Nógrád. 1971. január (27. évfolyam. 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

I A Varsói Szerződés tagállamai 1970-ben is nagyon sokat tettek az európai biztonsági konferencia előkészítéséért, összehívásának előmozdításáért. Júniusban Budapesten, a Parlamentben tanácskoztak a külügyminiszterek, s a napirendet és a részvételt rög­zítő memorandummal fordultak a kontinens népeihez Az esztendő egyik szenzációja volt az angliai munkáspár­ti kormány bukása, a konzervatív ellenzék választási győzelme. Az új miniszterelnök, Edward Heath valósá­gos diadalmenetben érkezik elsó munkanapjára Ciklon, és hatalmas méretű szökőár pusztított Kelet-Pa­kisztánban. Felvételünk Manpura helységben készült: a lakosság a hullámok által partra vetett holttestet azono­sítja. A természeti katasztrófa következtében a szigetek lakosságának 80 százaléka elpusztult Megtorló hadjáratnak indult, vereség lett belőle, t nem egy mozzanata emlékeztetett a pá­nikszerű menekülésre, A kambodzsai partizánokkal ví­vott harcok során nem ter­mett babér az amerikai hadse­regnek Logo körzetében sem, ahol ez a jellemző fénykép ké­szült: az álllg felfegyverzett USA-katonák társukat próbál­ják kimenteni a tűzvonalból. amelynek kezdetét és végét tulajdonképpen még a felde- ritők sem ismerték, hiszen a harcok nagy része a dzsunge- lekben dúlt Hetedik esztendeje vívják fel­szabadító harcaikat a mocam- bique-i hazafiak. Szervezetük, a Freltmo, kezdetben csak két­száz harcost tudott mozgósíta­ni, ma viszont már tízezer ka­tonája van. A gyarmatosítók ellen küzdő szabadságharcosok napjainkban már az ország te­rületének nagyobb részét el­lenőrzik, a mély illegalitás miatt azonban aránylag keve­set hallhatunk róluk. Felvéte­lünkön a partizánok egyik se­besült társukat kötözik be Mindössze ennyi maradt egy perui Iskola berendezéséből, a Limától északra pusztító földrengés után. Chimbote azonban nemcsak egyedül szenvedett, a természeti csapás következtében tízezrek pusztultak el Győzőit a lengyel javaslati December / en aiau lan a lengyel—NSZK államközi szerződést, amelyben végleges elismerésre került az Odera—Neisse-határ, s lehetőség nyílt a politikai kapcsolatok rendezésére is. A képen: Cyrankiewicz, akkori lengyel miniszterelnök és Brandt kancellár Mély megrendüléssel fogadta az egész világ Nasszernek, az LAK elnökének halálhírét. Temetésén számos állam- ’ és kormányfő vett részt, s százezrek vettek búcsút az arab egy­ség nagy harcosától Kairóban, ahol a temetési menet csak lépésben haladhr+mt Kívánsága szerint díszpompa nélkül kísérték utolsó út­jára De Gaulle tábornokot, Franciaország volt köztársa­sági elnökét. Szülőfalujában, a helység lakóinak részvéte közb-n. katonai gépkocsi szólította a családi sirímthoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom