Napi Hírek, 1938. január/1

1938-01-10 [0409]

-o- E/S Varsó , január 10. /Lengyel Távirati Iroda./ KÍC ezredes, a nemzeti egység táborának vezére betegség miatt lemondott tisztségéről és azt Soarczynski Szaniszló tábornokra, régi fegyvertársára ruházta át. /ISTI./ o-Ha/Wa A Magyar Távirati Iroda jelenti: Esterházy Pál herceg budavári palotájába megbeszélés­re kérette Johan Béla belügyi államtitkárt, Korányi Sándor bárí, Orosz Emil , Verebély Tibor , Her/zog Fereno és Szent-Györgyi Albert egyetemi orvostanárokat, akik a gbnj^kélkedő Korányi báró kivételével megjelentkígo nagy örömmel ás meghatottsággal értesültek a hercegnek arrőlaz elhatáro­zásáról, amellyel a magyar tudományos orgosi kutatás előmpzditésára. kü­lönös tekintettel a nép eflósZségUM eil esztásére, 300.000 pengőt a jani fel ugy, hogy 10 éven, fcrasatuX áve*£Sfeit 30.000 pengőt utal ki az arra érde­mesnek ítélt orvosok részére. Az adomány feltételeit az orvosi szaklapok­ban fogják a közeli napokban közzétenni. , , , LJ Esterházy Hl here éra nem osak a csonka haza határain belül, hanem az egész kulturvilágon nagy feltűnést keltő áldozatkészsége, régeb­bi elhatározásának eredménye. Nemcsak a magyar orvosi kar , de a nem­zet egyeteme is a legnagyobb reményekkel várja, hogy e fejedelmi alapít­ványra a magyar tudósoknak a magyar nép egészségügyét szolgáló áldást jelentő felfedezései fogják a méltó választ megadni. . Ha/Wa Helyreigazítás: A 28. kiadás' második római hirének utolsóelőtti bekezdésé­ben a második mondat helyesen igy kezdődik: Ami az első kérdést illeti, Olaszország nem akarja barátait politikájának követésére kényszeríteni stb, A K/Vv P á r i s, január 1(5. /Magyar Távirazi Iroda./ A Paris Soir értesülése szerint a dólfranciaországi Grasse-ban üdülő Eden angol külügyminiszter másfélórás telefonbeszél­getést folytazott Chamberlain miniszterelnökkel. A két államférfi a kelet­ázsiai helyzetet vitatta meg. A lap londoni jelentése szerint Vansittart az angol kormány diplomáciai fotanáoadoja holnap érkezik Londonba. Vansittart római utitervét egyelőre elűjtették. — A K/Vv Paris, január 10./Magyar Távirati *roda./ & terueli narctérer. a küzdelem heve kissé alábbhagyott. A hallgatólagos fegyverszünetet a betegek, sebesültek és foglyok elszállí­tására hasanalták fel mindkét oldalról. A K/Vv P á r i s , január 10./Magyar Távirati iroda./ Az orani katonáikórházban tüz ütött ki. Az épület másbdik emelete teljesen elpusztult. A helyszínen nem volt vízcsap es igy a tűzoltók kénytelenek voltak kézről-kézre-adni a vödröket. Ötórai megfeszített munka után sikerült a kórház egy részét megmenteni, az anyagi kár igen jelentékeny Bddigi jelentések szerint ember éltben non esett ká: .

Next

/
Oldalképek
Tartalom