Nógrád. 1974. október (30. évfolyam. 229-255. szám)

1974-10-20 / 246. szám

A RÁDIÓ ÉS A TV MŰSORA VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ: *.10: Kellemes vasárnapot! 8.03: öt kontinens hét napja. 8.2ü: A magyar népdal hete. 8.40: A Magyar Rádió é&" Tele­vízió gyermekkórusa énekel. 8.55: Budapesti művészeti hetek. 10.03: Kaífka Margit versei. 10.13: Fúvószene táncritmusbán. 10.22: Zenés reklámturmix. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: Jó, ebédhez szól a nóta. 13.09: Nem azért mondom . . . 13.19: Fél óra sanzon. % 13.49: Világlíra. Charles Baudelaire versei. 14.04: Korunk operacsillagai. 15.08: A magyar népdal hete. Székelyhídi Ferenc énekel, zongorán kisér Bartók Béla. 15.24: Na#gy mesterek — világhírű előadóművészek. 17.05: öt perc sport. Totó. 17.10: A mosoly országa. Részle­tek Lehár Ferenc—Harsányi Zsolt operettjéből. 17.50: A történelem szemtanúi. Vállvetve Belgrád felszaba­dításáért. 18.15: A magyar népdal hete. Népdalkörök országszefte. 18.35: Székely Mihály énekel. 19.10: öt perc sport. Totó. 19.15: Magnósok, figyelem! 20.00: Magyar utazók a nagyvilág­ban. Körösi Csorna Sándor. 21.00: Máthé Jolán és Bódy József nótákat énekel. 21.30: Művészlemezek. 22.10: Sporthírek. Totó. 23.00: A dzsessz világa. «.10: Operaáriák. PETŐFI RADIO: 7.30: Franck-orgonaművek. 7.50: Miska bácsi lemezesládája. 8.20: A Rádió Kabarészínházának humorfesztiválja. TI. forduló 2. rész. í.40: A magyar népdal hete. Grabócz Miklós népdalfel­dolgozásaiból. 10.01: Mit hallunk? 10.30: Budapesti művészeti hetek. Fiatal írók nyilvános műso­ra. 11.20: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 13.04: Jelky András kalandjai. Hevesi Lajos regényét rá­dióra alkalmazta Várad! Balogh László. 14.00: Táskarádió. M.59: Kálmán Imre operett­jeiből. 16.35: Mit üzen a Rádió? 14.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Hangverseny a magyar népdal hete alkalmából. W.4V: .........Vitorlát álmodott, 8 r öpült a tengeráron!’' IS.30: Mikrofon előtt az irodalmi IS.10: Az Omega együttes műsorá­ból. 18.05: Öt perc sport. Totó. 18.10: Ez is, az is . . . 10.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia kistermét. 20.25: Jó estét, gyerekek! 20.40: öt perc sport. Totó. 21.30: Kölcsey Ferenc emlékezete a néphagyományban. M.40: Klasszikus operettekből. 22.20: Stark Tibor szerzeményei­ből SS.10: Századunk zenéjéből. TELEVÍZIÓ: 1. műsor. 8.35: Iskolatévé. 9.25: Európa öröme. Gyermekdal­1 fesztivál. 10.40: A vásári bábjátékos. Kemény Henrik műsora. 11.00:'Monitor. Fejlődő országok? — Harmadik világ? I. rész. 11.45: Leonard Bernstein a muzsi­káról. Hangverseny fiatalok nak. 13.58: Műsorismertetés. 14.00: Budapesti díj. Nemzetközi galoppverseny. 14.50: Pedagógusok fóruma. 15.30: Monitor. Fejlődő országok? — Harmadik világ? II. rész. 16.15: Kockáról kockára. Magyar rajzfilmtörténeti sorozat. IV. rész. 16.5o: Műsorainkat ajánljuk. 17.15: Reklámmüsor. 17.20: Delta. 17.45: Magyar remekírók. Nagy Lajos. 18.40: A közönségszolgálat tájékoztatója. 18.45: Esti mese. 19.00: A hét. 20.00: Hírek. 20.05: Csupa ötös a tévében . .. A tv-lottószelvények számsorsolása az I-es stúdióban. , 21.20: Budapesti művészeti hetek. Mesteriskola. Látogatóban Vásárhelyi Zoltán profesz- szornál, a Zeneakadémián. 22.05: Hírek. Sporthírek. BESZTEI^ECEBAN Y A: 8.30: Híradó. 9.00: Gyermekeknek. 11.45: Heti híradó. 12.15: Vasárnapi hangverseny. 13.00: Mezőgazdasági magazin. 15.20: Sportiskola. 15.35: Dalok. 15.45: Benedek. (Tévéjáték.) 16.40: Országútiakon a tévé­kameráival. 17.05: Hírek. 17.10: A vasárnapi gyerek. (Régi cseh film.) 19.00: Híradó és sporteredmények. 19.10: A vasárnap verse. 20.00: Pozsonyi zenei ünnepségek 1974. Záróhangverseny. 21.10: Hétszázhetvenhét. (Tévéjelenet.) 21.40: Híradó. 22.00: 100 éve született Józef Gregor Tajovsky. 22.30: Sajtószemle. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Fél 4-től: A fekete herceg. Szovjet bűnügyi film. Háromnegyed 6 és 8-tói: Uvegház. (18). Színes USA filmdráma. Délelőtt: A szikla­barlang titka. Kohász: Anna és a farkasok. (16). Színes spanyol filmdráma. — Kossuth: A préri. Színes francia—román kaland­film. — Zagy vapálf alva: özvegy Couderné. Színes francia bűn­ügyi film. — Balassagyarmati Ma­dách: A fej nélküli lovas. Szí­nes szovjet film. Délelőtt: A nagypapa kesztyűje. — Pásztói Mátra: Ne hagyd magad Pitkin. Angol film víg játék. Délelőtt: Ga­lileo Galilei. — Kisterenyei Petőfi: A fáraó. I—H. Színes látványos lengyel film. — Nagybátonyi Pe­tőfi: Bob herceg. Színes magyar film. Délelőtt: Szabad szél. — Szécsényi Rákóczi: Az ezredese­ket akarjuk. (14). Színes olasz filmvígjáték. Délelőtt: Dollárpapa. — Rétság: Leon és az Atlanti fal. Színes francia—olasz háborús film. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ: 3.16: Mit üzen a Rádió? 8.51: A Wiener Sängerknaben Johann Strauss-műveket énekel. 9.06: A Prometheusz-rejtély. 9.26: Rádióbörze. 9.30: A hét zeneműve. 10.05: Iskolarádió. 10.29: Ránki György: Pomádé király új ruhája. Meseopera. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népdalok. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.10: Tóth Ferenc féld.: A Duna mentén. 14.29: Szép ez is! Modern bújdo- sók. Ádám Jenő előadása. 14.40: Sztravinszkij: Olasz szvit. 15.10: Iskolarádió. Kollégiumi órák. 15.50: A Magyar Rádió és Tele­vízió női kara énekel. 16.05: Kalmár Magda ooerettfelvéíeleiből. 16.23: Budaoesti művészeti hetek. Bemutatjuk új felvételein­ket. 17.20: A hét rádióhallgatója. \ Portré muzsikával. 17.40: Fantom az űrben: Borisz Petrov akadémikussal be­szélget Sárkány Vera. 17.55: Húszas stúdió. Fényűzés vagy szükséglet? 19.30: SDorthíradó. 19.40: A Rádió Kabarészínházának Humorfesztiválja. H. fordu­ló. 3. rész. 21.03: Színes népi muzsika. 21.30: Mikrolánc. Petress István műsora. 22.20: a varázshegedű. Részletek Offenbach operettjéből. 22.45: a XX. század gondolatai. A történelmi öntudat. 23.00: Szimfonikus zene. o.lü: A Stúdió 11 és a Harmónia énekegyüttes felvételeiből. PETŐFI RADIO: 8.05: Nótacsokor. 12.00: Zenekari muzsika. 9.03: Ezeregy délelőtt... A Gyer­mekrádió műsora. 13.00: Ember és a természet. 13.20: Népszerű he,gedűmuzsika. 14.00: Kettőtől ötig... A Rádió kívánságműsora. 18.20: A ma hullámhosszán. VIII. rész. 19.00: Weber: f-moll hangverseny­darab. 19.19: A rock mesterei. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.13: Schubert: B-dúr szonáta. Op. post. 21.00: Ditirambusok ürügyén. 21.45: Slágermúzeum. 23.30: a hét zeneműve. Respighi: Róma fenyői. 23.15: Népdalok, néptáncok. 24.00: Hírek, időjárás. BESZTERCEBÁNYA: 14.45: Pártoktatás. 15.40: Pedagógusoknak. 16.10: Német nyelvlecke. 16.40: Kazetta. Ifjúsági magazin. 17.10: Sportesemények. 17.45: Kerületeink hangja. 18.10: Zenés műsor. 19.00: Híradó., publicisztika. 20.00: Graham Greene. Titkos megbízatás. Tévéjáték. 2. rész. 21.25: Híradó. 21.45: Pártoktatás. 22.15: Sportműsor, sajtószemle. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7,: Fél 4-től: A szélhámosnő. Magyar filmvigjáték. Este 6-tól: A légió. (16). Andrzej Wajda 1965-ben ké­szült színes monumentális törté­nelmi filmdrámájának felújítása. — Kohász: Elza kölykei. Színes angol film. — Kossuth: A préri. Színes francia—román kalandfilm. Zagyvapálfalva: özvegy Couder­né. (14). Színes francia bűnügvi filmdráma. — Balassagyarmati Madách: Uvegház. (18). Színes USA filmdráma. Délután: Jöttem, láttam, lőttem. Színes, zenés olasz westernparódia. — Pásztói Mátra: Ne hagyd magad Pitkin. Angol filmvígjáték. — Kisterenyei Pető­fi: A fáraó. I—H. Színes, látvá­nyos lengyel film. — Nagybátonyi Petőfi: Bob herceg. Színes ma­gyar film. — Szécsényi Rákóczi: Áz ezredeseket akarjuk. (14). Szí­nes olasz filmvigjáték. VASÁRNAPI FEJTÖRŐ ERDŐBEN Szép az élet az erdőben, Ide ki. Sári lelkem! faluvégről, Gyere ki. A versidézet Vörösmarty Mi­hály: ,,Szép az élet az erdőben” című verséből való. Folytatását ;usd rejtvényünk vízszintes 1., függőleges 1., számú soraiban. Vízszintes: 1. Az idézet első folytatása. (Zárt belük: A. A, K, F. R.) 13. Apafi Mihály első mi­nisztere volt (Mihály). 14. Gyü­mölcs, sajt is készül belőle. la. Portéka. 16. Tömegkommunikációs eszköz (röv.). 17. Csordultig. 18. Hamis. . . 19. Figura. 20. Negatív válasz. 22. Igen — oroszul. 23. 10 NOGRÁD - 1974. október 20., vasárnap .. .Crosby, neves amerikai éne­kes. 24. Alpesi virág és női név. 26. Ahogy. 28. Félig sűrű! 29. . . .kanál. 30. Női becenév. 31. Ba­latoni üdülőhely. 33. Ország Ázsiában. 34. Bellini-opera. 35. Zenemű röv. jelzése. 37. Gyöke­res. 39. Helyrag. 40. Visszavonul­tan él. 42. Tanít. 44. Becézett fér­finév. 45. Lerója az adóját. 46. Indítékok. 48. Ital fele! 49. A szi­várvány megszemélyesítője a gö­rög mitológiában. 50. A főváros egyik újjáépülő városrésze. 52. Fővárosa: Bagdad. 53. Rangjelző. 54. Ex-sakkvilágbajnok. 55. Labda­játék. 57. Mennybolt. 58. Eszes. 60. Adás közepe. 61. Férje. 62. Nem áll biztosan a talpán. 64. Dúsgazdag ember, névelővel. Függőleges: 1. Az idézet befeje­ző része. (Zárt betűk: P, K, H, Ü. A.) 2. Róma folyója. 3. Átló közepe! 4. Földművelő teszi. 5. Japán politikus. 6. Bolgár hegy­ség és kolostor. 7. Angol gépko­csik jelzése. 8. Zsolna szlovák ne­ve. 9. Felé. 10. ■ Sportújság név- jele. 11. Dekoratív fehér virág. 12. Asszonyjelölt. 21. Természetes gyógyvíz. 23. Reménykedik. 25. Építőanyag. 26. Női ruhadivat. 27. Fordított nyári lábbeli! 28. Kis- medve fordítva! 30. Nobel-dijas francia író (André, 1869—1951). 31. Amely személyt. 32. Hamis. 33. Női becenév. 34. Női név. 36. Bu­dapest része. 7. Szájáról szájra járt. 38. Férfinév. 41. Személyes névmás. 43. Heves lefolyású. 45. Francia kommunista író (Louis). 46. Nyugat-szibériai folyó. 47. Odavet. 49. Kisfaludy Károly drá­mája. 50. Folyó Lombardiában. 51; Skandináv férfinév. 5. Szándéká­ban áll. 56, Időegység. 59. Nyak­védő. 62. Olasz és belga gépko­csik jelzése. 63. Légjáratban van! 65. Kabát része! Beküldendő: a vízszintes 1.. és a függőleges 1. számú sorok meg­feitése. Beküldési határidő: október 24. Múlt heti fejtörőnk helyes meg­fejtése: ..Befejezetlen mondat. Nyugat. írói direktórium, Lia. Fe­lelet. Simon Menyhért születése.” Könyvjutalmat nyertek: Hor­váth Antalné Jobbágyi, Cserepes Sándor Salgótarján, Orosz Gyula Kisterenye. A könyveket postán küldjük! A Nógrád megyei Textilipari Vállalat jobbágyi telepén szakmai megbeszélés. — kj — Szívügye: a csendélet A Nógrád megyei Fotóklub Újabb kiállítása a salgótarjá­ni József Attila Megyei Köz­pontban Holies Gyula buda­pesti fotóművész képeivel is­merteti meg a látogatókat. A művész — akinek több köny­ve jelent meg a Corvina Könyvkiadó gondozásában idegen nyelveken — techni­kai biztonsága nyűgözi le el­ső pillanatban a látogatót. Képein a való világ látszat­ra semmitmondó tárgyai kel­nek életre, és telítődnek ki­fejező, szuggesztív emberi tartalmakkal. Holies Gyulát főként az élettelen, a tárgyi világ izgatja. Még sohasem láttam olyan érdekesen, iz­galmasan, emberközelben fényképezett csavarhúzót pél­dául, mint nála. — A csendélet sokáig mos­tohagyereknek számított a fotózásban. Valahogyan emi­att is alakult ki ellenállha­tatlan érdeklődés bennem iránta —• mondja. — A csendélet lett a szívügyem. Szeretném, ha minél többen kedvet kapnának a fényképe­zéséhez. — Néhány portrét is kiál­lított azonban... — Igen. De a portréval csupán kísérletezem. Vala­mennyi kép természetes vilá­gításban készült. Ehhez min­dig következetesen ragasz­kodom. A portrék többek ■ között ifjú Bartók Bélát és a nagy zeneszerző özvegyét, Pászto- ry Dittát ábrázolják. Egysze­rű,1 őszinte a megfogalmazás, épp úgy, mint a tárgyi világ­ban a tojásokat, a legkülön­bözőbb használati eszközöket ábrázoló képeken. Az él­ményt adó kiállítás október 30-ig lesz a tervek szerint megtekinthető. — Sulyok — Apróhirdetések Az mi sál gótai jáni öblös­üveggyár felvételre ke­res — 18—35 éves korig — női és férfi munkaerőt behordói munka­kör betöltésére, három műszakos munkarendben. KERESETT LEHETŐSÉG: 1700 Ft-tói 2200 Ft-ig. JELENTKEZNI LEHET: a gyár munka­ügyi osztályán reggel 6 órától 14 óráig. AZV IPOLY VIDÉKI Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság balassa­gyarmati műszaki er­dészete, új faipari üzemébe, felvételre keres, asztalosokat és faipari gépekhez férfi betanított munkáso­kat. Bérezés teljesít­mény szerint. Jelent­kezés: Balassagyar­mat, Mártírok útja 72. A KIOSZ Nógrád megyei adóközössége (Salgótarján, Klapka Gy. tér 3.) felvételt hirdet 1 fő férfi mun­kaerő részére pénz­ügyi munkakörben való alkalmazásra. Követelmény:' köz- gazdasági szakközép­iskolai végzettség. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezési határidő: 1974. no­vember 1. A MAGYARNÁN- DORI Állami Gazda­ság szécsényi kerülete megvételre felajánl 170 család mehet, Bo- conádi kaptárral és felszerelésekkel. Ér­deklődni, Szécsény 84 telefonon, vagy sze­mélyesen a kerület irodáján, Szécsény, Salgótarjáni út, Ma­jor. felhívás: a KIOSZ Nógrád me­gyei titkársága értesí­ti az alant felsorolt szakmákban dolgozó­kat, hogy autószerelő, villanyszerelő, szoba­festő és mázoló (ta­pétázó), Lakatos, gép­lakatos, női fodrász szakmákban mester- vizsga előkészítő tan­folyamot szervez. Egy-egy szakmában a tanfolyam 120 óra, melyből 80 óra szak­mai, 40 óra iparigaz­gatás. adóár. A tan­folyam részvételi díja 600 Ft, 12 fő jelentke­ző részvétele esetén. A jelentkezés írásban KIOSZ Nógrád me­gyei titkárság, 3100 Salgótarján, Klapka György tér 3. Mes­tervizsgát tehet, aki szakmai jártassággal, szakmunkás-bizo­nyítvánnyal, segédle­véllel és ennek meg­szerzése után leg­alább háromévi mun­kakönyvvel igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik. PÁSZTÓ központ­jában OTP-lakás alat­ti garázs kiadó, kö- zületnek is. Érdeklőd­ni Pásztó. Telefon 1. TÓPARTI üdülőte­lepen teljes közműve­sített, négy fekhelyes kis nyaraló eladó. „Nyírjes” jeligére a kiadóba. ÁLLAMI Biztosító pásztói fiókja felvesz érettségivel rendelke­ző, tárgyalóképes fér­fit külszolgálat os munkakörbe, önkén­tes biztosítások szer­vezésére. Jelentkezés személyesen. SALGÓTARJÁN Tközpon t j ában kétszo- b a-összkomfortos OTP-öröklakás el­adó. Érdeklődni le­het : Mezei Lenke, Budapest, XHL, ’Vi­segrádi u. 36. REKAMIÉ, fotel jó állapotban eladó. Gyermekszobabú­tort venhék. Cím Sal­gótarjáni Hirdető, 28-76. 850-ES Fiat Cupe ár­verése október 23-án lesz a nagyoroszi Egyetértés Tsz udva­rán. MINDENNEMŰ gép­jármű javítása (gene­ráljavítás). Karosszé­ria-javítás, autófénye- zés, alváz- és korró­zióvédelem Ipacs Gyula autószerelő m es ter, S algót arj án, Csizmadia S. u. 19. Telefon: 22-16. A Nógrád megyei Tanács ..Madzsar József” Kórháza felvételt hirdet OSZTÁLYOS ADMINISZTRÁ­TORI ÉS TAKARÍTÓ­NŐI állásokra. Jelent­kezni lehet a kór­ház gazdasági osz­tályán. A müiálygergei II. Rákóczi Ferenc Tsz, gépírni tudó PÉNZTAROS­ADMINISZTRA­TORT alkalmaz, azon­nali felvételre, 1 éves szerződéssel. Centrum Aruház Salgótarján sze­mély- és ZUK-te- hergépkocsi ré­szére KIADÓ GARÁZSOKAT keres. Ajánlato­kat, lehetőleg köz­ponti helyen, az áruházban szemé­lyesen vagy a 10-05 telefonon ké­ri bejelenteni. A NÖGRAd megyei Tanácsi Tervező Vál­lalat gyakorlattal ren­delkező gépírót keres. Jelentkezés a vállalat Május 1. út 39/a szék- házában. ELADÓ 440 négy­szögöl házhely, áron alul. Baglyasalja, Pe­tőfi út 44. Érdeklődni: Zagyvapálfalva, Kini­zsi Pál út 59. Hirdessen Ön is a nŐGRAD-ban! Ötvösebgyár Salgótarján azonnali felvételre keres laboratórium területére vegyésztechnikusokat, termelés te­rületére kohásztechnikusokat, és érettségivel rendelkező gyors- és gépírónőt. Megegyezés esetén munkásszállást biz­tosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti osztályán 6—14 óráig. Levélcím: Salgótarján. Pf. 16. Közületek FIGYELEM! A BUBIV egri gyáregysége 1974. évi szállításra felvesz új típusú szék- és asztal- megrendelést nagyobb mennyiségben is Kisebb mennyiségben raktárról azonnali kiszolgálás lehetséges. 1975. évre felvesszük új típusú ülőbútorok és asztalok, illetve ülőgarnitúrák megrendelését nagyobb mennyiségben. Megrendelés levélben-és személyes tárgyalás útján. Érdeklődni lehet, Eger, 20-21-es teleíonszá- mon,

Next

/
Oldalképek
Tartalom