Napi Hírek, 1938. augusztus/1

1938-08-13 [0423]

0 fa § Már napok óta szokatlanul hangos egész napon át a Margitszigeti Szinpad környéke, A "Szentivánéji álom" sorozatos előadásai alatt nappal ugyanis nagy csendesség honolt. Most a "János vitáz" ismert, kedves dallamai csendülnek fel a Sziget fái között. Orosz Júlia, Byssen Irén, Sándor Mp'ria, Háraory, Szende, Fekete Pál, a 100 tagu kórus, énekel­nek; hol zongorától, hol zenekartól kisérve. Közben egész lovasosztag vág­tat'sa dübörógteti meg a földet, majd szelid bárnybégetés és kol^mpolás, pulikutyák terelgető csaholása nallatszik, A szinpadot a külvilágtol el­záró fák ás bokrok között kiváncsiak egész serege hallgatózik ás nézelő­dik a magasabbak ás ügyesebbek egész kis falut fedeznek fel, kedves kis falusi hazakkal, kertekkel, utcasorokkal és templommal. Hangos vizcsobogás jelzi, hogy a vizesés ismét műkö­dik. A Kék Tó megtelik vizzel. A falun keresztül csergedezik a kis patak, Iluska - Orosz Júlia épp a. faiusi patakban való mosást, sulyk^lást gya­korolja. Változik a szin, a franoia mesebeli király pompás kert­jében vagyunk. Gázon ^yula mókáit még a benfantesek sem birják ki kacagás nélkül. Majd a tündérek nagy seregével telik meg a szinpad. Eeyelőre csak fürdőtrikós tündérek lejtenek a szinpad fái, bokrai és szik­lái között, de igy is nagyon csinosak, Misley Anna dirigálja hangos szó­val a kitűnő balettet, Már ezekből a nyers próbákból is soha el sem kép­zelt gyönyörű "János vitéz" előadás bontakozik ki./Mix/ 0 Wa § Horthy Miklós kormányzó németországi látogatása al­kalmából a Magyar Rádió a Németé irodalmi rádió felkérésére hétfőn, augusz­tus 22.-én este 9 órától 10 óráig ünnepi hantversenyt rendez. Az operaház tagjaiból alakult zenekar reprezentatív magyar műsort játszik Dohnányi Ernő vezénylésével. A hangversenyt a Beütschlandsenaer és a hamburgi rá­dióállomás is közvetiti ./MTI/ 0 Wa § Özv .Piperkcvios ?-4ternó, Piperkovics Bátor ny. székes­fővárosi alpolgármester édesanyja augusztus 12.-én elhunyt. Augusztus 14-én délután 5 órakor temetik Szentencrénl/MTI/ 0 Vi/Vi/Wa §?ro domo. A budapesti olasz Fasoió kéri a t .Szerkeszt ősegeket, szíveskedjenek az alábbi közleményt mindkét nyelven közzétenni: Martedi, 16,corr. alle ore 9.45 giungera alla Stazione Sud la Delegazione Italiana presieduta da S.E. il Generálé iarinetti, Tutti gli italiana sono invitati a presenziare all'arrivo. Mercoledi, 17 corr. alle ore 18.30 la Delegazione verrá ricevuta alla Sede del Fascio in Pázmány Péter-tér 5. Tutti i'fascisti dovranno intervenire in divisa regolamentare. Kedden, augusztus 16.-án délelőtt 9 óra 45 perctor ér­kezik a Déli-pályaudvarra Mnrinetti tábornok vezetésével egy olasz kül­dőt tség, Az összes olaszok felkéretnek, hogy az érkezésnél jelen jenek meg. Szerdán, augusztus 17.-én délután 6 óra 30 perctor az olaszt" .Fascio helyiségében /Pázmány Péter-tár 5./ fogadtatást rendeznek a küldöttség tiszteletére, A Fascio tagjai kötelesek a rendes egyenruhá­ban meg jelen ni./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom