá­mítva sikert sikerre halmoz­tak, élcsapatainkról, nagy­válogatottunkról ódákat zen­gett a világsajtó. Fineszes, ördöngős, agyafúrt, ötletes játékunk főleg az ötvenes esztendőkben emelte leg­jobbjainkat az élre. Azt is hozzá kell tennünk; a tech­nikai tudás mellé kiváló erőnlét is párosult, gondol­junk csak két hosszabbítás utáni győzelmünkre az ’54- es vb-n, Brazília és Uruguay ellen! Ám amióta elüzletiesedett minden, a sport a sportért fogalomnak befellegzett. A nyugati világ felfedezte e játékban is a látványosságot, ezáltal az érdekeltséget is. Reklámok bevezetésével nagy hírverést csaptak a focinak, aminek meg is lett az ered­ménye, az okosabbak, az ügyesebbek — az ügyeske­dők? — óriási pénzeket zse­beltek be idővel. A pénz vált uralkodóvá, ez termé­szetszerűleg megváltoztatta a tisztességes játékról alkotott véleményt, a vezetőkét és a játékosokét egyaránt. Ha úgy tetszik, az igazi sportszellem, az ellenfél tisz­telete és megbecsülése ma már a múlté. Ezen nem cso­dálkozhatunk, miután ná­lunk egy-egy bajnoki mérkő­zést az élvonalban eseten­ként két-három száz ezer fo­rintért játszanak, de a má­sod- és ■ harmadosztályban is jelentős summát kasszíroz­hatnak a győzelem után a csapatok. Nagy biznisz lett a foci, sokan élnek belőle jój meg­érdemelten és elég sokan érdemtelenül. Labdarúgá­sunk az utóbbi időben visz- szaesett, ennek ellenére az MLSZ mégis felemelte a tel­jesítményekért kifizethető prémiumok összegét. - Elég érthetetlen ez az álláspont, ám újabban nem csak a pénzzel vannak problémák. Itt van például a doppingo­lás. Nemrégiben a Sportkór­házban voltam kivizsgáláson, ahol több alacsonyabb osz­tályú labdarúgóval beszélget­tem. A bogarat ők tették a fülembe. Sokuk -véleménye szerint nemcsak az élvonal­ban, hanem lejjebb is „kok­szolnak”. A felhozott példák ugyan nem győztek meg, jóllehet mégis elképzelhető­nek tartom, hogy a sikef ér­dekében egyes sPortplók a pirulák lenyelésével mester­ségesen növelik teljesítőké­pességüket. Az viszont tény, hazánkban ilyesmiért keve­sen buknak le, és köztük labdarúgó eddig nem volt. Dé nem is (ehetett! Első­sorban azért nem, mert rá­juk tudomásom szerint nem vonatkoznak- olyan előírások, melyek köteleznék őket szű­rővizsgálatra. Pedig manap­ság, főleg az olimpia köze­ledtével egyre több szövet­ségünk kéri és igényli a szú­rópróbaszerű vizsgálatokat. A versenyzőket a Sport­kórház doppinglaboratóriu­mában ellenőrizhetik. Itt két műszer áll a sportorvo­sok rendelkezésére: egy gáz- kromatográf és egy tömeg­spektrométer. A több mint öt évvel ezelőtt beszerzett eszközök annak idején a leg­korszerűbbek közé tartoz­tak, és ma is alkalmasak a pozitív doppingszerfogyasz­tás kimutatására. Egy-egy vizsgálatért kül­földön — ezt egy hetilapból tudom — forintra átszámol­va ötezret kérhetnek az üze­meltetők, természetesen, ha komplikációmentes az eljá­rás. A doppingolás, azaz az anabolikus szteroidok " sze­dése a sportolóknál, így a focistáknál is, kétségkívül fokozza a teljesítményeket, de ártalmasak a szervezet­re, rengeteg szövődménnyel járnak, felborítják a hor­monháztartást. A serkentő­szerek eddig is több mint száz sportoló életét követel­ték a világon. Ezt figyelem­be véve — no és a dolog er­kölcsi oldalát is — egyálta­lán nem sok az ötezer fo­rint. Éppen ezért nem árta­na, ha az MLSZ is fontoló­ra venné a doppingügyet és csatlakozna az ajzószerek használata ellen harcolók tá­borához. E. P. A. Hét végi sportműsor A kispályát szeretik a volánosok A Nógrád Volán Balassagyar­mati Üzemigazgatósága dolgo­zóinak körében a kispályás labdarúgás a legnépszerűbb sportág. 