Napi Hírek, 1938. június/1

1938-06-01 [0419]

Y Kö/Dn S a l~a m a n c a , június 1. /Havas/ A nemzeti csapatok hivatalos hadi jelentése: A ierueli harctéren csapataink sorra elfoglalták öanda­lea és El Cereal hegycsúcsokat, valamint Linares és Demora Községeket, továbbá a Franco-hegycsucsot, Loma és Moleta magaslatokat; Puerto Min­galvo községet és a Matia és Desapi melletti~állásokat. Az ellenség igen nagy veszteségeket szenvedett. Elroglaltuk azonkivül Puebla de Valverae községet és megszálltuk a Camarenaba vezető utat* A castelloni szakaszon csapataink 400 foglyot ejtettek és folytatták előrenyomulásukat. Légi har­cok során 14 ellenséges repülőgépet lelőttünk. /MTI/ Y Kö/Dn Tokió . jnnius 1, /Dom^i-Iroda/ - A japán hatéságok feltartóztatták és nem engedték tovább azt a szovietbárkát, amelyet kedden délelőtt Hokkaido partjai közelében találtak. Azt hiszik, hogy a szovjethajó megsértette a japán területi vi­zek feletti szuverenitást. A hajé fedélzetén 53 ember-volt, A quakanai rendőrség kihallgatta a kapitányt és a másodkapitányt. A 400 tonnás bár­ka állomáshelye vladivosztok. /MTI/ Y Kö/Dn Valencia , június 1. /Havas/ A rendőrség egy magánházban tartott házkutatás során a mennyezetbe rejtve ékszertokokat talált, amelyekben "rengeteg arany-, ezüst- és platmaékszer és igen sok drágakő volt. Az egyik tokban 9500 darab drágakő volt, amelyeknek értéke egymillió pezeta. /MTI/ • W Zw/Dn Varsó . június 1, Kasprvcki tábornok lengyel hadügyminiszter kedden dísz­ebédet adott Jonescu tábornok, román vezérkari főnök tiszteletére. Az" ebéden résztvett Beck lengyel külügyminiszter, Stachiewicz lengyel vezér­kari főnök, Gluchowski tábornok, helyettes hadügyminiszter, Rayski tá­bornok, a lengyel légierők jarancsnoka, Zwirski tengernagy, a lengyel ha­ditengerészet parancsnoka és a lengyel ladeiő más magasrangu tagjai./MTI/ W Zw/Dn London, fjunius 1, A jamaicai sztrájkhelyzet kedden súlyosabbra fordult, Annotta Bey és Port Maria városban sztrájkolok és munkanélküliek maguk­hoz ragadták a hatalmat. Annotta Bevben üzleteket fosztogattak és~Port Mariában is történtek fosztogatási kisérletek. Port Mariában hosszabb küzdelem utárn a katonaság és a rendőrség ismét ura a helyzetnek. Montego Beyben egész nap izgatott tömegek tüntettek. Komolyabb összetűzések azon­ban otfct még nem voltak. /MTI/ W Zw/Dn .London, június 1, ' Montagu-Douglas-Scott-ot, néhai Montagu-Douglas-Scott lord tengernagy egyik fiát, aki már 1911 ota a külügyi 'hivatalban működik, külügyi alállamtitkárrá nevezték ki. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom