Napi Hírek, 1938. január/1

1938-01-10 [0409]

• / t 1 L Há/Wa L o n d o n, január 10-/Magyar Távirati Iroda/ Két angol hadihajé horgonyzott Cingiáuban, amidőn a japán esapatok partra szálltak és. puskalövés nélkül megszállták a várost. A, Domeieiroda szerint délután három éra után fejeződött be a város vérté­len megszállása, A rendet tengerészkatonaság tartja fenn,s összeterel a hátramaradt kinai katonákat. A magszállás előtt japán repülőgépek röpoádulákat dobtak le, amelyben biztosítják a harmadik hatalmak alatt­valóit, hogy tiszteletben tartják élet- és vagyonbiztonságukat,s fel­szólítják a menekülőket, hogy a kijelölt körzetbe menjenek, Ciningnól elkeseredett küzdelem folyik, A kinaiak vissza­verték a japánok támadását. Több aroólen ismét fellángolt a légi háború. A japán re­pülők bombázták a hankaui.és nankingi repülőteret, ahol a kinaiak repü­lőgép-állományuk legnagyobb részét összevonták. L Ha/Wa Ii o a d o n, január 10./Magyar Távirati Iroda/ Konoje herseg japán miniszterelnök ma a császári palotába ment és jelentette az uralkodónak a mai minisztertanács határozatait, amelyek a holnapi esátzári értekezlet elé kerülnek. Az első csáízJjSri értekezleten, amelyet a ** • • császár jelenlétében tar­tanak/Kalin S3ászári herseg, vezérkari főnök.a hadsereg vezetői, vala­mint a császári főhadiszállás és a kormány képviselői vesznek reszt. Az értekezlet el fogja határozni, hogy Japán a legerélyesebb politikát foly­tatja a japánellenes kinai rendszer kiirtására,hacsak Csiangkaisek kor­mánya nem adja tanújelét annak, hogy őszintén megfontolta a helyzetet. A kormány később ilyenértelmü szózatot intéz majd a nemzethez. L Ha/Wa London, január 10. Az Bvening News washingtoni értesülése szerint Kenedjv az Egyesült Államok uj londoni nagykövete s következő négy főkérdésről tárgyal majd az angol hivatalos körökkel: 1. A kölosönös angol-amerikai kereskedelmi szerződés le­hetőségei, 2. A kereskedelmi hajóiás helyzete az egész világon, 3. Valutapolitika, tekintettol a pénzrögzités lehetőségére, 4. Világpolitikai kérdések, beleértve a szorosabb angoi­amerikai együttműködést. /MTI/ M M — •» **tm L Ha/Wa London, január 10./Magyar Távirati Iroda/ Singaporeban ma este kiújultak a japánellenes zayargásók. A zavargók botokkal és kövekkel dobáltak meg a tár sasgépkocsikat es a villamoskocsikat. Az Sxohange Telegraph szerint a hatóságok azt gyanít­ják, hogy a zavargások mögött kommunista elemek rejlenek. ~~~~ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR o- VF/Hav/Vi N y i r o g y h á z a, januái 10. Ksakció A miskolci törvényszék tudomására jutott, ho 0 y a szo­ciáldemokrata part nyíregyházi csoportjánál az elkobzott "Tors kelesz­tek árnyékában" cimü röpiratot térjeszteik. A miskolci törvényszék utasítására a nyíregyházai rendőrség nyomozást indito tt ós házkutatást tartott a nyixe .yhazai szociáldemokrata otthonban . A házkutatás során a röpiraj; több szaz példányát lefoglalták, mert az a velünk baiátságos viszonyon levő államok ellen izgat./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom