Napi Hírek, 1936. november/2

1936-11-16 [0382]

München, november 15. /Magyar Távirati Iroda/ A Müncheni Magyar Egylet vasárnap ünnepelte fennállásának 50 esztendős jubileumát. Az egylet Kánya Kálmán külügyminisztertől kapott zászlaját a németországi magyarok lelki gondozásával megbizott P. König Kelemen szentelte fel a müncneni Szentháromság-templomban, ahol magyar­ruhás lányok álltak sorfalat. A mise alatt a télies számban megjelent^ müncneni magyar kolónia magyar egyházi énekeket énekelt és a magyar him­nusszal fejezte be az egyházi ünnepséget. König Kelemen német és magyar nyelvű szentbeszédében a zászló *Pro deo et patria" jelszavának követé­sére hivta fel a magyarokat. A zászlószentelést a Künstlerhaus magyar és német zászlókkal feldiszitett termében jubileumi ünnepség követte, amelyen Bpp tábornok birodalmi helytartó képviseletében resztvett Hoffmann államtitkár, Siebert bajor miniszterelnök nevében Boettle dr. államtanácsos, a bajor kultuszminisztérium vezetője, München városát pedig Tempói dr. polgármes­ter, / valamint Beinhardt tanácsnok és Dresler dr. tanácsnok, a nemzeti szocialista párt helyettea sajtófőnöke képviselte. Jelen volt az egész müncheni olasz kolónia Pittalis miniszterrel az élén, továbbá az osztrák és a bolgár főkonzul, a holland konzul, valamint több más külképviselet kiküldötte. A magyarok világkongresszusának állandó iro­dáját Nagy Károly dr. ny. - főkapitányhelyettes képvisulte. Megjelentek az ünnepségen a berlini, hamburgi, frankfurti, nürnbergi és gassaui magyar egyletek képviselői, mig liegensburgból Zeiner József, a MFTR németorszá­gi képviselője volt jelen. A müncheni Német-Magyar Egyesületet Dieminger kereskedelmi tanácsos képviselte, a magyar segélyegyletet pedig Dezasse lelenc gróf. Jókay Zoltán.dr., a müncheni egyetem magyar lektora, a jubilá­ló egylet elnöke mondotta az ünnepi beszedet, amelyben az egylet törté­netét ismertette. K^nya Kálmán 6a Sztójay Döme berlini követ üdvözletét ... 'Szabó György főkonzul tolmácsolta, . aki mint az egylet diszelnöke totoábbi hazafias összetartásra buzditotta a müncheni magyarokat és külön köszönetet mondott München városának a főpolgármes­ter által az ünnepség alkalmából a müncheni szegény sorsú magyaroknak fel­ajánlott 1000 márkás támogatásáért. A város részéről Tempel polgármester üdvözölte a félszázados fennállását ünneplő egyletet. Utána Nagy Károly és a németországi magyas egyletek kikáldöttei lojezték ki jókivans ágaikat. A mngy°.r-német barátság jegyében lefolyt szép ünnepséget 130 személyes diszlakoma követte, amelyen a müncheni közélet előkelőségei és a magyarok müncheni barátai a magyarokkal együtt éltették a két ország államfőit. / -o Hb/Hb S&issons, november ICT./H^vas/ léon Blum miniszterelnök • «'"' . HSeszédet mondott^ azon az ebéden, amelyet a népfront hivei Monnet' földművé lés ügyi miniszter, a ke­rület képviselőiének tisz te laté re adott. Blum megelégedéssel állapi tofcfca meg, hogy az előtte szólott konmunista, szocialista es radikális szóno­kol egyöntetűen XXKX dicsérték a népfrontot. Megragadtam az alkalmit - mondotta Blum - hogy kezet szorítsak a kommunista párt itteni *• . szervezetének tagjaival. 3z a testvéri kézfogás jelképes kézszorítás volt és azt kívánta'jelképezni, hogy mosj az egész országban nasonio összefogás történt." , , ' y^ftUtef* , /Folvtatása következik/ / <mx

Next

/
Oldalképek
Tartalom