Napi Hírek, 1936. december/2

1936-12-16 [0384]

Madridi front, december 16. - A Madridi harctéren a harci tevékenység s balszárnyra össz­pontosul, ii Pozuelo és Boadilla del í.ionta közöltr szakaszon felhőszaka­dásszerű eső és köd gátolja a hadmozdulatokat, k nemzeti csapatok az ascoriali szakaszon előnyöket értek el. /MTI/ Üf Ku/Dn Paris, december 16. k központi vásárcsarnokok reggel három órakor megszokott ké­pet mutatnak, Ugy látszik, a vidék nem csatlakozóit a páris-körnvéki konyhakerteszek sztráikmozgalmához, amitől tegnap még tartani lenetett. k felhozott konyhakerti vetemények mennyisége'alig marad alatta a ren­dé s felhozatalnak } úgyhogy Paris ellátásáa iőzelékfélével biztositva van. /MTI/ Y Ve/Dn ' II a n k i n g , december 16. ' . . Nankingban szerdán kihirdették az ostromállapotot. /MTI/ W Ku/Dn Madrid, december 16, Hivatalosa közlik, hogy a Boadilla melleit hétfőn megin­dult ütközet kedden is változatlan erővel tartott, k kormánycsapatok elkeseredetten védelmezték állásaikat, űgyhogy a nemzeti csapatok több roham után sem tudták azokat elfoglalni. Mindkét félnek igen nagyok a veszteségei, ii csatában a nemzetiek harcikocsijai'is felvonultai:. k kormány csapatok repülői a Campamento. Carabanchel és, a Villa Viciosa-szakaszokon felderitő repüléseket végeztek és géppuska­tüzükkel több helyen megakadá 1 vozták a nemze : iek esapatosszevonasa it, J s J /MTi/ Y Ve/Dn Barcelona, december 16. k katalán kormányválság még mindig tartl Gompanys elnök kedden egész nap tárgyalt a különböző közátrsasági pártok, valamint a szakszervezetek vezetőivel. Bár még sok nehézség merül ie ( l. valószinü, hogy a válság e mai nap folyamán megoldódik. Az ui végrehajtó bizottság összeállítása nem fog sokban különbözni az előbbitől. /MTI/ Y Ve/Dn L v i 1 a , ducember 16« k nemzetiek északi hadseregének hivatalos kozlbtnénye szerint a rossz időiárás maidnem valamennyi frontszakaszon megállitotta a,naa­müveleteket. ügyedül oz aragoniai harctéren fejlődött kl tüzérségi pár­harc, de ez sem" hozott semmi változást, fmlf

Next

/
Oldalképek
Tartalom