1985-ben kapcsolódtak be a városban nagy népszerű­ségnek örvendő Palóc Kupa kispályásbajnokságba, s egy évre rá a másodosztályból az első osztályba kerültek. A tavalyi esztendőben a ne­gyedik lett a városi bajnokság­ban csapatuk, s az 1987. évi me­gyei Volán-sportnapon a gyar­mati gárda vehette át a kispá­lyás foci győztesének járó ser­leget. Jó eredményeket értek el a MÁV és az Ifjúsági Kupán, s 1987. évi sikereiket a Szilvesz­ter Kupa megnyerésével koro­názták meg. A most folyó, s hamarosan befejeződő téli te­rembajnokságban is az élme­zőnyben tanyáznak. A vállalat szakszervezeti bizottsága is nagy figyelemmel kíséri sze­replésüket, megadja a volános focistáknak a szükséges támo­gatást. PÉNTEK KOSÁRLABDA NB ,11. (férfi): SKSE—Bu­dafoki MTE, Salgótarján, vá­rosi sportcsarnok, 18 óra. SZOMBAT ASZTALITENISZ NB III. Márton-csoport: Nógrád Volán—Mátrakő, Sal­gótarján, Malinovszkij úti alsó tornaterem, 11 óra. LABDARÚGÁS . Előkészületi mérkőzések: SBTC—Nagybátony, 'Salgó­tarján, tóstrandi pálya 10 óra, Bgy. H^SE—SKSE, Ba­lassagyarmat, nagyligeti sta­dion, 10.30 óra. Női farsangi teremfoci­torna selejtezői: Bgy. városi sportcsarnok 8 óra. Városi teremfoci-bajnok­ság, Balassagyarmat, városi sportcsarnok. Program: Ta­nács—MKMK 14, Rendőrség —Hugyag 15, KIOSZ—Fém­ipar 16, PENOMAH—MÁV 17, Volán—Kórház 18 óra. TÖMEGSPORT Üvegipari sportnap, Salgó­tarján, városi sportcsarnok, 8.30 óra. Palócker-tömegsportnap, Salgótarján, városi sport- csarnok, 14.30 óra. VASÁRNAP LABDARÚGÁS Női farsangi teremfocidön­tők, Balassagyarmat, városi sportcsarnok 14 óra. labdarcgas Hajrájához érkezett Balassa­gyarmat teremlabdarúgó-baj­noksága. A két csoportban, 21 csapat részvételével megrende­zett tornán, már három hónap­ja vetélkednek a helyezésekért. A csoportok állása*“ a befejező — szombati — játéknap előtt: I. csoport: 1. Volán 2. Kórház 3. BUFI 4. Ipoly Cipő 5. PENOMAH 6. MÁV 7. Sárkány SC 8. Határőrség 9. Autójavító 10. Nógrádi-ltp. 11. Kábel 98-1 49-14 24 9711 50-22 23 9441 27-22 19 86-2 32-26 18 9414 36-28 13 8332 22-20 13 94-5 21-28 12 9 3 - 6 23-35 9 9216 30-38 7 8125 19-46 6 9 - - 9 17-47 ­II. csoport: 1. Érsekvadkert 2. KIOSZ 3. Városgazdáik. 4. Fémipar 5. Tanács 6. Oázis 7. Szabó GMK 8. MKMK 9. Rendőrség 10. Városfeji. 9513 47-26 17 7511 32-14 16 7511 30-16 16 7421 27-15 15 85-3 27-25 15 7412 26-20 14 7214 19-28 8 8116 19-39 5 8125 16-37 5 8-26 12-35 3 SAKK 7. forduló: GAMESZ—Katonai koll. 1,5—1,5, Pénzintézet—Vá­rosgazdálkodás 1,5—1,5, Kórház —Kiss A. isk. 2—1, PENOMAH —Rendőrség 2—1, Költségvetés —MÁV 0—3. Az élmezőny állása: l. Vá­rosgazdálkodás 17, 2—3—4. Pénz­intézet 12, GAMESZ 12, MÁV 12, 5—6. Rendőrség 9,5 PE­NOMAH 9,5 pont. Balassagyarmat város csapat- bajnokságának eredményei: 6. forduló: Rendőrség—Pénz­intézet 0—3, Városgazdálkodás- Költségvetés 3—0, MÁV—Kór­ház 1—2, Kiss A. isk.—Oktatási GAMESZ 1.5—1,5, Katonai koll. —PENOMAH 2—1. A táblánként! legjobb, pont­szerzők: í. tábla: Kánya Zol­tán (Városgazdálkodás) és Bá­rány! Pál (PENOMAH) 6—6 pont. 2. tábla: Karvai Tibor (Pénzintézet) 7 pont, (100 szá­zalék!). 3. tábla: Bojtos Jenő (Városgazdálkodás) 6 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalom