Napi Hírek, 1941. május/1

1941-05-01 [0489]

H Cg/Ma Berlin , május l./frémet TávirTti Iroda/ N Ley dr. birodalmi vezető a május IÁI nemzeti ünnep alkalmából felhivást intézett a német munkásokhoz, munka snőkhii£ % üzem­vezetőkhöz éa alkalmazottaikhoz. Amikor katonáink példátlan hősiességgol védik népün* kot és birodalmunkat - mondja a többi között a folhiváa - ugyanakkor népünk idóhaza nom kisobb hűséggel dolgozik, mint a harcoló front. Német munkáaok milliói, szollomi és kézimunkások fáradoznak azon, hogy a világ legjobb katonáinak o legjobb fegyvorckot . . kovácsol­ják és a legjobb felszerelést mogadják. A mi nagy közös ollonségünk ol fog'bukni. A német nemzeti szocialista állam, az- alkotó munka állama, ózonban élni fog,/MH/ ::Cs/Mn Madrid , május 1,/Nómct Távirati Iroda/ N Riccardi olasz katonai attasé Garcia Valdino spanyol tábornoknak MeliUában Olaszország királyának nevében átnyújtotta az olasz hadi érdemkeresztet» A kölcsönös üdvözlő beszédekben kiemelték a polgárháború idején létrejött spanyol-olasz fegyverbprátságot és utaltak a nénet-olasz haderők észákáfrlkai nagy sikercirc./MTI/ —«•»•» Cs/Mn V i c h-y , május 1./Német Távirati Iroda/ N Május 1.-én a "szociális béke és a munka ünnopén" Pótain tábornagy Larlan tengernagy kíséretében látogatást tesz Montlucon-ban és Commcntry-bcn./MTI/ Cs/Mn Berlin , május 1» N Mnt a Német Távirati Iroda értesül, a tobruki terü­leten német és olasz zuhanó bombázók erősebb kötelékei kedden támadás, sokat intéztek hadifontosságú célok ollón. Nagy hatással bombázták Tobrukb.an és Tobruk mellett a kikötői berendezéseket, az erődítéseket és katonai állásokat, . Három telitalálattal oly súlyosan meg­rongáltak a kikötőbon egy 5000 tonnás kcroskcdclmi hejót, hogy öt perc alatt elsüllyedt. A támadó zuhanó bombázók sok találatok értek el az erőditési berendezésekben, a katonai állásokba«*n és más katonai célpontokban, igy eltalálták a brit rádióállomást, bombáztak jármü­oszlopokat és gyülekező • páncélkocsikat. Mindenütt sok tüz és robbanás mutatta a német légi táraadésok megsemmicitő hatását

Next

/
Oldalképek
Tartalom